Kategorie
kazania

Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus?

„Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus” – Henryk Dedo – 2020-10-04

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Łukasza rozdział 11, wersety od 28 do 32, wygłoszone 4 października 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus” – Henryk Dedo – 2020-10-04

11:28 On zaś odpowiedział: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. 
11:29 A gdy ludzie się gromadzili, zaczął mówić: Pokolenie to jest złe. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku proroka Jonasza.
11:30 Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie i Syn Człowieczy dla tego pokolenia.
11:31 Królowa z południa stanie na sądzie z ludźmi tego pokolenia i potępi ich, bo przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tu ktoś więcej niż Salomon. 
11:32 Ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, ponieważ pokutowali na skutek głoszenia Jonasza, a oto tu ktoś więcej niż Jonasz. 

Ewangelia Łukasza 11:28-32

Kategorie
książki

Nawrócenie

„Nawrócenie” – Michael Lawrence

„Nawrócenie – jak Bóg stwarza swój lud” Michaela Lawrence (seria 9Marks) – to kolejna z serii książek kształtujących nasze zrozumienie, czym jest zdrowy kościół. Autor książki systematyzuje pojęcie nawrócenia  opierając się na Biblii, doświadczeniach chrześcijańskich wspólnot i świadectwach wierzących. M. Lawrence odpowiada czym jest, a czym nie jest nawrócenie i jakie zagrożenia płyną z błędnego lub też pochopnego oceniania owoców nawrócenia w życiu członków lokalnego kościoła. To bardzo ważne, byśmy zgodnie z tym do czego zachęca nas Biblia, badali samych siebie. Ze Słowa Bożego (Ewangelia Jana 3 rozdział) jasno wynika, że mamy się na nowo narodzić i bardzo ważne jest, byśmy wiedzieli czy to nowe narodzenie miało miejsce w naszym życiu.
Autor różnicuje czym jest cielesne bycie w porządku i idące za nim: potępianie bardziej grzechów świata niż swoich, tworzenie hierarchii grzechów  i tolerowanie niektórych z nich (szczególnie własnych) bardziej niż innych, śpiewanie pieśni i wypowiadanie modlitw uwielbienia, ale nie pieśni i modlitw wyznających grzechy, nazywanie własnych grzechów „pomyłkami” czy używanie historii biblijnych, żeby raczej uczyć dzieci jak być dobrym niż by wskazać im Zbawiciela.


Będąc częścią Ciała Kościoła powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, jaki wpływ mamy na to ciało, jak możemy mu szkodzić, a jak wspierać. Właściwe zrozumienie doktryny o nawróceniu, kształtuje i wpływa na zdrowie Ciała Chrystusa. Musimy odpowiedzialnie i z rozeznaniem współtworzyć to ciało pamiętając, że pasujemy do niego ze względu na nadzieję, jaką posiadamy pochodzącą z wiary, jaką wyznajemy… i nadal jesteśmy tym ciałem –  jak udowadnia autor – jako niedoskonali, niedojrzali, słabi, zranieni… ale powołani do duchowej walki, do świętości i do tego, by być światłem dla świata. W tym wszystkim potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy zrozumienia czym jest nasze nowonarodzenie, by wzmacniać Kościół, by wytrwale biec w biegu po laur zwycięstwa i mieć pewność zbawienia.

Ta książka pomoże nam szczerze spojrzeć na samych siebie i z miłosierdziem podchodzić do innych, nauczy nas jak rozpoznać pozorną faryzejską świętość od autentycznej pełnej pasji, ale i upadków drogi nowego stworzenia w Chrystusie. Ta pozycja to kolejny element wspierający nasz duchowy wzrost, a co z a tym idzie, wzmacniająca całe Ciało Kościoła. 

Polecam szczerze – najbardziej tym, którzy popadają w pułapki samooskarżania i potrzebują wsparcia w prywatnej duchowej walce, ale także tym, którzy są szybcy w ocenie innych jako weryfikację czy ich sąd jest właściwy i usprawiedliwiony dbałością o czystość i świętość Kościoła.

Ola C.

PS. Książka jest dostępna w naszej zborowej bibliotece i księgarni.

Kategorie
książki

Wezwanie Ewangelii a prawdziwe nawrócenie

Co się dzieje z człowiekiem w momencie, gdy się nawraca? 
Czy wystarczy tylko odmówić specjalną modlitwę by zostać zbawionym?

Zdarza się, że dzisiejsze kościoły nie wzywają ludzi do prawdziwej pokuty. Jest to błędem, ponieważ nie jest możliwe prawdziwe nawrócenie bez żalu za grzechy. Osoba, która przystępuje do Boga odwraca się od swoich grzechów i zmienia sposób swojego myślenia. Ewangelia wzywa nie tylko do pokuty, ale także do wiary. Paul Washer wyjaśnia jak przejawia się wiara w autentycznym nawróceniu.

Żaden człowiek nie może zasłużyć na zbawienie, jest ono tylko i wyłącznie z łaski Bożej i ze względu na Bożą chwałę. „Pismo Święte naucza, że stworzenie wszechświata, upadek człowieka, naród izraelski, krzyż Chrystusa, Kościół oraz sąd nad narodami – wszystko ma jeden wielki i ostateczny cel, jakim jest chwała Boga”.
Jednym z dostrzegalnych rezultatów nawrócenia jest biblijne oddzielenie od świata, od tego co nie podoba się Bogu. Jeśli brakuje uświęcenia w naszym życiu, to musimy zbadać siebie by przekonać się, czy jesteśmy wierzącymi.

Paul Washer to znany amerykański ewangelista, założyciel Towarzystwa Misyjnego HeartCry. „Wezwanie Ewangelii a prawdziwe nawrócenie” to niestety jedyna jego książka przetłumaczona na język polski.

Książkę można kupić lub zamówić w naszej zborowej księgarni.
Ania.