Kategorie
kazania

Pokój i bezpieczeństwo, które są przed nami

„Pokój i bezpieczeństwo, które są przed nami” – Piotr Suchorolski

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie 1 Listu do Tesaloniczan 5:1-11, dnia 30 kwietnia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

5:1 A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać.
5:2 Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy.
5:3 Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.
5:4 Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył.
5:5 Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.
5:6 Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
5:7 Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają.
5:8 My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia.
5:9 Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
5:10 Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli.
5:11 Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.

1 Tesaloniczan 5:1-11
Kategorie
kazania

Ukryty korzeń goryczy, czyli jak być wolnym od gorzkości

„Ukryty korzeń goryczy, czyli jak być wolnym od gorzkości” – Sławomir Foks

Nauczanie w oparciu o List do Hebrajczyków 12:14-17, wygłoszone 31 lipca 2022 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan – I Zbór w Warszawie.

12:14 Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana,
12:15 Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę, nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu,
12:16 Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje.
12:17 A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał.

List do Hebrajczyków 12:14-17
Kategorie
kazania

Pokój w czasach utrapienia

Pokój w czasach utrapienia – Jan Muranty – 2020-03-22

Nauczanie Jana Murantego na niedzielę 22 marca 2020 roku, wygłoszone dla I Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.