Kategorie
kazania

Kochające posłuszeństwo-test społeczności z Bogiem i dowód nowego życia

„Kochające posłuszeństwo-test społeczności z Bogiem i dowód nowego życia” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie 1 Listu Jana 2:3-6, dnia 11 czerwca 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:3 A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.
2:4 Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.
2:5 Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.
2:6 Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.

1 List Jana 2:3-6
Kategorie
kazania

Posłuszeństwo Bożej woli

„Posłuszeństwo Bożej woli” – Sławomir Cybula – 2021-05-30

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza 21:28-32 wygłoszone 30 maja 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

21:28 A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: Synu, idź, pracuj dziś w winnicy. 
21:29 A on, odpowiadając, rzekł: Tak jest, panie! Ale nie poszedł. 
21:30 I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on, odpowiadając, rzekł: Nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. 
21:31 Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: Ten drugi. Rzecze im Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. 
21:32 Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu, natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu; a wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć.

Ewangelia Mateusza 21:28-32
Kategorie
kazania

Gdybym tylko… – Judasz i lekcje dla Ciebie

Gdybym tylko… – Judasz i lekcje dla Ciebie – Sławomir Foks – 2020-03-15

Nauczanie pastora Sławomira Foks na niedzielę 15 marca 2020 roku wygłoszone w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.