Kategorie
kazania

Pełnia Ducha Świętego w pracy: relacja pracownik-pracodawca

Pełnia Ducha Świętego w pracy: relacja pracownik-pracodawca – Sławomir Foks – 2019-09-26

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 6:5-9 – wygłoszone 29 września 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.