Kategorie
kazania

Miała być łaska i błogosławieństwo, a jest strach i niepewność. Co teraz?

„Miała być łaska i błogosławieństwo, a jest strach i niepewność. Co teraz?” – Samuel Skrzypkowski

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza 2:13-23 wygłoszone 9 stycznia 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

2:13 A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić.
2:14 Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu.
2:15 I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mego.
2:16 Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców.
2:17 Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego:
2:18 Słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma.
2:19 A gdy Herod umarł, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc:
2:20 Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej, zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia.
2:21 Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej.
2:22 Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim, Herodzie, bał się tam iść, ostrzeżony jednak we śnie, udał się w strony Galilei.
2:23 A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie.

Ew. Mateusza 2:13-23
Kategorie
kazania

Tolerowane grzechy chrześcijan: frustracja i zamartwianie się

„Tolerowane grzechy chrześcijan: frustracja i zamartwianie się” – Samuel Skrzypkowski – 2020-11-29

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza 6:24-34 wygłoszone 29 listopada 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

6:24 Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom.
6:25 Dlatego mówię wam: Przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić; a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? 
6:26 Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? 
6:27 Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę?
6:28 A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, 
6:29 a mówię wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. 
6:30 Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary?
6:31 Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie: Co będziemy jeść? Co będziemy pić? W co się ubierzemy? 
6:32 O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 
6:33 Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane.
6:34 Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów.

Ewangelia Mateusza 6:24-34

Kategorie
kazania

Czy jesteś gotowy na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa?

Czy jesteś gotowy na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa? – Samuel Skrzypkowski – 2020-02-09

Kazanie biblijne Samuela Skrzypkowskiego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Tesaloniczan 5:1-11 – wygłoszone 9 lutego 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.