Kategorie
kazania

Ludzka i Boża mądrość

„Ludzka i Boża mądrość” – Sławomir Foks – 2020-11-01

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 3:13-18 wygłoszone 1 listopada 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Ludzka i Boża mądrość” – Sławomir Foks – 2020-11-01


Prawdziwa i fałszywa mądrość

3:13 Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. 
3:14 Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. 
3:15 Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. 
3:16 Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. 
3:17 Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna. 
3:18 A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią.

List Jakuba 3:13-18
Kategorie
kazania

Język – mała rzecz, wielki problem

„Język – mała rzecz, wielki problem” – Sławomir Foks – 2020-10-25

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 3:1-12 wygłoszone 25 października 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Język – mała rzecz, wielki problem” – Sławomir Foks – 2020-10-25

3:1 Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. 
3:2 Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień; jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. 
3:3 A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. 
3:4 Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. 
3:5 Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień! 
3:6 I język jest ogniem; język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości; kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. 
3:7 Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. 
3:8 Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. 
3:9 Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże; 
3:10 Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. 
3:11 Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? 
3:12 Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody.

List Jakuba 3:1-12
Kategorie
kazania

Jaką wiarę posiadasz: martwą, demoniczną czy żywą?

„Jaką wiarę posiadasz: martwą, demoniczną czy żywą?” – Sławomir Foks – 2020-10-18

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 2:14-26 wygłoszone 18 października 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Jaką wiarę posiadasz: martwą, demoniczną czy żywą?” – Sławomir Foks – 2020-10-18

2:14 Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? 
2:15 Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, 
2:16 A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? 
2:17 Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. 
2:18 Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. 
2:19 Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą. 
2:20 Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? 
2:21 Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? 
2:22 Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. 
2:23 I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. 
2:24 Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. 
2:25 W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? 
2:26 Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

List Jakuba 2:14-26