Kategorie
kazania

Ucz się od Najlepszego

„Ucz się od Najlepszego” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie Ewangelii Jana 4, dnia 18 grudnia 2022 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Niezwykły wpływ uczniów Chrystusa

„Niezwykły wpływ uczniów Chrystusa” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelia Mateusza 5:13-16 wygłoszone 24 października 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

5:13 Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.
5:14 Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.
5:15 Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
5:16 Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Ew. Mateusza 5:3-16

Kategorie
książki

Uczniostwo

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.” Mt 28:19

Kojarzycie ten fragment Nowego Testamentu?
To jest tzw. Wielki Nakaz Misyjny dany przez Jezusa nie tylko apostołom, ale wszystkim którzy chcą być uczniami Jezusa. To polecenie jest dane każdemu chrześcijaninowi, także mi i Tobie!
Prowadzenie innych w uczniostwie jest podstawą chrześcijaństwa. Ale co to dokładnie jest to uczniostwo? Jak prowadzić i kogo?

Na to i podobne pytania odpowiada Mark Dever w książce „Uczniostwo – jak pomagać innym w naśladowaniu Jezusa”.
Autor tej książki wyjaśnia, iż prowadzenie innych w uczniostwie to świadome dążenie do ich duchowego dobra, aby pomóc im w podążaniu za Chrystusem. Podaje konkretne pomysły i przykłady jak to robić. A ze względu na to, że każdy z nas jest inny, ma inne zdolności i doświadczenia życiowe – każdy ma coś czym może się podzielić, czego może uczyć innych. 
Warto rozpocząć od najbliższych oraz od kościoła, którego jest się częścią. Jeśli jesteś zaangażowany w jakąś służbę – znajdź kogoś komu możesz pokazać na czym ta służba polega i uczynić go swoim „uczniem” w tej dziedzinie. Jeśli jesteś doświadczoną matką lub babcią – ucz młode kobiety jak wychowywać dzieci, prowadzić dom i być dobrą żoną. Jesteś Starszym Zboru – bądź mentorem dla innego mężczyzny, który może w przyszłości zasili szeregi Starszych… Możliwości jest tak wiele, tylko czy korzystamy z tego by „czynić uczniami”? 
Co więcej – czy mamy kogoś, kto nas prowadzi w uczniostwie?

Przeczytałam i polecam.
Brygida

PS. Książka jest dostępna do wypożyczenia w biblioteczce zborowej na Zagórnej 10.
PPS. W październiku 2019 roku zachęcałam do przeczytania innej książki tego autora – „Dziewięć cech zdrowego kościoła”, którą też można wypożyczyć z biblioteczki zborowej.
PPPS. Mark Dever jest autorem wielu książek poświęconych tematyce zdrowego kościoła i jego funkcjonowania.