Kategorie
kazania

O potrzebie wytrwałości

„O potrzebie wytrwałości – ufaj i nie rezygnuj” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Hebrajczyków 10:32-39 wygłoszone 5 czerwca 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

10:32 Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami,
10:33 Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono.
10:34 Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą.
10:35 Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę.
10:36 Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał.
10:37 Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał;
10:38 A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania.
10:39 Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę.

Hebrajczyków 10:32-39

Kategorie
kazania

Trwaj w Chrystusie

„Trwaj w Chrystusie” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Jana 15:1-11 wygłoszone 7 listopada 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

15:1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem.
15:2 Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.
15:3 Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem;
15:4 Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.
15:5 Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
15:6 Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną.
15:7 Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.
15:8 Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami.
15:9 Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.
15:10 Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.
15:11 To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna.

Ew. Jana 15:1-11
Kategorie
książki

Kim jesteś gdy nikt nie patrzy

Czy jesteśmy wytrwali w tym co postanowimy, w tym co robimy? Czy łatwo odpuszczamy, albo zmieniamy zainteresowanie, bo wybrana wcześniej droga wydaje nam się zbyt trudna? 
Niby szybka zmiana, uwolnienie się od chwilowych trudności, ale czy jest to zmiana na lepsze? Zazwyczaj nie. Zazwyczaj po pewnym czasie, nowa droga jaką wybraliśmy, też staje się stroma i co wtedy? Znów zmiana wybranej ścieżki?

W zeszłą niedzielę podczas kazania Dedo Henryk mówił o wytrwałości, o niepoddawaniu się i pokonywaniu chwil słabości. Dlatego chciałabym dziś zarekomendować Wam książkę Billa Hybelsa pt. „Kim jesteś gdy nikt nie patrzy”. Traktuje ona o podobnych sprawach – podpowiada jak być konsekwentnym i unikać półśrodków. Jak nie poprzestawać na kreowaniu własnego wizerunku tylko na pokaz, ale jak samemu takim być na co dzień, nawet wtedy gdy nikt tego nie będzie widział.
Dobra książka pomocna w pracy nad własnym charakterem.

Przeczytałam i polecam.
Brygida

PS. Bill Hybels napisał dużo książek, ale każda jest warta przeczytania, więc jeśli natrafisz na którąś z jego książek – czytaj śmiało.