Kategorie
kazania

Cóż stoi na przeszkodzie?

Cóż stoi na przeszkodzie? – Sławomir Foks – 2020-01-19

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Dzieje Apostolskie 8:26-40 – wygłoszone 19 stycznia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Załóż hełm nadziei zbawienia

Załóż hełm nadziei zbawienia – Sławomir Foks – 2019-12-08

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 6:17 – wygłoszone 8 grudnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Czy jesteś święty?

Czy jesteś święty? – Waldemar Kasperczak – 2019-11-24

Kazanie biblijne Waldemara Kasperczaka, na podstawie fragmentów z Pisma Świętego – 2 List do Koryntian 5:21, List do Rzymian 5:1 – wygłoszone 24 listopada 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.