Kategorie
kazania

Dzień Bożego nawiedzenia

„Dzień Bożego nawiedzenia” – Sławomir Foks – 2020-12-20

Kazanie biblijne wygłoszone 20 grudnia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Dzień Bożego nawiedzenia” – Sławomir Foks – 2020-12-20