Kategorie
kazania

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości” – Henryk Dedo – 2023-08-13

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza 5:1-12, wygłoszone13 sierpnia 2023 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

5:1 Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie.

5:2 I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc:

5:3 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

5:4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

5:5 Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

5:6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

5:7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

5:8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

5:9 Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.

5:10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

5:11 Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

5:12 Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Ewangelia Mateusza 5:1-12
Kategorie
kazania

Błogosławieni ubodzy w duchu

„Błogosławieni ubodzy w duchu” – Henryk Dedo – 2023-07-09

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza 5:1-12, wygłoszone 9 lipca 2023 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

5:1 Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie.

5:2 I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc:

5:3 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

5:4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

5:5 Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

5:6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

5:7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

5:8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

5:9 Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.

5:10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

5:11 Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

5:12 Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Ewangelia Mateusza 5:1-12
Kategorie
kazania

Nigdy Was nie znałem

„Nigdy Was nie znałem” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie Ewangelii Mateusza 7:21-23 dnia 07 maja 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

7:21 Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.
7:22 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?
7:23 A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Ew. Mateusza 7:21-23