Kategorie
piosenki

Teksty na 2021-09-05


PANIE CHWALĘ IMIĘ TWE

/Panie, chwalę imię Twe
Wznoszę pieśni uwielbienia
Zawsze jesteś blisko mnie
Darzysz łaską przebaczenia/x2

Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być
Dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć
Nie zatrzymał Ciebie grób, niebo znów ujrzało Cię
Panie, chwalę imię Twe

/Panie, chwalę imię Twe…/x2
/Przyszedłeś z nieba na świat…/x2


JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE

Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę z serca mego dam.

Jezus siłą mą 
Jezus pieśnią mego życia  
Królem wiecznym on
Niepojęty w mocy swej
W nim znalazłem to 
Czego szukałem do dzisiaj
Sam mi podał dłoń
bym zwyciężał w każdy dzień.

W jego ranach uzdrowienie
W jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie

Jego życia chwałą nam.


ZROBISZ TO JESZCZE RAZ

Choć przeciwności mur
Drogę zagradza wciąż
Ty nie zawiodłeś nigdy mnie
Choć nic nie zmienia się
Bitwa wygrana jest
Ty nie zawiodłeś nigdy mnie
Ref.
Zawsze ten sam
Wielka jest wierność Twa, wierność twa
Wciąż troszczysz się, zaufam Ci Ty nigdy nie zawiodłeś mnie

W końcu nadejdzie dzień
Słowo wypełni się
Znów będę wielbić imię Twe
Jezu wystarczasz mi
W miłości Twej chcę żyć
Znów będę wielbić imię Twe
Ref.
/Zawsze ten sam
Wielka jest wierność Twa, wierność twa
Wciąż troszczysz się, zaufam Ci Ty nigdy nie zawiodłeś mnie / x2

Bridge
Widziałem jak, przenosisz góry
I wierzę, że zrobisz to jeszcze raz
Widziałem jak, torujesz drogę
I wierzę, że zrobisz to jeszcze raz
Ref.
/Zawsze ten sam
Wielka jest wierność Twa, wierność twa
Wciąż troszczysz się, zaufam Ci Ty nigdy nie zawiodłeś mnie / x2


PROWADŹ MNIE POD KRZYŻ
Zbawco mój znów wyciszam się
Wspominam
Wzgórze gdzie Ty przelałeś krew
Za winy me

Rzeczy kiedyś bliskie mi
Straciły wartość swą

Prowadź mnie pod krzyż
Swej miłości znak
Na kolana chcę
Tam przed Tobą paść
Zabierz moje „ja”
Pragnę Twoim być na zawsze
Prowadź mnie pod krzyż

Na ziemi tu przez wiele prób
Przeszedłeś
Przyjąłeś grzech męczeńską śmierć
Jednak żyjesz

Rzeczy kiedyś bliskie mi
Straciły wartość swą


JEST ŹRÓDŁO SKĄD NA GRZESZNY ŚWIAT

Jest źródło, skąd na grzeszny świat
Przeczysta spływa krew
By zatrzeć grzechu każdy ślad
Przejednać Boży gniew
I dla mnie płynie krwi tej zdrój
I mnie uzdrawia on
Bo za mnie także Zbawca mój
Męczeński poniósł zgon
I łotr na krzyżu ujrzał zdrój
I w nim się czystym stał
W Chrystusie raj odnalazł swój
I tam otrzymał dział
I dla mnie…

Baranku Boży, Twoja krew
I dziś odnawia świat
Moc Ducha ześlij na nas znów
Tak jak za dawnych lat
I dla mnie…
Jam niegdyś także w grzechach żył
Lecz Pan wybawił mnie
Do śmierci, póki starczy sił
Radośnie śpiewać chcę
I dla mnie…


PRZYJDŹ O ŹRÓDŁO BŁOGOSŁAWIEŃSTW

1/ Przyjdź o źródło błogosławieństw
Wlej w me serce chwały pieśń
Strumień łask niewyczerpanych
Niechaj wzbudzi głośny śpiew

W ustach mych i w mojej duszy
Ogień swój rozpalić chciej
Na Golgocie grzech mój kruszy
Wielka moc miłości Twej

2/ Jezus znalazł mnie gdym błądził
Z dala od Ojcowskich łąk
By ratować mnie od złego
Krew bezcenną przelał Swą

O, jak wielka dobroć Jego
Nie wyrazi tego nic
Przez dni wszystkie życia mego
Zbawco, chcę dziękować Ci

Panie skłonny jestem błądzić
Skłonny, by opuścić Cię
Weź me serce i na wieki
Swą pieczęcią naznacz je

3/ Wobec Twojej wielkiej łaski
Dłużny jestem życie swe
Niech kajdany Twej dobroci
Zwiążą grzeszne serce me

4/ Wreszcie gdy od grzechu wolny
Ujrzę twarzy Twojej blask
Będę wielbić Cię na wieki
Za obfitość Twoich łask

Przyjdź mój Panie – Tyś tęsknotą
Odkupionej duszy mej
Niech Twój anioł mnie zabierze
Do Królestwa chwały Twej

Przyjdź mój Panie – Tyś tęsknotą
Odkupionej duszy mej
Niech Twój anioł mnie zabierze
Do Królestwa chwały Twej


CHCEMY CIEBIE WIELBIĆ

Chcemy Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy
wcześniej o poranku i gdy noc kładzie cień
Tobie chcemy śpiewać wznieść niebiańską chwałę
dając nasze życie byś je stale zmieniać mógł

Niech się wznosi dziś Twa chwała
o Panie nasz
to dla Ciebie nasze serca
otwarte są

Kategorie
piosenki

Teksty na 2021-08-29

STÓJMY RAZEM

/ Stójmy razem, bo w jedności siła
Stójmy razem dzień i noc / x2

Bądźmy wszyscy jednej myśli
Wzór Chrystusa Pana wiernie naśladując
Z łagodnością i pokorą
Jedni drugim pomagajmy żyć

Stójmy razem dzień i noc / x2

Miłość sobie okazujmy
By zakryła wielkie mnóstwo naszych grzechów
Przebaczając bez szemrania
Dajmy innym, to co Bóg nam dał

/ Stójmy razem, bo w jedności siła
Stójmy razem dzień i noc / x2

Doceniajmy to co mamy
Każda dobra rzecz niech cieszy nas prawdziwie
To co trudne i bolesne
Z dziękczynieniem usiłujmy nieść

/ Stójmy razem, bo w jedności siła
Stójmy razem dzień i noc / x2


KAŻDY DZIEŃ UPEWNIA MNIE

Każdy dzień upewnia mnie
Pan w miłości wierny jest
Któżby inny mógł jak On
Przebaczać co dzień
Boże wiem jak ranię Cię
Często słabnę, gubię sens
Jednak Ty podnosisz mnie
I nadzieję dajesz mi

Nikt nie odbierze mi tego co mam w Tobie /x2

Pełnię miłości, pełnię wolności, pełnię radości,
mam w Tobie /x2

Każdy dzień upewnia mnie
Pan w miłości wierny jest
Któżby inny mógł jak On
Przebaczać co dzień
Boże wiem jak ranię Cię
Często słabnę, gubię sens
Jednak Ty podnosisz mnie
I nadzieję dajesz mi

Nikt nie odbierze mi tego co mam w Tobie /x2

Pełnię miłości, pełnię wolności, pełnię radości,
mam w Tobie /x4


NASZ BÓG

Wodę zamieniłeś w wino
Ślepi przy Tobie znów widzą
Któż jest jak Ty, Tylko Ty

Blaskiem rozświetlasz ciemności
Człowiek powstaje z marności
Któż jest jak Ty, Tylko Ty

Nasz Bóg jest wielki
Nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą
Nasz Bóg uzdrawia
Jest wszechmogący
Nasz Bóg, Nasz Bóg


Blaskiem rozświetlasz ciemności
Człowiek powstaje z marności
któż jest jak Ty, Tylko Ty

/Nasz Bóg jest wielki
Nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą
Nasz Bóg uzdrawia
Jest wszechmogący
Nasz Bóg, Nasz Bóg/ x2


Bridge
/Jeśli nasz Bóg jest przy nas
Już nic nas nie zatrzyma
Jeśli nasz Bóg jest z nami
Któż jest przeciwko nam/x2
Któż jest przeciwko nam


/Nasz Bóg jest wielki
Nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą
Nasz Bóg uzdrawia
Jest wszechmogący
Nasz Bóg, Nasz Bóg/ x2


JEGO MIŁOŚĆ

Jego miłość zakrywa grzech
Ona nie pamięta złego
Jego krew, największy dar dla każdego
Jego imię, potężna moc
Jezus drogą, prawdą, życiem
Emmanuel, Bóg pośród nas, Odkupiciel

Bóg w łasce swej do nas zniżył się
Pozostawił chwałę nieba
Jezus wycierpiał każdy trud
Żebyś żył i już się nie bał


Jego miłość zakrywa grzech
Ona nie pamięta złego
Jego krew, największy dar dla każdego
Jego imię, potężna moc
Jezus drogą, prawdą, życiem
Emmanuel, Bóg pośród nas, Odkupiciel

/Bóg w łasce swej do nas zniżył się
Pozostawił chwałę nieba
Jezus wycierpiał każdy trud
Żebyś żył i już się nie bał/ x2


Bridge
/ Tylko Tobie należy się chwała
Tylko Tobie należy się cześć
Tylko Tobie będziemy się kłaniać Jezu / x4

Bóg w łasce swej do nas zniżył się
Pozostawił chwałę nieba
Jezus wycierpiał każdy trud
Żebyś żył…


JEZU PANUJ ZAWSZE W ŻYCIU MYM

/Jezu panuj zawsze w życiu mym
Jezu panuj zawsze w życiu mym
Od początku jesteś Ty
Teraz zawsze będziesz moim Bogiem
Jezu Jezu / x2

Nic już się nie liczy
Tylko w Tobie wartość mam
Jesteś najważniejszy
Wszystko inne traci sens
Panie mój


Jezu panuj zawsze w życiu mym
Jezu panuj zawsze w życiu mym
Od początku jesteś Ty
teraz zawsze będziesz moim Bogiem
Jezu Jezu

/Nic już się nie liczy
Tylko w Tobie wartość mam
Jesteś najważniejszy
Wszystko inne traci sens
Panie mój / x2


Bridge
Z głębi serc wyznajemy Jezu Jesteś Panem
chwała i cześć
Tobie chwała i cześć


Jezu panuj zawsze w życiu mym
Jezu panuj zawsze w życiu mym
Od początku jesteś Ty
teraz zawsze będziesz moim Bogiem
Jezu Jezu


TAK JESTEŚ GODZIEN

/Tak, jesteś godzien
Chwały i mocy
Błogosławieństwa i czci
Wszystkie narody
Całe stworzenie
Złoży pokłon
Przed tronem Twym / x2

Każdy język wyzna, że Jesteś Panem panów
Na Twój widok zegnie się
Każde kolano
Niebo, ziemia odda Ci hołd
Twe Królestwo od wieków już na wieki trwa


Tak, jesteś godzien
Chwały i mocy
Błogosławieństwa i czci
Wszystkie narody
Całe stworzenie
Złoży pokłon przed tronem Twym

Każdy język wyzna, że Jesteś Panem panów
Na Twój widok zegnie się
Każde kolano
Niebo, ziemia odda Ci hołd
Twe Królestwo od wieków już na wieki trwa


Królestwo Chrystusa Zwycięża świat
Brzmi triumfalna pieśń
Na tronie zasiada Odwieczny Pan
Wszyscy oddają Mu cześć!

Każdy język wyzna, że Jesteś Panem panów
Na Twój widok zegnie się
Każde kolano
Niebo, ziemia odda Ci hołd
Twe Królestwo od wieków już na wieki trwa

Kategorie
piosenki Uncategorized

Teksty na 2021-08-22

BĄDŹ WYWYŻSZONY

Bądź mym schronieniem,
Bądź siłą mą, Odkupicielem mym.
Me serce w ciszy wyznaje, że zaufać Tobie chce.

Ref.
Bądź wywyższony!
Bądź wywyższony, Jezu na wieki!
Bądź wywyższony na wieki!


Bądź moją pasją, natchnieniem mym.
Chcę w pełni siebie dać.
Słów pustych koniec!
Uniżam się. Chcę szczerym Tobie być.

Bądź wywyższony!
Bądź wywyższony, Jezu na wieki!
Bądź wywyższony na wieki! /x2/


Alleluja! Wolności w imieniu tym!
Alleluja! Bogu chwała i moc!
Zawsze święty, godny!
Bądź wywyższony!


OCZEKUJĘ CIEBIE PANIE

Nie chcę zbyt wysoko sięgać Panie

Patrzeć tam, gdzie pycha lśni i chwała

Chociaż tak wyniosłe ich mieszkanie

Choć zazdrości godny świata pałac

Oczekuję Ciebie Panie

Jesteś mym oczekiwaniem

Uspokajasz serce moje

Uciszeniem jesteś i pokojem mym


Nie chcę by się wywyższało serce

Wszystko czego pragnę to Twe drogi

W ciszy na Twym progu siedzieć będę

Cieszyć się że jesteś moim Bogiem

/ Oczekuję Ciebie Panie

Jesteś mym oczekiwaniem

Uspokajasz serce moje

Uciszeniem jesteś i pokojem mym / x2 (1 raz bez „pokojem mym”)


ZWRÓĆ SWÓJ WZROK NA JEZUSA

Zwróć swój wzrok na Jezusa
Jak wielki jest twarzy tej czar
Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet
W blasku Je____go miłości bez miar

Zwróć swój wzrok na Jezusa
Gdy staczasz z ciemnością swój bój
On królestwo diabła zwyciężył już
W Nim światło___ści i mocy jest zdrój


WSZYSTKO CO MAM

Przed Tobą, Wszechmocny kolana zginamy
Dla Ciebie żyjemy stworzeni by kochać Cię
Przed Tobą, Przedwieczny korony składamy
Ty jesteś spełnieniem tęsknoty naszych serc

Ref
Wszystko co mam
To prawda i łaska
Wypisać je chcę
Na serca tablicach


Przed Tobą, Wszechmocny kolana zginamy
Dla Ciebie żyjemy stworzeni by kochać Cię
Przed Tobą, Przedwieczny korony składamy
Ty jesteś spełnieniem tęsknoty naszych serc

Ref
Wszystko co mam (…)

Bridge
Jesteś naszą dumą
Grą na strunach
Niewinnego serca śpiewem
Jesteś naszą dumą
Grą na strunach
Serca niewinnego

Ref
Wszystko co mam (…)


RADOŚĆ DZIŚ MAM

Radość dziś mam, Pan mi ją dał
W niej jest ma siła, będę w niej trwał
Pan jest pasterzem mym, nie boję się
Ta radość mą siłą jest

// Ta radość jest 
Ta radość jest
Ta radość mą siłą jest // x2

Radość dziś mam, Pan mi ją dał
Chwiać się nie będę, w wierze chcę stać
Łaska i pokój otaczają mnie
Ta radość mą siłą jest

// Ta radość jest 
Ta radość jest
Ta radość mą siłą jest // x4