Kategorie
piosenki

Teksty na 2022-01-16

1/ JESTEŚMY PANIE KAPŁAŃSTWEM TWYM
Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym
By wielbić majestat Twój
By ogłaszać Twoje dzieła dziś
By każdy Ciebie poznać mógł

Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę
A gwiazdy oddają Ci cześć
Tyś jest wszechmocny, wieczny Pan
Twa chwała i moc wiecznie trwa
Wiecznie trwa

REF
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
Niech nasze głosy Ciebie czczą
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
Niech głośno instrumenty brzmią


2/ TYLKO ON

REF
Tylko On godzien jest przyjąć hołd, wszelką cześć
To mój Pan, to mój brat, to mój Jezus
To mój Król, tylko On godzien jest zająć tron
Tylko On, tylko Jezus

Obrazem jest Boga niewidzialnego
Stworzony świat przez Niego i dla Niego
Pierwszy we wszystkim, wszystko początek swój ma w Nim
Doskonały Boży Syn

REF
Tylko On…
Bóg zechciał, by w Nim zamieszkała pełnia
Przez jego krzyż ze sobą świat pojednał
Dał nam zbawienie i odpuszczenie wszelkich win
Oto moc świętej krwi

REF
Tylko On…

BRIDGE

Jezus, Jezus
Jezus, tylko Jezus


3/ ON OTWIERA OCZY

On otwiera oczy, On uwalnia więźniów
On daje chleb głodnym i jest blisko tych
Których serca są złamane
I których nie kocha już nikt

Przywraca sprawiedliwość, On dobry jest dla biednych
Pociesza skrzywdzonych i jest blisko tych
Którzy mu ufają
I wierzą, że dobry jest

REF
Alleluja! Chwal duszo moja Pana,
Jak długo będę żył
Alleluja! Chcę śpiewać memu Bogu
Dopóki wystarczy mi sił

On otwiera oczy, On uwalnia więźniów
On daje chleb głodnym i jest blisko tych
Których serca są złamane
I których nie kocha już nikt

REF
Alleluja! Chwal duszo…. / x2

REF
Alleluja! Chwal duszo….. / x2


4/ BĄDŹ WYWYŻSZONY

Bądź moją wizją, radością mą.
Nagrodą dla mnie Bóg.
Bądź mą mądrością – chcę słuchać jej.
Ma wartość w Tobie jest.
Bądź mym schronieniem,
Bądź siłą mą, Odkupicielem mym.
Me serce w ciszy wyznaje, że zaufać Tobie chce.

REF
Bądź wywyższony!
Bądź wywyższony, Jezu na wieki!
Bądź wywyższony na wieki!

Bądź moją pasją, natchnieniem mym.
Chcę w pełni siebie dać.
Słów pustych koniec!
Uniżam się. Chcę szczerym Tobie być.

REF
Bądź wywyższony!
Bądź wywyższony, Jezu na wieki!
Bądź wywyższony na wieki! /x2/

BRIDGE

Alleluja! Wolności w imieniu tym!
Alleluja! Bogu chwała i moc!
Zawsze święty, godny!
Bądź wywyższony!


5/ JAK WIELKI JEST BÓG

To On, nasz Pan i Król
odziany w majestat Swój,
Ziemio, raduj się,
Ziemio, raduj się.
Okrywa światłość Go,
ucieka ciemność i zło
i drży na Jego głos,
i drży na Jego głos

REF
Jak wielki jest Bóg,
Jak wielki jest Bóg,
jak wielki jest nasz Bóg

On czas w swej dłoni ma,
od wieków na wieki trwa,
początkiem, końcem On,
początkiem, końcem On.
Jedyny w Trójcy Bóg,
Ojciec, Syn i Duch,
Barankiem jest i lwem,
Barankiem jest i lwem

REF
/ Jak wielki jest Bóg,
Jak wielki jest Bóg,
jak wielki jest nasz Bóg / x2

BRIDGE
/ Na wieki godzien jest
przyjąć chwałę, moc i cześć,
ogłaszać chcę
jak wielki jest Bóg. / x2

REF
/ Jak wielki jest Bóg,
Jak wielki jest Bóg,
jak wielki jest nasz Bóg / x2


6/ CHCĘ WIDZIEĆ CIĘ

Jeśli chcę tego czego nie chcesz Ty
Zatrzymaj mnie i powiedz mi czego pragniesz
Jeśli idę Tam gdzie nie idziesz Ty
Zatrzymaj mnie Nie pozwól dalej iść

REF
/Chcę widzieć Cię w życiu mym
Wywyższonego
Chcę widzieć Cię w życiu mym /x2

Cokolwiek czynię dla swojej własnej chwały
Zatrzymaj mnie i zbadaj moje serce
Gdy oceniam innych bez miłości
Zatrzymaj mnie I zniszcz moją pychę

REF
/Chcę widzieć Cię w życiu mym
Wywyższonego
Chcę widzieć Cię w życiu mym /x2

Gdy boję się O to co pomyślą inni
Zatrzymaj mnie Ważne jest co myślisz Ty
Gdy troszczę się tylko o to co jest moje
Zatrzymaj mnie I skrusz moje serce

REF
/Chcę widzieć Cię w życiu mym
Wywyższonego
Chcę widzieć Cię w życiu mym /x4

BRIDGEBo tylko Twoja jest Chwała Twoja jest Chwała
I tylko Tobie się kłaniam Tobie się kłaniam /x4/

REF
/Chcę widzieć Cię w życiu mym
Wywyższonego
Chcę widzieć Cię w życiu mym /x2

Kategorie
piosenki

Teksty na 2022-01-02

CAŁY ŚWIAT NIECH POZNA

/Cały świat niech pozna Cię
Twą potęgę i chwałę i moc
Każdy język wyzna, że jesteś Panem

Każdy naród dowie się
O miłości i łasce Twej
Każdy człowiek uzna, że jesteś Panem
/x1

Nikt nie jest tak Święty jak Ty
Prócz Ciebie, nie ma nikogo
Nikt nie jest skałą
Tak mocną jak Ty, nasz Bóg

Serce przepełnia radość i strach
Bo chwała wróciła wraz z Tobą
Do swojej własności przyszedłeś Adonai

Ref
/Cały świat niech pozna Cię
Twą potęgę i chwałę i moc
Każdy język wyzna, że jesteś Panem

Każdy naród dowie się
O miłości i łasce Twej
Każdy człowiek uzna, że jesteś Panem
/x1

Ty wszystko wiesz, przenikasz i znasz
I jesteś pewną ostoją
Najsłabszych podnosisz
Ochraniasz tarczą swą

Zuchwali i dumni rozproszą się
Lecz ufni ucieszą się Tobą
Pieśni zwycięstwa
Niech głoszą prawdę tą

Ref
/Cały świat niech pozna Cię
Twą potęgę i chwałę i moc
Każdy język wyzna, że jesteś Panem

Każdy naród dowie się
O miłości i łasce Twej
Każdy człowiek uzna, że jesteś Panem
/x1

/Wywyższony bądź wśród nas
Adonai, El Elion, El Shaddai
(Pan, Bóg Najwyższy, Wszechmocny Bóg) / x4

/Cały świat niech pozna Cię
Twą potęgę i chwałę i moc
Każdy język wyzna, że jesteś Panem

Każdy naród dowie się
O miłości i łasce Twej
Każdy człowiek uzna, że jesteś Panem
/x1

/Wywyższony bądź wśród nas
Adonai, El Elion, El Shaddai
(Pan, Bóg Najwyższy, Wszechmocny Bóg) / x4


JAHWE

Kto porusza się po wodach
Trzyma Księżyc w dłoni swej
Kto rozprasza ciemność nocy
Rozpalonym światłem dnia
Kto przechadza się po górach
Kto na Ziemi w dole jest
Kto jest większy niż Niebiosa
Kto miłością duszy mej

Stworzyciel Bóg, to Jahwe
Jest Który jest, to Jahwe
Wszechrzeczy Pan to Jahwe
Róża Szaronu, Jahwe
Boży Syn, to Jahwe
W Trójcy Bóg, to Jahwe

Kim jest ten kto daje szczęście
Ten kto pokój daje nam
Kim jest ten kto mnie pociesza
Gorzki w słodki zmienia smak
Kto rozbudza mą żarliwość
Kto powstaje wewnątrz mnie
Kto mój głód wciąż zaspokaja
Wszystkim co potrzebne jest

Stworzyciel Bóg, to Jahwe {…}

Jahwe /x8/

Jesteś Święty, jesteś wieczny
i na wieki rządzisz Ty
Każdy skłoni się przed Tobą
Każdy Imię wyzna Twe
Aniołowie cześć oddają
Stojąc wciąż przed Tronem Twym
My na Ziemi zgromadzeni
Ogłaszamy Imię Twe


MÓW DO MNIE, PANIE

Mów do mnie, Panie
Chcę słyszeć Cię
Przyjąć od Ciebie
Co masz dla mnie
Nie chcę się chować
Lecz w Tobie skryć
W cieniu Twym, Panie
Chcę iść

Święty, potężny jesteś, Panie nasz
Przed Tobą dziś możemy stać
Dzięki łasce
Nie dzięki nam samym

Mów do mnie, Panie
Chcę słyszeć Cię
Przyjąć od Ciebie
Co masz dla mnie
Nie chcę się chować
Lecz w Tobie skryć
W cieniu Twym, Panie
Chcę iść

Święty, potężny jesteś, Panie nasz
Przed Tobą dziś możemy stać
Dzięki łasce
Nie dzięki nam samym

(Święty…)


ŚWIĘTA KREW JEZUSA

Święta krew ceną jest
On zapłacił ją
Winę mą na siebie wziął
Nadzieją świata jest


Święta krew Jezusa zmywa grzech
Święta krew Jezusa zbawia mnie
Dając życie swe uwolnił mnie
W świętej krwi Jezusa życie mam


Zbawca mój, Boży Syn
Zmarł, bym ja mógł żyć
Barankiem jest odwieczny Bóg
Na siebie wziął mój grzech

Święta krew Jezusa zmywa grzech
Święta krew Jezusa zbawia mnie
Dając życie swe uwolnił mnie
W świętej krwi Jezusa życie mam

od razu

Bridge
// O, Jezusa święta krew // x3
Bezcenna jest Jezusa krew
Dając życie swe uwolnił mnie
W świętej krwi Jezusa życie mam


Miłość Twa zadziwia mnie
Łaska niepojęta
Że za mnie zmarł, tak za mnie zmarł
Jedyny Boży Syn

Święta krew Jezusa zmywa grzech
Święta krew Jezusa zbawia mnie
Dając życie swe uwolnił mnie
W świętej krwi Jezusa życie mam

Dając życie swe uwolnił mnie
Pauza W świętej krwi Jezusa życie mam


DAJ MI POZNAĆ SIEBIE

Daj mi poznać siebie
Jaki jesteś objaw mi
Wszystko co masz dla mnie
Niech się ziści w życiu mym

Pobłogosław Ojcze
Podnieś to co chrome jest
Poślij Ducha swego bym mógł wielbić imię Twe

Panie przyjdź i połóż na nas dłonie
Panie przyjdź chcemy blisko Ciebie być
Panie przyjdź niech ogień w nas zapłonie
Przed tronem Króla dziś korzymy się


Daj mi poznać siebie
Jaki jesteś objaw mi
Wszystko co masz dla mnie
Niech się ziści w życiu mym

Pobłogosław Ojcze
Podnieś to co chrome jest
Poślij Ducha swego bym mógł wielbić imię Twe

Panie przyjdź i połóż na nas dłonie
Panie przyjdź chcemy blisko Ciebie być
Panie przyjdź niech ogień w nas zapłonie
Wznosimy ręce swe Tyś godzien chwały jest

Panie przyjdź i połóż na nas dłonie
Panie przyjdź chcemy blisko Ciebie być
Panie przyjdź niech ogień w nas zapłonie
Przed tronem Króla dziś korzymy się


RADOŚĆ WYPEŁNIA DUSZĘ MĄ

Intro – Refren
Radość wypełnia dusze mą
Radość wypełnia mnie
Źródło wody żywej jest w sercu mym
Radość wypełnia dusze mą
Radość wypełnia mnie

Bo imię me w niebie wpisane jest / x 3
Alleluja


Radość wypełnia dusze mą
Radość wypełnia mnie
Źródło wody żywej jest w sercu mym
Radość wypełnia dusze mą
Radość wypełnia mnie

Bo imię me w niebie wpisane jest / x 3
Alleluja

Kategorie
piosenki

Teksty na 2021-12-26

Pospieszcie o wierni!

Pośpieszcie, o, wierni, głośno triumfując,
By ujrzeć cudowne to Betlejem!
Ujrzeć dzieciątko, dla nas narodzone !

Ref.: Oddajmy pokłon Jemu,
Oddajmy pokłon Jemu
Oddajmy pokłon Jemu – Królowi !

O Królu światłości, Panie wojsk anielskich,
Spoczywasz we żłóbku, ubogi, mdły !
Boże prawdziwy, zrodzon od wieczności !

Ref.: Oddajmy pokłon Jemu,
Oddajmy pokłon Jemu
Oddajmy pokłon Jemu – Królowi !

Śpiewajcie Królowi, chóry archanielskie!
Śpiewajmy z zastępem zbawionych rzesz:
Chwała w niebiesiech Bogu i na ziemi !

Ref.: Oddajmy pokłon Jemu,
Oddajmy pokłon Jemu
Oddajmy pokłon Jemu – Królowi !!

Tak, Tobie, co dla nas stałeś się człowiekiem,
Jezusie, niech będzie oddana cześć!
Słowo wcielone Ojca od wieczności !

Ref.: Oddajmy pokłon Jemu,
Oddajmy pokłon Jemu
Oddajmy pokłon Jemu – Królowi !


Wznieście Bogu chwały pienia

Wznieście Bogu chwały pienia, wznieście aniołowie,
Niech o wieści wybawienia cały świat się dowie,
Wielkie, wielkie się ludzkości, miłosierdzie stało,
Boży Syn na ziemi gości, ludzkie przyjął ciało.

Sprawiedliwy Król Syjonu, niebo nam odmyka,
I zstępuje ze Swego tronu, w kształcie niewolnika,
Do nas się grzeszników się zbliża, z łaską i pociechą,
Aby nas cierpieniem krzyża, wyswobodzić z grzechu.

W stajni spoczął Syn człowieczy, jako słabe dziecię,
Jednak z nędzy On wyleczy ciebie grzeszny świecie,
Niechaj tylko Jezusowi serca się otworzą,
On zagoi, On uzdrowi rany mocą Bożą.

Skłońcie dumni swe kolana, zdóbcie się pokorą,
Bo u żłóbka tego Pana, gaśnie blask pozoru.
Kiedy możni już zaniemią, wiatr ich prochy zmiecie,
Wtedy rządzić będzie ziemią, betlejemskie dziecię.

Biedni świata prostaczkowie, o przychodźcie śmiało,
A znajdziecie w Jego Słowie, pomoc doskonałą,
Teraz w sercach naszych trony, pragnie pozakładać,
Potem w chwale uwielbiony, z nami wiecznie władać.


Gdy się Chrystus rodzi…

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi;
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel,
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.

O, niebieskie Duchy i Posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba,
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy,
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.

Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone;
Oddajcie mu pokłon Boski, On osłodzi wasze troski.
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.

A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli,
Zaraz do Betlejem spieszno pobieżeli,
I zupełnie tak zastali jak Anieli im zeznali:
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.

A stanąwszy w miejscu pełni zadumienia,
iż się Bóg tak zniżył do swego stworzenia,
Padli przed Nim na kolana i uczcili swego Pana:
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.

Wreszcie kiedy pokłon Panu już oddali,
Z wielką wesołością do swych trzód wracali,
Że się stali być godnymi Boga widzieć na tej ziemi:
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.


TA ŚWIĘTA NOC

TA ŚWIĘTA NOC, GDY GWIAZDY TAK SIĘ SKRZYŁY,
TO NARODZENIA PAŃSKIEGO JEST NOC.
ŚWIAT W GRZECHU GRZĄZŁ I POWSTAĆ NIE MIAŁ SIŁY,
AŻ PRZYSZEDŁ PAN I OKAZAŁ SWĄ MOC.
NADZIEJA NOWA ŚWIATU Z NIEBA DANA,
PRZEZ MROKI NOWA JUTRZNIA BLASKI ŚLE.

SCHYL CZOŁO SWE I PADNIJ NA KOLANA,
BO NOCY TEJ ZBAWICIEL ZRODZIŁ SIĘ.
TA ŚWIĘTA NOC, TA NOC,
TA ŚWIĘTA NOC!

Z DALEKICH STRON JUŻ MĘDRCY POSPIESZAJĄ,
W SERCACH JASNY BLASK WIARY SIĘ LŚNI.
ZA GWIAZDĄ WRAZ Z UFNOŚCIĄ POSPIESZAJĄ,
BY ODDAĆ POKŁON W POKORZE I CZCI,
BO KRÓLÓW KRÓL W UBOGIM ŻŁOBIE LEŻY,
OBIETNIC BOŻYCH TU SIĘ SPEŁNIŁ CUD.

SCHYL CZOŁO SWE I PADNIJ NA KOLANA,
BO NOCY TEJ ZBAWICIEL ZRODZIŁ SIĘ.
TA ŚWIĘTA NOC, TA NOC,
TA ŚWIĘTA NOC!


Cicha noc, święta noc (wersja protestancka)

Cicha noc ! W górze skrzy,
Mnóstwo gwiazd, wszystko śpi;
Lecz z ócz Marii odszedł dziś sen:
W świętej ciszy Wiecznego to Syn
Leży na łonie jej !
Leży na łonie jej.

Święta noc ! Dobrą wieść,
Anioł sam śpieszy nieść,
Wpierw pasterzom co strzegą swych stad,
Że Zbawiciel już przyszedł na świat,
Którym jest Chrystus Pan,
Którym jest Chrystus Pan.

Cicha noc ! Święta noc !
Chryste, Twej łaski moc,
Śmierć zwycięża, moc grzechu i cień;
Więc zabłysnął zbawienia już dzień
Nam w narodzeniu Twym,
Nam w narodzeniu Twym.


Nad Betlejem

Nad Betlejem w ciemną noc
śpiewał pieśń aniołów chór.
Ich radosny cudny głos odbijało echo gór.

Ref.: Glo-o- ria ! In excelsis Deo !
Glo-ooo- ria ! In excelsis Deo !

Pastuszkowie, jaką pieśń słyszeliście nocy tej ?
Jakaż to radosna wieść
była tam natchnieniem jej ?

Ref.: Glo-o- ria ! In excelsis Deo !
Glo-ooo- ria ! In excelsis Deo !

Do Betlejem prędko śpiesz,
zostaw stada pośród pól,
Gdyż anielska głosi wieść,
że się tam narodził Król !

Ref.: Glo-o- ria ! In excelsis Deo !
Glo-ooo- ria ! In excelsis Deo !

W twardym żłobie leży tam
Jezus, nieba, ziemi Pan !
Chiejmy Mu w pokorze wznieść
uwielbienie, chwałę, cześć !

Ref.: Glo-o- ria ! In excelsis Deo !
Glo-ooo- ria ! In excelsis Deo !