Kategorie
książki

Małżeństwo – czego oczekiwaliście?

„Małżeństwo – czego oczekiwaliście?” – Paul David Tripp

Bardzo lubię czytać książki o małżeństwie. Z przyjemnością sięgam po rady osób doświadczonych w wierze i z wieloletnim stażem małżeńskim. Książka „Małżeństwo – czego oczekiwaliście?” jest wyjątkowa pod każdym względem. Nie znajdziemy w niej wskazówek typowych dla poradników małżeńskich. Autor skupia się na nas – naszej grzesznej naturze, naszej potrzebie „budowania własnego królestwa”, a także na Bogu, który jest wierny, potężny i gotowy do pomocy.

Wchodząc w związek małżeński nie pamiętamy, lub nie zdajemy sobie sprawy z tego, że małżeństwa istnieją w upadłym, grzesznym świecie – świecie, który nie funkcjonuje według Bożego zamiaru. Wszystko jednak jest częścią Jego zbawczego planu, ponieważ Bóg posługuje się trudnościami, by dokonać czegoś, czego nie można dokonać w inny sposób.

Małżeństwo to ciężka praca, wymagająca cierpliwości i starań. Paul David Tripp porównuje związek małżeński do ogrodu, o który trzeba regularnie dbać by nie zarósł chwastami. Często oznacza to walkę z egoizmem, odpuszczanie mało istotnych spraw, okazywanie łaski współmałżonkowi zarówno w naszych słowach jak i czynach. Nie musimy jednak polegać na własnych siłach.
„Jako Boże dzieci nie jesteście zostawieni sami sobie, a to znaczy, że nadal jest nadzieja dla waszego małżeństwa, bez względu na to, jak wielka susza je obecnie pustoszy”.

Paul David Tripp jest pastorem i autorem wielu książek. Byłam zachwycona tym jak skupia się na Jezusie, który ma moc wszystko przemienić.

Przeczytałam i polecam.
Ania Z.

PS. Polecamy też codzienne rozważania tego autora – „Łaska na co dzień”.

PPS. W naszej zborowej biblioteczce i księgarni znajdziecie różne chrześcijańskie pozycje na temat małżeństwa.

Kategorie
kazania

Charakterystyka sługi i jego służby – czego oczekuje od Ciebie Bóg gdy służysz?

„Charakterystyka sługi i jego służby – czego oczekuje od Ciebie Bóg, gdy służysz?” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie 1 Listu do Koryntian 4:1-5, Ew. Łukasza 12:42-48 i 16:10-13, Ew. Mateusza 24:45-51, wygłoszone 26 listopada 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

4:1 Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych.
4:2 A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny.
4:3 Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę.
4:4 Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mię sądzi, jest Pan.
4:5 Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.

1 List do Koryntian 4:1-5

12:42 A Pan rzekł: Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym?
12:43 Błogosławiony ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.
12:44 Zaprawdę, powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.
12:45 Jeśliby zaś ów sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się,
12:46 Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi.
12:47 Ten zaś sługa, który znał wolę pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów.
12:48 Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.

Ew. Łukasza 12:42-48

16:10 Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy.
16:11 Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość?
16:12 A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną?
16:13 Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.

Ew. Łukasza 16:10-13

24:45 Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?
24:46 Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.
24:47 Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.
24:48 Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,
24:49 I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami,
24:50 Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.
24:51 I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Ew. Mateusza 24:45-51
Kategorie
kazania

Duch Święty – Duchem Świadectwa

„Duch Święty – Duchem Świadectwa” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne na podstawie Dziejów Apostolskich 1:8, Ew. Jana 15:6, Ew. Mateusza 4:19, Ew. Łukasza 5:10, wygłoszone 20 listopada w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan na ul. Zagórnej 10 w Warszawie.

1:8 Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Dzieje Apostolskie 1:8

15:6 Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną.

Ew. Jana 15:6

4:19 I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi!

Ew. Mateusza 4:19

5:10 Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.

Ew. Łukasza 5:10