Kategorie
książki

Nagie fakty

„Nagie fakty – 39 pytań na temat seksu, których rodzice woleliby nie usłyszeć” – Josh McDowell i Erin Davis

Dziś chciałabym poruszyć temat seksu. A dokładnie tego, jak ten temat w obecnych czasach stał się zakłamany i wymodelowany przez media; jaki jest obecny obraz seksu promowany przez świat i jak łatwy jest do niego dostęp…
Zagadnienie to omawiają w swojej książce Josh McDowell i Erin Davis. Mówią nie tylko o chorobach wenerycznych i o pornografii, ale też o tym jaki Bóg ma plan na seks w naszym życiu oraz jak mówić „nie”. Książka ta stanowi pomoc zarówno dla rodziców jak i dla liderów grup młodzieżowych, czy też innych osób, które mają kontakt z nastolatkami – aby wiedzieli jak prowadzić rozmowy i odpowiadać na pytania o seks zadawane przez młodych ludzi.

Podają wiele statystyk i przykładów z życia, jednak dotyczą one Stanów Zjednoczonych, a książka została napisana w 2011 roku. Czyli przytoczone statystyki są obecnie znaaaacznie wyższe, nawet jeśli przyjmiemy, że przemiany społeczno-kulturowo-obyczajowe w Polsce zachodzą dużo późnej niż w Ameryce. Niemniej podstawowe założenia są niezmienne. A my jako rodzice mamy chronić dzieci przed zbyt wczesną inicjacją seksualną i przed brudnym seksem.


Jeszcze do niedawna, w ramach prewencji, część rodziców zabraniała lub ograniczała dzieciom korzystania z internetu, ale dziś, kiedy szkolne nauczanie jest zdalne i uczniowie sporą część dnia spędzają przed komputerem – dostęp do treści pornograficznych jest „na jeden klik”… Tym bardziej warto sobie uświadomić, że podstawowym sposobem, aby uchronić nastolatka przed zejściem na drogę niemoralności jest dobra więź ze swoim dzieckiem. Żeby z pytaniami przyszedł do Ciebie, a nie do „Pana Googla”, czy do przypadkowych osób z forów internetowych. Żeby inspirował swoje zachowania z tego co widzi w domu: to jakim małżeństwem jesteśmy może być dla niego zachętą do naśladowania lub wręcz przeciwnie.
Wiem, że dla wielu dorosłych są to trudne zagadnienia do poruszenia w rozmowie ze swoim dzieckiem, ale chyba lepiej, abyśmy to my z nim o tym porozmawiali a nie ktoś przypadkowy, komu dobro naszego dziecka nie leży na sercu, a może wręcz przeciwnie, będzie dążył do zdeprawowania go.

Zachęcam – zwłaszcza rodziców – do sięgnięcia po tą pozycję, lub inne Josha McDowella, które poruszają podobną tematykę.
Brygida

PS. Na stronie josh.org znajdziecie wiele dodatkowych i świeższych informacji , ponieważ Josh McDowell cały czas jeździ po świecie z wykładami dla młodzieży oraz przygotowuje materiały pomocne zarówno młodym jak i ich rodzicom w walce o czystość naszych dzieci.
PPS. Do książki dołączona była, warta przeczytania, kilkustronicowa broszura Josha „W zasięgu jednego kliknięcia”. Można ją za darmo zamówić w sklepie wydawcy książki Vocatio – zarówno w wersji papierowej jak i jako pdf.
PPPS. Wersja elektroniczna broszury „W zasięgu jednego kliknięcia” jest też do pobrania z naszej strony internetowej – kliknij „pobierz”.

Kategorie
kazania

Podnosząc słabych w modlitwie

„Podnosząc słabych w modlitwie” – Sławomir Foks – 2021-01-17

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 5:13-18 wygłoszone 17 stycznia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

5:13 Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni.
5:14 Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim.
5:15 A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.
5:16 Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.
5:17 Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy.
5:18 Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz, i ziemia wydała swój plon.

List do Jakuba 5-13:18
Kategorie
wydarzenia

Tydzień Modlitwy 2021.01.17

Dzień 8 – niedziela, 17 stycznia 2021
Temat na dzisiaj: UWIELBIAJ!

Fragment Biblii: „W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego” (Iz 6,1-3).
„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tm 3,16-17).
Bez wyraźnego objawienia Bożego będziemy się potykać i ciągle upadać w naszych wysiłkach, by nawiązać z Nim więź. Kiedy jednak Bóg objawia się nam w Swoim Synu Jezusie, jesteśmy w stanie zareagować uwielbieniem.
Widzimy to bardzo wyraźnie w Biblii, kiedy Izajasz otrzymuje swoją słynną wizję. Widząc Boga, Izajasz zostaje przekonany o swoim grzechu, a jego reakcją jest opamiętanie i przyjęcie Bożego wezwania na całe życie. Bez objawienia Boga uwielbianie Izajasza byłoby niedoinformowane, połowiczne i źle ukierunkowane. Uczony zajmujący się Nowym
Testamentem, David Peterson podał wspaniałą definicję prawdziwego uwielbiania: „Uwielbianie Boga żywego i prawdziwego to w istocie związanie się z Nim na warunkach, które On proponuje, a jednocześnie w sposób, jaki może umożliwić tylko On”.
Staramy się uwielbiać Boga, oddając Mu część i przynosząc dziękczynienie za wszystko, czego dokonał i dokonuje w Europie. W jaki sposób zatem możemy otrzymywać objawienie prawdziwego i żywego Boga i wiązać się z Nim na warunkach, które On proponuje i w sposób, który nam umożliwił? Tak, przede wszystkim na stronach Pisma Świętego.
Marcin Luter napisał słynne słowa: „Niechaj człowiek, który chce usłyszeć przemówienie Boga, czyta Pismo Święte”. Bez Biblii nie słyszymy mowy Boga, a bez słuchania głosu Boga nie wiemy, jak postępować. Nie bądźmy ignorantami w naszym uwielbianiu, ale oddawajmy cześć Bogu w Duchu i
prawdzie. Czytajmy Biblię i słuchajmy głosu Boga. Czytajmy Biblię i zobaczmy Jezusa. Czytajmy Biblię i przyjmujmy moc Ducha Świętego (Oli Proctor, Wielka Brytania).
Chrześcijanin ma radość w tym, że może nareszcie oddawać Panu Bogu należne miejsce. Może swoją wolę poddać Bożej woli:
„Nie nas, PANIE, nie nas, ale swoje imię otocz chwałą – ze względu na Twoją łaskę, ze względu na Twoją wierność!” (Ps 115,1).
Bóg przyjmuje uwielbienie, które jest oparte na prawdzie: „Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie” (J 4,24).
Prawda to treść objawiona w Piśmie Świętym. Prawdziwe uwielbianie musi być więc osadzone na objawieniu Bożym. Formy uwielbiania, które mijają się z nauczaniem Słowa Bożego, bez względu na stopień gorliwości i szczerości nie powinny być praktykowane przez chrześcijan. Bóg w Swoim Słowie objawił, jakiego uwielbiania oczekuje. Prawda Słowa Bożego to podstawa uwielbiania Boga. Uwielbianie nie ma sensu, jeżeli nie jest osadzone na wskazówkach Bożego Słowa.
Zasada „Tylko Bogu chwała” jest zwrotem w kierunku uwielbiania Boga. Pismo Święte wyraźnie przeciwstawia się politeizmowi czy henoteizmowi. Bóg nienawidzi jednego i drugiego. Politeizm to przekonanie o istnieniu wielu bóstw, henoteizm to kult wielu istot, z których jedna jest ponad pozostałymi. Uwielbianie czegokolwiek lub kogokolwiek oprócz Pana Boga jest dla Niego nie do przyjęcia. Prawdziwe uwielbianie koncentruje się na Bogu.

Nasza modlitwa:
• Uwielbiamy Boga za wszystko, kim On jest!
• Uwielbiamy Boga, śpiewając dla Niego, ogłaszając Jego moc, rozmyślając o Nim!
• Dziękujemy Bogu za niewysłowiony dar w postaci Jego Syna.
• Prosimy Boga, aby nasze uwielbianie było wolne od wszelkiej obłudy.
• Modlimy się o to, aby zbory i rodziny chrześcijańskie tętniły uwielbianiem Boga

Nasza reakcja:
Uwielbiamy Pana Boga, ponieważ Go kochamy! Bóg stworzył nas i obdarzył uczuciami. Dał nam umiejętność kochania. Właśnie dlatego oczekuje, że będziemy służyć Mu z całego serca. To określa nasze zaangażowanie uczuciowe i miłość. Nie jesteśmy bezmyślnymi komputerami czy robotami. Gdyby tak było, całe nasze życie byłoby czystą mechaniką, fizyką i chemią. Nasze życie byłoby beznadziejne i nudne. Bóg dał nam możliwość przeżywania prawdziwej radości. Możemy uwielbiać Go z miłości do Niego!

Sprawy dotyczące naszych zborów:
Dzisiaj modlimy się o zbory w: Chrzanowie, Zamościu, Hrubieszowie, Opolu oraz o pracę misyjną wśród więźniów oraz dzieci i młodzież w naszych zborach.
Modlimy się o nasz zbór:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………