Kategorie
piosenki

Teksty na 2022-01-23

TY JESTEŚ DOBRY TWA ŁASKA TRWAĆ BĘDZIE

/Ty jesteś dobry Twa łaska trwać będzie na wieki / x2

Wszystkie narody oddają Ci cześć
W każdym języku wyznają ci że

Wielbimy Cię, Alleluja, Alleluja
Wielbimy Cię Tyś dobry jest,
Wielbimy Cię, Alleluja, Alleluja
Wielbimy Cię Tyś dobry jest,

/Ty jesteś dobry Twa łaska trwać będzie na wieki / x2

Wszystkie narody oddają Ci cześć
W każdym języku wyznają ci że

/ Wielbimy Cię, Alleluja, Alleluja
Wielbimy Cię Tyś dobry jest,
Wielbimy Cię, Alleluja, Alleluja
Wielbimy Cię Tyś dobry jest, / x2


WIELKA JEST WIERNOŚĆ TWA

1/ Wielka jest wierność Twa, Ojcze, mój Boże
Pełnyś litości dla dzieci jest swych
Słów Twych obietnic nic zmienić nie może
Tyś jest niezmienny w dniach dobrych i złych

Refren
Wielka jest wierność Twa,
Wielka jest wierność Twa
Wciąż na mnie spływa Twych łask czysty zdrój,
Wszystkie potrzeby Twa dłoń zaspokaja
Wielka jest wierność Twa, o Boże mój

2/ Lato i zima i posiew i ŻNIWA
Słońce i księżyc i gwiazd wielki zdrój
Świadczą że miłość twa wciąż wierna, żywa
Łaska i dobroć sięgają do chmur

Refren
Wielka jest wierność Twa,
Wielka jest wierność Twa
Wciąż na mnie spływa Twych łask czysty zdrój,
Wszystkie potrzeby Twa dłoń zaspokaja
Wielka jest wierność Twa, o Boże mój

3/ Pokój dla duszy i grzechów zgładzenie
Twoja obecność i radość bez miar
Siły na dzisiaj na jutro nadzieja
Wszystkie te łaski to, Boże, twój dar

Refren
/Wielka jest wierność Twa,
Wielka jest wierność Twa
Wciąż na mnie spływa Twych łask czysty zdrój,
Wszystkie potrzeby Twa dłoń zaspokaja
Wielka jest wierność Twa, o Boże mój / x2


PAN JEST MOCĄ SWOJEGO LUDU

/ Pan jest mocą swojego ludu,
Pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja moc.
On jest mym Bogiem, nie jestem sam.
W nim moja siła, nie jestem sam.

On prowadzi mnie drogą prawdy,
Wspiera każdy mój krok,
Łaską darzy każdego dnia.
On jest mym Bogiem nie jestem sam.
W nim moja siła, nie jestem sam/ x2 (drugie wyżej)

Bridge
/ Nie jestem sam On ze mną jest
Każdego dnia prowadzi mnie
W nim życie me
W nim moja moc
Na wieki chcę uwielbiać go / x2

A na końcu da mi koronę
za zwycięski mój bieg.
Więc oddajmy chwałę Mu dziś
On jest mym Bogiem nie jestem sam.
W nim moja siła, nie jestem sam.


ODDAJĘ CI MOJE SERCE

/ Oddaję Ci moje serce
Oddaję Ci moje życie
Oddaję Ci mą nadzieję
Przyjdź Panie, zamieszkaj we mnie / x2

O Panie mój, uwielbiam Cię
Ty jesteś moim życiem
Przyjaciel mój, potężny Bóg
Jezus – Pan i Król

Oddaję Ci moje serce
Oddaję Ci moje życie
Oddaję Ci mą nadzieję
Przyjdź Panie, zamieszkaj we mnie

/ O Panie mój, uwielbiam Cię
Ty jesteś moim życiem
Przyjaciel mój, potężny Bóg
Jezus – Pan i Król / x2

Oddaję Ci moje serce
Oddaję Ci moje życie
Oddaję Ci mą nadzieję
Przyjdź Panie, zamieszkaj we mnie


PRAWDA JEDYNA

Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu,
że swego syna posłał z niebios Bóg na świat.
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy
i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.

/ Ref. Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż, który Jezus
cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie./ x2

Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł
i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat.
Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział
zaufaj dziś Bogu a na wieki będziesz żył.

/ Ref. Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż, który Jezus
cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie./ x4


CHCEMY IŚĆ

Ty przebaczyłeś nam wszystkie winy
Z grzechu niewoli wyrwałeś nas
Ty nas nazwałeś światłością świata
Niech zajaśnieje miłości blask

Chcemy iść, niosąc Twą nadzieję
Niech Twój Duch poprowadzi nas
Chwała Twa niech napełni ziemię
Chcemy iść, nim przeminie łaski czas
Chcemy iść, Panie poślij nas

Ty będziesz z nami do końca świata
Twoja jest władza i wszelka moc
Bramy piekielne nas nie przemogą
Nie zgasi nas najciemniejsza noc

Chcemy iść, niosąc Twą nadzieję
Niech Twój Duch poprowadzi nas
Chwała Twa niech napełni ziemię
Chcemy iść, nim przeminie łaski czas
Chcemy iść, Panie poślij nas

// Poślij nas, poślij nas
Poślij nas, poślij nas // x2


Kategorie
piosenki

Teksty na 2022-01-16

1/ JESTEŚMY PANIE KAPŁAŃSTWEM TWYM
Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym
By wielbić majestat Twój
By ogłaszać Twoje dzieła dziś
By każdy Ciebie poznać mógł

Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę
A gwiazdy oddają Ci cześć
Tyś jest wszechmocny, wieczny Pan
Twa chwała i moc wiecznie trwa
Wiecznie trwa

REF
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
Niech nasze głosy Ciebie czczą
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
Niech głośno instrumenty brzmią


2/ TYLKO ON

REF
Tylko On godzien jest przyjąć hołd, wszelką cześć
To mój Pan, to mój brat, to mój Jezus
To mój Król, tylko On godzien jest zająć tron
Tylko On, tylko Jezus

Obrazem jest Boga niewidzialnego
Stworzony świat przez Niego i dla Niego
Pierwszy we wszystkim, wszystko początek swój ma w Nim
Doskonały Boży Syn

REF
Tylko On…
Bóg zechciał, by w Nim zamieszkała pełnia
Przez jego krzyż ze sobą świat pojednał
Dał nam zbawienie i odpuszczenie wszelkich win
Oto moc świętej krwi

REF
Tylko On…

BRIDGE

Jezus, Jezus
Jezus, tylko Jezus


3/ ON OTWIERA OCZY

On otwiera oczy, On uwalnia więźniów
On daje chleb głodnym i jest blisko tych
Których serca są złamane
I których nie kocha już nikt

Przywraca sprawiedliwość, On dobry jest dla biednych
Pociesza skrzywdzonych i jest blisko tych
Którzy mu ufają
I wierzą, że dobry jest

REF
Alleluja! Chwal duszo moja Pana,
Jak długo będę żył
Alleluja! Chcę śpiewać memu Bogu
Dopóki wystarczy mi sił

On otwiera oczy, On uwalnia więźniów
On daje chleb głodnym i jest blisko tych
Których serca są złamane
I których nie kocha już nikt

REF
Alleluja! Chwal duszo…. / x2

REF
Alleluja! Chwal duszo….. / x2


4/ BĄDŹ WYWYŻSZONY

Bądź moją wizją, radością mą.
Nagrodą dla mnie Bóg.
Bądź mą mądrością – chcę słuchać jej.
Ma wartość w Tobie jest.
Bądź mym schronieniem,
Bądź siłą mą, Odkupicielem mym.
Me serce w ciszy wyznaje, że zaufać Tobie chce.

REF
Bądź wywyższony!
Bądź wywyższony, Jezu na wieki!
Bądź wywyższony na wieki!

Bądź moją pasją, natchnieniem mym.
Chcę w pełni siebie dać.
Słów pustych koniec!
Uniżam się. Chcę szczerym Tobie być.

REF
Bądź wywyższony!
Bądź wywyższony, Jezu na wieki!
Bądź wywyższony na wieki! /x2/

BRIDGE

Alleluja! Wolności w imieniu tym!
Alleluja! Bogu chwała i moc!
Zawsze święty, godny!
Bądź wywyższony!


5/ JAK WIELKI JEST BÓG

To On, nasz Pan i Król
odziany w majestat Swój,
Ziemio, raduj się,
Ziemio, raduj się.
Okrywa światłość Go,
ucieka ciemność i zło
i drży na Jego głos,
i drży na Jego głos

REF
Jak wielki jest Bóg,
Jak wielki jest Bóg,
jak wielki jest nasz Bóg

On czas w swej dłoni ma,
od wieków na wieki trwa,
początkiem, końcem On,
początkiem, końcem On.
Jedyny w Trójcy Bóg,
Ojciec, Syn i Duch,
Barankiem jest i lwem,
Barankiem jest i lwem

REF
/ Jak wielki jest Bóg,
Jak wielki jest Bóg,
jak wielki jest nasz Bóg / x2

BRIDGE
/ Na wieki godzien jest
przyjąć chwałę, moc i cześć,
ogłaszać chcę
jak wielki jest Bóg. / x2

REF
/ Jak wielki jest Bóg,
Jak wielki jest Bóg,
jak wielki jest nasz Bóg / x2


6/ CHCĘ WIDZIEĆ CIĘ

Jeśli chcę tego czego nie chcesz Ty
Zatrzymaj mnie i powiedz mi czego pragniesz
Jeśli idę Tam gdzie nie idziesz Ty
Zatrzymaj mnie Nie pozwól dalej iść

REF
/Chcę widzieć Cię w życiu mym
Wywyższonego
Chcę widzieć Cię w życiu mym /x2

Cokolwiek czynię dla swojej własnej chwały
Zatrzymaj mnie i zbadaj moje serce
Gdy oceniam innych bez miłości
Zatrzymaj mnie I zniszcz moją pychę

REF
/Chcę widzieć Cię w życiu mym
Wywyższonego
Chcę widzieć Cię w życiu mym /x2

Gdy boję się O to co pomyślą inni
Zatrzymaj mnie Ważne jest co myślisz Ty
Gdy troszczę się tylko o to co jest moje
Zatrzymaj mnie I skrusz moje serce

REF
/Chcę widzieć Cię w życiu mym
Wywyższonego
Chcę widzieć Cię w życiu mym /x4

BRIDGEBo tylko Twoja jest Chwała Twoja jest Chwała
I tylko Tobie się kłaniam Tobie się kłaniam /x4/

REF
/Chcę widzieć Cię w życiu mym
Wywyższonego
Chcę widzieć Cię w życiu mym /x2

Kategorie
piosenki

Teksty na 2022-01-02

CAŁY ŚWIAT NIECH POZNA

/Cały świat niech pozna Cię
Twą potęgę i chwałę i moc
Każdy język wyzna, że jesteś Panem

Każdy naród dowie się
O miłości i łasce Twej
Każdy człowiek uzna, że jesteś Panem
/x1

Nikt nie jest tak Święty jak Ty
Prócz Ciebie, nie ma nikogo
Nikt nie jest skałą
Tak mocną jak Ty, nasz Bóg

Serce przepełnia radość i strach
Bo chwała wróciła wraz z Tobą
Do swojej własności przyszedłeś Adonai

Ref
/Cały świat niech pozna Cię
Twą potęgę i chwałę i moc
Każdy język wyzna, że jesteś Panem

Każdy naród dowie się
O miłości i łasce Twej
Każdy człowiek uzna, że jesteś Panem
/x1

Ty wszystko wiesz, przenikasz i znasz
I jesteś pewną ostoją
Najsłabszych podnosisz
Ochraniasz tarczą swą

Zuchwali i dumni rozproszą się
Lecz ufni ucieszą się Tobą
Pieśni zwycięstwa
Niech głoszą prawdę tą

Ref
/Cały świat niech pozna Cię
Twą potęgę i chwałę i moc
Każdy język wyzna, że jesteś Panem

Każdy naród dowie się
O miłości i łasce Twej
Każdy człowiek uzna, że jesteś Panem
/x1

/Wywyższony bądź wśród nas
Adonai, El Elion, El Shaddai
(Pan, Bóg Najwyższy, Wszechmocny Bóg) / x4

/Cały świat niech pozna Cię
Twą potęgę i chwałę i moc
Każdy język wyzna, że jesteś Panem

Każdy naród dowie się
O miłości i łasce Twej
Każdy człowiek uzna, że jesteś Panem
/x1

/Wywyższony bądź wśród nas
Adonai, El Elion, El Shaddai
(Pan, Bóg Najwyższy, Wszechmocny Bóg) / x4


JAHWE

Kto porusza się po wodach
Trzyma Księżyc w dłoni swej
Kto rozprasza ciemność nocy
Rozpalonym światłem dnia
Kto przechadza się po górach
Kto na Ziemi w dole jest
Kto jest większy niż Niebiosa
Kto miłością duszy mej

Stworzyciel Bóg, to Jahwe
Jest Który jest, to Jahwe
Wszechrzeczy Pan to Jahwe
Róża Szaronu, Jahwe
Boży Syn, to Jahwe
W Trójcy Bóg, to Jahwe

Kim jest ten kto daje szczęście
Ten kto pokój daje nam
Kim jest ten kto mnie pociesza
Gorzki w słodki zmienia smak
Kto rozbudza mą żarliwość
Kto powstaje wewnątrz mnie
Kto mój głód wciąż zaspokaja
Wszystkim co potrzebne jest

Stworzyciel Bóg, to Jahwe {…}

Jahwe /x8/

Jesteś Święty, jesteś wieczny
i na wieki rządzisz Ty
Każdy skłoni się przed Tobą
Każdy Imię wyzna Twe
Aniołowie cześć oddają
Stojąc wciąż przed Tronem Twym
My na Ziemi zgromadzeni
Ogłaszamy Imię Twe


MÓW DO MNIE, PANIE

Mów do mnie, Panie
Chcę słyszeć Cię
Przyjąć od Ciebie
Co masz dla mnie
Nie chcę się chować
Lecz w Tobie skryć
W cieniu Twym, Panie
Chcę iść

Święty, potężny jesteś, Panie nasz
Przed Tobą dziś możemy stać
Dzięki łasce
Nie dzięki nam samym

Mów do mnie, Panie
Chcę słyszeć Cię
Przyjąć od Ciebie
Co masz dla mnie
Nie chcę się chować
Lecz w Tobie skryć
W cieniu Twym, Panie
Chcę iść

Święty, potężny jesteś, Panie nasz
Przed Tobą dziś możemy stać
Dzięki łasce
Nie dzięki nam samym

(Święty…)


ŚWIĘTA KREW JEZUSA

Święta krew ceną jest
On zapłacił ją
Winę mą na siebie wziął
Nadzieją świata jest


Święta krew Jezusa zmywa grzech
Święta krew Jezusa zbawia mnie
Dając życie swe uwolnił mnie
W świętej krwi Jezusa życie mam


Zbawca mój, Boży Syn
Zmarł, bym ja mógł żyć
Barankiem jest odwieczny Bóg
Na siebie wziął mój grzech

Święta krew Jezusa zmywa grzech
Święta krew Jezusa zbawia mnie
Dając życie swe uwolnił mnie
W świętej krwi Jezusa życie mam

od razu

Bridge
// O, Jezusa święta krew // x3
Bezcenna jest Jezusa krew
Dając życie swe uwolnił mnie
W świętej krwi Jezusa życie mam


Miłość Twa zadziwia mnie
Łaska niepojęta
Że za mnie zmarł, tak za mnie zmarł
Jedyny Boży Syn

Święta krew Jezusa zmywa grzech
Święta krew Jezusa zbawia mnie
Dając życie swe uwolnił mnie
W świętej krwi Jezusa życie mam

Dając życie swe uwolnił mnie
Pauza W świętej krwi Jezusa życie mam


DAJ MI POZNAĆ SIEBIE

Daj mi poznać siebie
Jaki jesteś objaw mi
Wszystko co masz dla mnie
Niech się ziści w życiu mym

Pobłogosław Ojcze
Podnieś to co chrome jest
Poślij Ducha swego bym mógł wielbić imię Twe

Panie przyjdź i połóż na nas dłonie
Panie przyjdź chcemy blisko Ciebie być
Panie przyjdź niech ogień w nas zapłonie
Przed tronem Króla dziś korzymy się


Daj mi poznać siebie
Jaki jesteś objaw mi
Wszystko co masz dla mnie
Niech się ziści w życiu mym

Pobłogosław Ojcze
Podnieś to co chrome jest
Poślij Ducha swego bym mógł wielbić imię Twe

Panie przyjdź i połóż na nas dłonie
Panie przyjdź chcemy blisko Ciebie być
Panie przyjdź niech ogień w nas zapłonie
Wznosimy ręce swe Tyś godzien chwały jest

Panie przyjdź i połóż na nas dłonie
Panie przyjdź chcemy blisko Ciebie być
Panie przyjdź niech ogień w nas zapłonie
Przed tronem Króla dziś korzymy się


RADOŚĆ WYPEŁNIA DUSZĘ MĄ

Intro – Refren
Radość wypełnia dusze mą
Radość wypełnia mnie
Źródło wody żywej jest w sercu mym
Radość wypełnia dusze mą
Radość wypełnia mnie

Bo imię me w niebie wpisane jest / x 3
Alleluja


Radość wypełnia dusze mą
Radość wypełnia mnie
Źródło wody żywej jest w sercu mym
Radość wypełnia dusze mą
Radość wypełnia mnie

Bo imię me w niebie wpisane jest / x 3
Alleluja