Kategorie
kazania

Jaką wiarę posiadasz: martwą, demoniczną czy żywą?

„Jaką wiarę posiadasz: martwą, demoniczną czy żywą?” – Sławomir Foks – 2020-10-18

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 2:14-26 wygłoszone 18 października 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

2:14 Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? 
2:15 Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, 
2:16 A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? 
2:17 Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. 
2:18 Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. 
2:19 Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą. 
2:20 Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? 
2:21 Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? 
2:22 Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. 
2:23 I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. 
2:24 Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. 
2:25 W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? 
2:26 Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

List Jakuba 2:14-26
Kategorie
książki

„Wieczory z Bogiem”

„Wieczory z Bogiem” – Aiden W. Tozer

„Wieczory z Bogiem” to nie jest zwykła książka do przeczytania w kilka/kilkanaście dni. To książka przynajmniej na rok, bo jest to 366 codziennych rozważań biblijnych. Zatem każda strona to werset biblijny (głównie z Nowego Testamentu) i rozważanie autora odnośnie życia chrześcijańskiego.

I tu ktoś mógłby zwrócić uwagę – przecież każdy sam może sobie takie rozważanie wykonać we własnym zakresie. Oczywiście, ale po pierwsze: nie każdy czyta systematycznie Pismo Święte, a po drugie: nie każdy ma takie poznanie Słowa Bożego jak Tozer, który – bądźmy szczerzy – większość życia poświęcił na studiowaniu Biblii, analizowaniu jej słów i pogłębianiu relacji z Bogiem. Jego przemyślenia i wnioski nadal są aktualne, mimo, że od jego śmierci minęło już prawie 60 lat.

Sama systematycznie czytam Pismo Święte, ale nie zawsze znajduję czas na głębsze zatopienie się w czytanym fragmencie, więc te „Wieczory z Bogiem” są mi pomocne do lepszej analizy siebie jako chrześcijanina. Do znajdowania konkretnych fragmentów mówiących jak powinnam żyć, co czynić i mówić, by to się podobało Bogu i służyło do zbudowania mojego i innych chrześcijan oraz pozyskiwania dusz dla Królestwa Niebieskiego.

Książka została wydana w twardej okładce, co jest dobrym rozwiązaniem, zważywszy, że będziemy ją czytać dzień w dzień przynajmniej przez rok (chociaż można czytać ją w kółko, bo pamięć ludzka jest krótka). Dobrze pomyślanym dodatkiem jest wklejona wstążkowa zakładka, która pomaga otwierać książkę od razu w miejscu, w którym skończyło się wczorajsze czytanie.

Jeszcze czytam, ale już teraz szczerze polecam.
Brygida

PS. Wydawnictwo CLC Księgarnia Chrześcijańska wydało również „Poranki z Bogiem” A.W. Tozera – myślę, że równie dobre jak „Wieczory…”
PPS. W marcu tego roku recenzowaliśmy inną książkę Tozera „Niezwykły chrześcijanin”.

Kategorie
kazania

Pamiętaj o wdzięczności

„Pamiętaj o wdzięczności” – Sławomir Foks – 2020-10-11

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Łukasza 17:11-19 wygłoszone 11 października 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Pamiętaj o wdzięczności” – Sławomir Foks – 2020-10-11

17:11 A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. 
17:12 Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. 
17:13 I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami. 
17:14 A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. 
17:15 Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. 
17:16 I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. 
17:17 A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? 
17:18 Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? 
17:19 I rzekł mu: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię.

Ewangelia Łukasza 17:11-19