Kategorie
kazania

Działanie Ducha Świętego przed powrotem Jezusa Chrystusa

„Działanie Ducha Świętego przed powrotem Jezusa Chrystusa” – Henryk Dedo – 2021-04-11

Kazanie biblijne na podstawie Księgi Joela 3:1-2 oraz Ewangelii Mateusza 24:14 wygłoszone 11 kwietnia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

3:1 A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia.
3:2 Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha.

Księga Joela 3:1-2

24:14 I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Ewangelia Mateusza 24:14
Kategorie
książki

Niebezpieczne modlitwy

„Niebezpieczne modlitwy” – Craig Groeschel

Craig Groeschel w książce „Niebezpieczne modlitwy”  wzywa nas do modlitw obarczonych dość dużym ryzykiem (zetknięcia się z większymi życiowymi wyzwaniami niż dotąd) i pozbycia się egoistycznych modlitw tak bliskich każdemu człowiekowi. Wówczas bywa trudno, ale pamiętajmy o tym, że Stwórca nie powierzy nam zadania czy próby ponad nasze siły, choć często tak właśnie myślimy. 

Groeschel pisze, że nie powinnyśmy być zapatrzeni w ludzi, podobać się im, martwić się tym co inni o nas myślą . Jedyną istotą, w którą powinnyśmy być wpatrzeni jest Bóg i jedynie na nim warto się wzorować. Autor wspomnianej książki napomina nas, aby porzucić swoje liczne lęki i całkowicie polegać na Bogu. Gdy pragniemy czegoś więcej niż tak zwana bezpieczna egzystencja bez poważniejszych życiowych kłopotów – to musimy być gotowi na podjęcie pewnego ryzyka, że nie wszystko będzie się działo zgodnie z naszymi planami. Jest to trudne, ale nie niemożliwe.

Craig Croeschel w swoim dziele mówi, że to książka tylko dla tych co będą w stanie odważyć się i wyjść poza własne schematy działania, wyjść poza swoją strefę komfortu, a także, by nie brać pod uwagę sobie tylko znane drogi.

„Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze ,to nie drogi moje – mówi Pan” ks Iz 55:8

„Niebezpieczne Modlitwy” to jedna z tych książek, która zrobiła na mnie dość mocne wrażenie. Myślę, że po zapoznaniu się z tym właśnie fragmentem twórczości wspomnianego autora, moje modlitwy nie są i nie będą już takie same jak przedtem.

Serdecznie polecam,
Kasia

PS. Książkę tą można kupić w naszej zborowej księgarni.
PPS. Polecamy również wcześniejsze książki Groeschela: „Walka„, „Wierzący niePraktykujący” oraz „Boży kierunek„.

Kategorie
kazania

Nie ma Go tu, bo wstał z martwych!

„Nie ma Go tu, bo wstał z martwych! Idźcie i powiedzcie innym.” – Sławomir Foks – 2021-04-04

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza 28:1-15 wygłoszone 4 kwietnia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Nie ma Go tu, bo wstał z martwych! Idźcie i powiedzcie innym.” – Sławomir Foks – 2021-04-04

28:1 A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób.
28:2 I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim.
28:3 A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg.
28:4 A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi.
28:5 Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego.
28:6 Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.
28:7 A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie; oto powiedziałem wam.
28:8 I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom jego.
28:9 A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione! One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon.
28:10 Wtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą.
28:11 A gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło.
28:12 Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom,
28:13 Mówiąc: Powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy.
28:14 A jeśliby o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy.
28:15 Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy.

Ewangelia Mateusza 28:1-15