Kategorie
kazania

Jezus jest lepszy… od aniołów

„Jezus, jako Bóg i Człowiek jest lepszy/wyższy niż aniołowie” – Sławomir Foks – 2021-04-25

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Hebrajczyków 1:4-14; 2:5-18 wygłoszone 25 kwietnia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Jezus, jako Bóg i Człowiek jest lepszy/wyższy niż aniołowie” – Sławomir Foks – 2021-04-25

1:4 I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię.
1:5 Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem?
1:6 I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.
1:7 O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia;
1:8 Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.
1:9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.
1:10 Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich;
1:11 One przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się,
1:12 I jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i przemienione zostaną; ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje.
1:13 A do którego z aniołów powiedział kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich.
1:14 Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?

List do Hebrajczyków 1:4-14

2:5 Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy.
2:6 Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział: Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że dbasz o niego?
2:7 Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go,
2:8 Wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane;
2:9 Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego.
2:10 Przystało bowiem, aby Ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia.
2:11 Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy; z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi,
2:12 Mówiąc: Będę opowiadał imię twoje braciom moim, będę cię chwalił pośród zgromadzenia;
2:13 I znowu: Ufność w nim pokładać będę; i znowu: Otom Ja i dzieci, które dał mi Bóg.
2:14 Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła,
2:15 I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.
2:16 Bo przecież ujmuje się On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama.
2:17 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu.
2:18 A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą.

List do Hebrajczyków 2:5-18
Kategorie
piosenki

Teksty na 2021-04-25

RADOŚĆ WYPEŁNIA DUSZE MĄ
Radość wypełnia dusze mą
Radość wypełnia mnie
Źródło wody żywej jest w sercu mym
Radość wypełnia dusze mą
Radość wypełnia mnie
Bo imię me w niebie wpisane jest / x 3
Alleluja
Radość wypełnia dusze mą
Radość wypełnia mnie
Źródło wody żywej jest w sercu mym
Radość wypełnia dusze mą
Radość wypełnia mnie
Bo imię me w niebie wpisane jest / x 3
Alleluja


KAŻDY DZIEŃ UPEWNIA MNIE
Każdy dzień upewnia mnie
Pan w miłości wierny jest
Któżby inny mógł jak On
Przebaczać co dzień
Boże wiem jak ranię Cię
Często słabnę, gubię sens
Jednak Ty podnosisz mnie
I nadzieję dajesz mi
Nikt nie odbierze mi tego co mam w Tobie /x2
Pełnię miłości, pełnię wolności, pełnię radości,
mam w Tobie /x2
Każdy dzień upewnia mnie
Pan w miłości wierny jest
Któżby inny mógł jak On
Przebaczać co dzień
Boże wiem jak ranię Cię
Często słabnę, gubię sens
Jednak Ty podnosisz mnie
I nadzieję dajesz mi
Nikt nie odbierze mi tego co mam w Tobie /x2
Pełnię miłości, pełnię wolności, pełnię radości,
mam w Tobie /x4


PAN WYWYŻSZONY
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
Wśród chwał, uwielbiajmy Go.
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony,
Oddajmy Jemu cześć!
Królem jest Pan, Jego łaska na wieki trwa,
Niebo i ziemio radujcie się Jego Imieniem.
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
Wśród chwał!


CHRYSTUS WYSTARCZY
Chrystus to mój Pan i tylko Jego wielbię
Choćby wszystko dał mi świat tylko w Bogu szczęście mam
Przez wszystkie dni chcę śpiewać Ci
Nie cofnę się zbawiłeś mnie
Chrystus wystarczy mi
Chrystus wystarczy mi
Wszystko czego potrzebuję
w Tobie Jezu mam
Chrystus wszystkim jest, Zbawieniem i radością
A nadzieja spełni się, Bo niebo to nasz dom
Przez wszystkie dni chcę śpiewać Ci
Ty jesteś tym, którego uwielbiam
Chrystus wystarczy mi
Chrystus wystarczy mi
Wszystko czego potrzebuję
w Tobie Jezu mam
/Postanowiłem iść za Jezusem
Nie cofnę się, nie cofnę/ x2
/Ten świat jest za mną a krzyż przede mną
Nie cofnę się, nie cofnę się/ x2
/Postanowiłem iść za Jezusem
Nie cofnę się, nie cofnę/ x2
/Ten świat jest za mną a krzyż przede mną
Nie cofnę się, nie cofnę się/ x2


ZROBISZ TO JESZCZE RAZ
Choć przeciwności mur
Drogę zagradza wciąż
Ty nie zawiodłeś nigdy mnie
Choć nic nie zmienia się
Bitwa wygrana jest
Ty nie zawiodłeś nigdy mnie
Ref.
Zawsze ten sam
Wielka jest wierność Twa, wierność twa
Wciąż troszczysz się, zaufam Ci Ty nigdy nie zawiodłeś mnie
W końcu nadejdzie dzień
Słowo wypełni się
Znów będę wielbić imię Twe
Jezu wystarczasz mi
W miłości Twej chcę żyć
Znów będę wielbić imię Twe
Ref.
/Zawsze ten sam
Wielka jest wierność Twa, wierność twa
Wciąż troszczysz się, zaufam Ci Ty nigdy nie zawiodłeś mnie / x2
Bridge
Widziałem jak, przenosisz góry
I wierzę, że zrobisz to jeszcze raz
Widziałem jak, torujesz drogę
I wierzę, że zrobisz to jeszcze raz
Ref.
/Zawsze ten sam
Wielka jest wierność Twa, wierność twa
Wciąż troszczysz się, zaufam Ci Ty nigdy nie zawiodłeś mnie / x2


JESTEŚMY PANIE KAPŁAŃSTWEM TWYM
Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym
By wielbić majestat Twój
By ogłaszać Twoje dzieła dziś
By każdy Ciebie poznać mógł
Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę
A gwiazdy oddają Ci cześć
Tyś jest wszechmocny, wieczny Pan
Twa chwała i moc wiecznie trwa
Wiecznie trwa
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
Niech nasze głosy Ciebie czczą
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
Niech głośno instrumenty brzmią

Kategorie
książki

John Wesley – Jego parafią był świat

„John Wesley – Jego parafią był świat” – Janet & Geoff Benge

Dzisiaj będzie notatka z podróży 🙂

Wydawnictwo Pojednanie od lat wydaje kolejne pozycje z serii „Chrześcijańscy bohaterowie dawniej i dziś”. W serii ukazało się już co najmniej 27 pozycji, które są inspirującymi, prawdziwymi historiami z życia ludzi, historiami Bożych powołań. Seria jest przygotowana w taki sposób, by mogli ją czytać także najmłodsi czytelnicy, to także idealna pozycja do wspólnego rodzinnego czytania.

Historia Johna Wesleya:

– zadziwia – przede wszystkim nas współczesnych, nauczonych wygodnictwa i żyjących w dobrobycie ludzi
– mobilizuje – jego życie jest wielką zachętą do działania dla ewangelii pomimo przeciwności, trudności, cierpień i niewygody
– podtrzymuje – kiedy obserwujemy z czym mierzył się Wesley zaczynamy rozumieć, że każdy wierzący na swoje ścieżce z Bogiem będzie przeżywał gorsze i lepsze chwile
– rozśmiesza – jego historie opisane są lekkim językiem, który nie nuży nawet najmłodszych słuchaczy
– poucza – wskazując jak można żyć ponad podziałami, jak można stać się zachętą dla innych, jak realizować i wypełniać Boże powołanie, jak odnajdywać Boga i Jego wolę w różnych okolicznościach… I wiele innych
– odkrywa – prawdziwe życie – książka jest pełna cytatów z pamiętników Wesleya
– inspiruje – do nieustającej wytrwałej służby Bogu i ludziom

Można by pisać i pisać o tym jak wartościowa jest historia życia założyciela (zupełnie niechcący :)) kościoła metodystycznego na świecie – to wyjaśni się w książce. Jego parafią był świat – naszą też powinien być – być może dzięki tej książce odkryjesz własne powołanie.

Szczególnie zachęcam do czytania tych książek z dziećmi, obdarowywania nimi młodzieży, pomóżmy odkrywać młodym ich powołanie. Nie zawężałabym jednak kręgu czytelników tylko do młodych – nawet dojrzały wierzący skorzysta z lektury tej serii.

Szczerze polecam – z pozdrowieniami z podróży.
Ola C.

PS. Polecam całą serię o bohaterach wiary Janet & Geoff Benge – książki z tej serii są do wypożyczenia w naszej zborowej bibliotece.