Kategorie
kazania

Wierzę – co to znaczy? Na czym polega wiara?

„Wierzę – co to znaczy? Na czym polega wiara?” – Henryk Dedo – 2021-07-25

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Jana 1:1-14 wygłoszone 25 lipca 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
2 Ono było na początku u Boga.
3 Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.
4 W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
5 A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.
6 Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan.
7 Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli.
8 Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości.
9 Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.
10 Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał.
11 Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
12 Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
13 Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
14 A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

Ewangelia Jana 1:1-14
Kategorie
kazania

Czy jesteś człowiekiem wierzącym?

Czy jesteś człowiekiem wiary? – Sławomir Foks – 2021-02-21

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foksa, na podstawie Listu do Hebrajczyków 11:1-3.6 oraz 12:1-3 wygłoszone 21 lutego 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Czy jesteś człowiekiem wiary?
Kategorie
kazania

Jaką wiarę posiadasz: martwą, demoniczną czy żywą?

„Jaką wiarę posiadasz: martwą, demoniczną czy żywą?” – Sławomir Foks – 2020-10-18

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 2:14-26 wygłoszone 18 października 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Jaką wiarę posiadasz: martwą, demoniczną czy żywą?” – Sławomir Foks – 2020-10-18

2:14 Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? 
2:15 Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, 
2:16 A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? 
2:17 Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. 
2:18 Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. 
2:19 Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą. 
2:20 Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? 
2:21 Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? 
2:22 Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. 
2:23 I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. 
2:24 Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. 
2:25 W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? 
2:26 Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

List Jakuba 2:14-26