Kategorie
książki

Dlaczego mamy wierzyć?

„Dlaczego mamy wierzyć?” – Roger Carswell

„To masz jakieś wątpliwości?” – spytała znajoma, gdy poznała tytuł książki, którą właśnie czytałam. Nie, nie mam wątpliwości. Pakując się na wyjazd zborowy szukałam jak najlżejszej książki, by nie zajmowała dużo miejsca w walizce. Wybór padł na „Dlaczego mamy wierzyć?”. Książka pomimo małego formatu nie jest krótka i zawiera mnóstwo ciekawych prawd biblijnych. Nie da się szybko streścić o czym opowiada, jest bardzo bogata w treść i wypełniona wersetami ze Słowa Bożego. Na tylnej okładce możemy przeczytać o jakich zagadnieniach mówi np.:

„Dlaczego mamy wierzyć, że Biblia jest Słowem Bożym?” lub „Dlaczego mamy wierzyć, że świat jest oddzielony od Boga?”

Uważam, że nie jest to książka dla kogoś kto nie miał nigdy styczności z Biblią. Jest to książka raczej dla osób poszukujących od jakiegoś czasu, a także dla tych, którzy chcą jeszcze lepiej uporządkować swoją wiedzę na temat Pana Boga. Mnie osobiście ta książka bardzo zbudowała – sprawiła, że przez cały tydzień czytania jej moje myśli ciągle krążyły na temat wspaniałości Pana Jezusa i tego co uczynił dla nas, byśmy mogli stać się dziećmi Bożymi.

Bardzo podobał mi się ostatni rozdział. Jak to często bywa w podobnych książkach autor zachęca czytelnika do oddania swojego życia Jezusowi. Ostatni rozdział zatytułowany „Gdy uwierzysz” zawiera kilka mądrych rad dotyczących tego jak powinno wyglądać życie chrześcijanina m.in. czytanie Pisma Św. czy wspólne zgromadzenia z innymi wierzącymi. Podobał mi się ten rozdział, bo nie był to tylko suchy szereg dobrych rad, ale uargumentowane Słowem Bożym zalecenia, które są pomocne dla każdego kto chce prowadzić pobożne życie.

Przeczytałam i polecam,
Ania Z

PS. Książkę można wypożyczyć w naszej zborowej bibliotece.

Kategorie
kazania

Zachariasz – kapłan, który miał problem z wiarą

„Zachariasz – kapłan, który miał problem z wiarą” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Łukasza 1:5-25 wygłoszone 14 listopada 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

1:5 Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta.
1:6 Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pańskich.
1:7 Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku.
1:8 I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany,
1:9 Że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni Pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła,
1:10 Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary.
1:11 Wtem ukazał się mu anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego.
1:12 I zatrwożył się Zachariasz na jego widok, i lęk go ogarnął.
1:13 Anioł zaś rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja, i żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan.
1:14 I będziesz miał radość i wesele, i wielu z jego narodzenia radować się będzie.
1:15 Będzie bowiem wielki przed Panem; i wina, i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej.
1:16 Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich.
1:17 On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy.
1:18 Wtedy rzekł Zachariasz do anioła: Po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku.
1:19 A odpowiadając anioł rzekł do niego: Jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem, i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę.
1:20 Otóż zaniemówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie.
1:21 A lud oczekiwał Zachariasza, i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni.
1:22 A kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich, i poznali, że miał widzenie w świątyni; dawał im też znaki i pozostał niemym.
1:23 A gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego.
1:24 A po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez pięć miesięcy, mówiąc:
1:25 Tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi.

Ew. Łukasza 1:5-25
Kategorie
kazania

Wierzę – co to znaczy? Na czym polega wiara?

„Wierzę – co to znaczy? Na czym polega wiara?” – Henryk Dedo – 2021-07-25

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Jana 1:1-14 wygłoszone 25 lipca 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
2 Ono było na początku u Boga.
3 Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.
4 W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
5 A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.
6 Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan.
7 Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli.
8 Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości.
9 Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.
10 Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał.
11 Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
12 Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
13 Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
14 A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

Ewangelia Jana 1:1-14