Kategorie
kazania

Bóg w strefie ciszy

Bóg w strefie ciszy – Tomasz Chyłka – 2019-03-31

Kazanie biblijne Tomasza Chyłki, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Psalm 62:2 – wygłoszone 31 marca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Przestań żyć starym życiem

Przestań żyć starym życiem – Sławomir Foks – 2019-03-24

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 4:17-19 – wygłoszone 24 marca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Jedni drugim

Jedni drugim – Sławomir Foks – 2019-03-17

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 4:16 – wygłoszone 17 marca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.