Kategorie
książki

„Wieczory z Bogiem”

„Wieczory z Bogiem” – Aiden W. Tozer

„Wieczory z Bogiem” to nie jest zwykła książka do przeczytania w kilka/kilkanaście dni. To książka przynajmniej na rok, bo jest to 366 codziennych rozważań biblijnych. Zatem każda strona to werset biblijny (głównie z Nowego Testamentu) i rozważanie autora odnośnie życia chrześcijańskiego.

I tu ktoś mógłby zwrócić uwagę – przecież każdy sam może sobie takie rozważanie wykonać we własnym zakresie. Oczywiście, ale po pierwsze: nie każdy czyta systematycznie Pismo Święte, a po drugie: nie każdy ma takie poznanie Słowa Bożego jak Tozer, który – bądźmy szczerzy – większość życia poświęcił na studiowaniu Biblii, analizowaniu jej słów i pogłębianiu relacji z Bogiem. Jego przemyślenia i wnioski nadal są aktualne, mimo, że od jego śmierci minęło już prawie 60 lat.

Sama systematycznie czytam Pismo Święte, ale nie zawsze znajduję czas na głębsze zatopienie się w czytanym fragmencie, więc te „Wieczory z Bogiem” są mi pomocne do lepszej analizy siebie jako chrześcijanina. Do znajdowania konkretnych fragmentów mówiących jak powinnam żyć, co czynić i mówić, by to się podobało Bogu i służyło do zbudowania mojego i innych chrześcijan oraz pozyskiwania dusz dla Królestwa Niebieskiego.

Książka została wydana w twardej okładce, co jest dobrym rozwiązaniem, zważywszy, że będziemy ją czytać dzień w dzień przynajmniej przez rok (chociaż można czytać ją w kółko, bo pamięć ludzka jest krótka). Dobrze pomyślanym dodatkiem jest wklejona wstążkowa zakładka, która pomaga otwierać książkę od razu w miejscu, w którym skończyło się wczorajsze czytanie.

Jeszcze czytam, ale już teraz szczerze polecam.
Brygida

PS. Wydawnictwo CLC Księgarnia Chrześcijańska wydało również „Poranki z Bogiem” A.W. Tozera – myślę, że równie dobre jak „Wieczory…”
PPS. W marcu tego roku recenzowaliśmy inną książkę Tozera „Niezwykły chrześcijanin”.

Kategorie
kazania

Pamiętaj o wdzięczności

„Pamiętaj o wdzięczności” – Sławomir Foks – 2020-10-11

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Łukasza 17:11-19 wygłoszone 11 października 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Pamiętaj o wdzięczności” – Sławomir Foks – 2020-10-11

17:11 A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. 
17:12 Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. 
17:13 I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami. 
17:14 A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. 
17:15 Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. 
17:16 I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. 
17:17 A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? 
17:18 Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? 
17:19 I rzekł mu: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię.

Ewangelia Łukasza 17:11-19
Kategorie
książki

Jak wygląda zdrowy Kościół?

„Jak wygląda zdrowy Kościół?” – Mark Dever (seria 9Marks)

Dlaczego pojęcie „zdrowy” jest jak najbardziej trafione w kontekście Kościoła i dlaczego mamy powinność dbać i pilnować właśnie zdrowia naszych wspólnot? Czym jest zdrowy Kościół?

W liście do Efezjan 4: 15-16 Paweł napisał: „…Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest Głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.” Słowo Boże wielokrotnie przyrównuje Kościół do jednego ciała, którym jest Chrystus. Będąc jednym ciałem, jako członki tego ciała (elementy ciała), mamy wpływ na jego zdrowie, mamy odpowiedzialność dbać o zdrowie całego ciała. Autor systematyzuje co wpływa na ten prawidłowy rozwój ciała i jego zdrowie, tłumaczy dlaczego nie jest to temat, którym powinni zajmować się tylko pastorzy czy przywódcy.

Czytamy we wstępie do książki: „To jest książka dla pastorów, ale również dla wszystkich chrześcijan. Pamiętaj, to właśnie do nich zwracali się autorzy ksiąg NT. Kiedy kościół w Galacji znalazł się pod wpływem fałszywych nauczycieli, apostoł Paweł napisał do nich: Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który Was powołał w łasce Chrystusowej (Ga 1:16) Kogo apostoł Paweł pociągał do odpowiedzialności za tolerowanie w kościołach fałszywego nauczania? Nie tylko pastorów, ale całe wspólnoty wierzących. Można było oczekiwać, że zwróci się do przywódców i napisze: „Przestańcie głosić herezje!”, ale nie zrobił tego. Postawił tę kwestię przed całym kościołem.

… Przyjacielu jeśli nazywasz siebie chrześcijaninem i myślisz, że książka o zdrowiu kościoła jest przeznaczona tylko dla przywódców kościoła lub „miłośników teologii” a ty sięgniesz raczej po książki traktujące o życiu chrześcijańskim, to czas, abyś zastanowił się, co Biblia naprawdę mówi i byciu chrześcijaninem.”

Zdrowie Kościoła zależy także od Ciebie, ode mnie, i jak czytamy w 1 Liście do Koryntian 12:12-27: …Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym Duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało — Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała — czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała — czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało — jedno. I nie może oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie. Podobnie głowa stopom: Obejdę się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej, podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że pomniejszemu dał większe znaczenie, aby w ciele nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. Stąd jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie; jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie. W tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna — członkami. (SNP)

„Każdy z nas jest ważny, każdy z nas ma wpływ na zdrowie, rozwój, zbudowanie i wzrost Ciała Kościoła i każdy z nas ma odpowiedzialność by wiedzieć jak o to zdrowie zadbać, jak je osiągnąć, jak pielęgnować. Polecam tą książkę do tego, by poznać i zrozumieć, być może zgłębić temat Bożego ustanowienia i biblijnego wzoru dla Kościoła – pięknie zobrazowanego dla nas przez porównanie do jednego Ciała. Biblia zawiera wiele tajemnic, ale nie są to tajemnice zakryte dla tych, którzy z pasją pragną je odkrywać. Książka ułatwia systematyczne i uporządkowane zbadanie tematu zdrowia Kościoła, ułatwia nam zrozumienie jaki zamysł miał Bóg dla nas jako Jego członków. Bierzmy odpowiedzialność za siebie i Kościół. Realizujmy nasze powołanie i korzystajmy z bogactwa jakie mamy w słowie Bożym i w literaturze, która wspiera Jego zrozumienie.

Zachęcam do lektury.
Ola C.