Kategorie
książki

Wielki Rybak

„Wielki Rybak” – Lloyd C. Douglas

Wczoraj, a w zasadzie dziś, bo było już po północy, skończyłam czytać wciągającą powieść Lloyda C. Douglas’a pt. „Wielki Rybak”. I jak zapewne się już domyślacie, książka opowiada losy Świętego Piotra, znanego też jako Wielki Rybak, Szymon Galilejczyk, Skała czy Opoka.

Powieść ta nie przedstawia całego życiorysu tego człowieka, lecz tylko ostatnie lata jego życia – chwilę przed tym nim poznał Jezusa, aż do swojej śmierci. Szymon Piotr urodził się i żył nad Jeziorem Galilejskim, jednak autor zaczyna snuć opowieść w górach Arabii… W ten sposób zostajemy wprowadzeni w sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie i w Cesarstwie Rzymskim. Poznajemy losy kilku postaci, które w końcu w ten czy inny sposób połączy osoba Jezusa.

I pomimo tego, że Douglas dość luźno interpretuje niektóre wydarzenia z Biblii, książkę czyta się prawie jednym tchem, ponieważ autor pięknie rysuje przed nami obraz świata współczesnego Jezusowi i pierwszym chrześcijanom.

Moim zdaniem powieść dobra dla każdego – oczywiście dla tych co znają Nowy Testament, ale również dla tych, którzy go nie znają. Może właśnie losy Piotra, Jana Chrzciciela i Jezusa opisane w tej książce skłonią ich do sięgnięcia po Biblię i sprawdzenia co dokładnie działo się w okolicach Jeziora Galilejskiego i w Jerozolimie prawie 2000 lat temu.

Przeczytałam i polecam.

Brygida

Kategorie
kazania

Tajemniczy Melchisedek i Jezus

„Tajemniczy Melchisedek i Jezus” – Sławomir Foks – 2021-06-27

Kazanie biblijne pastora na podstawie Listu do Hebrajczyków 7:1-10 wygłoszone 27 czerwca 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

7:1 Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu,
7:2 Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju.
7:3 Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.
7:4 Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu.
7:5 Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama;
7:6 Ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę.
7:7 A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo.
7:8 W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje.
7:9 I jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę;
7:10 Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchisedek wyszedł na jego spotkanie.

List do Hebrajczyków 7:1-10
Kategorie
kazania

Jezus twoim najwyższym arcykapłanem

„Jezus twoim najwyższym arcykapłanem” – Sławomir Foks – 2021-06-06

Kazanie biblijne pastora na podstawie Listu do Hebrajczyków 5:1-10 wygłoszone 6 czerwca 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

5:1 Albowiem każdy arcykapłan, wzięty spośród ludzi, bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy
5:2 I mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości.
5:3 Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy.
5:4 A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron.
5:5 Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, dzisiaj zrodziłem ciebie;
5:6 Jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.
5:7 Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany;
5:8 I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał,
5:9 A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego
5:10 I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka.

List do Hebrajczyków 5:1-10