Kategorie
kazania

Czy jesteś gotowy na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa?

Czy jesteś gotowy na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa? – Samuel Skrzypkowski – 2020-02-09

Kazanie biblijne Samuela Skrzypkowskiego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Tesaloniczan 5:1-11 – wygłoszone 9 lutego 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
książki

Koniec mnie – Jezus

Kiedy pierwszy raz przeczytałam tytuł książki Kyle’a Idlemana „Koniec mnie – Jezus”, to zastanawiałam się, czy to nie jest może jakiś błąd w tłumaczeniu i o co może autorowi chodzić w tej książce. Jednak kiedy zaczęłam czytać, bardzo szybko dotarło do mnie, że jest to sparafrazowany i skondensowany tekst z 9 rozdziału Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus powiedział: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.”

Zatem nie możemy iść za Jezusem, jeśli nasze JA będzie zawsze na pierwszym miejscu. Jeśli w codzienności będziemy ciągle mówić i myśleć: JA, MÓJ, MOJE, MNIE. Mamy się pozbyć tego egoistycznego JA i dopiero wówczas będziemy mogli prawdziwie poznać i naśladować Jezusa.

Zagadnienia omawiane w tej książce są oparte o Kazanie na Górze z Ewangelii Mateusza, które pokazuje standardy Boga tak różne od norm „świata”. Jednak to Boże standardy powinny być naszymi i kiedy to sobie uświadomimy, będziemy gotowi, by stać się naśladowcami Jezusa.

Przeczytałam i polecam.
Brygida

PS. „Koniec mnie – Jezus” to kolejna książka współczesnego nam pastora – Kyla Idlemana. Inne jego książki warte przeczytania to: „Więcej niż fan”, „Wojna bogów”, „Zasada AHA” oraz „Łaska”.

Kategorie
książki

50 powodów dla których umarł Jezus

„Ostateczna odpowiedź na pytanie: Kto zabił Jezusa? brzmi – Bóg. To szokująca myśl. Jezus był Jego Synem! Ale całe nauczanie Biblii prowadzi nas do tego wniosku”.

John Piper w swojej książce „ 50 powodów dla których umarł Jezus” przypomina, że chociaż to ludzie zabili Chrystusa to było to zaplanowane przez Wszechmogącego Boga. Parafrazując słowa z Księgi Rodzaju: „oni mieli złe powody, ale Bóg miał dobry”.

Gdy zastanawiamy się dlaczego Jezus umarł to najczęściej przychodzą nam do głowy podstawowe prawdy takie jak: aby oczyścić nas z grzechów lub aby dać nam życie wieczne.

Autor na podstawie Biblii zebrał 50 powodów, dla których Jezus przyszedł, by umrzeć. Myślę, że nad wieloma z tych powodów nigdy się nie zastanawialiśmy, dlatego zachęcam do przeczytania.

Ania