Kategorie
kazania

Jedność

„Jedność” – Jan Muranty – 2020-07-26

Kazanie biblijne Jana Murantego, na podstawie Ewangelii Jana 17:11,20-23 wygłoszone 26 lipca 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Jedność” – Jan Muranty – 2020-07-26

17:11 A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do ciebie. Ojcze święty, zachowaj w twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my.
17:20 A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie;
17:21 Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś.17:22
I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno.
17:23 Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś.

Ewangelia Jana 17:11, 20-23
Kategorie
książki

Wędrówka Pielgrzyma

„Wędrówka Pielgrzyma” – John Bunyan

„Wędrówka Pielgrzyma” to XVII-wieczna alegoryczna opowieść o duchowych doświadczeniach człowieka, który pod wpływem czytania Pisma Świętego przemienia się w Chrześcijanina. Jest w niej opisana wędrówka człowieka w pielgrzymce z Miasta Zagłady na Górę Syjon. Szlak wiedzie Wąską Drogą i przez Ciasną Bramę. Ta podróż nie jest łatwa, czyha na wędrowca wiele trudnych i bardzo trudnych sytuacji.

Chrześcijanin na swej drodze spotyka wiele osób o sporo mówiących imionach: Ewangelista, Rozpustna, Gaduła, Zmienny, Ufny, Wierny, Chwiejny, Ślepy itp.

Powieść ta składa się z dwóch części (drugą część autor napisał kilka lat po pierwszej). W pierwszej części opisana jest wędrówka Chrześcijanina, jego samotne zmagania jako osoby, która nawraca się pierwsza wśród rodziny i najbliższych znajomych. W drugiej części znajdziemy losy żony Chrześcijanina, która podąża Wąską Drogą razem z dziećmi i służącą.

Pomimo, że książka została napisana parę wieków temu, to cały czas jest aktualna i skłania do refleksji nad własnym życiem i swoją pielgrzymką do Nowego Jeruzalem.

John Bunyan napisał tą, jak i inne książki chrześcijańskie podczas swojego dwunastoletniego pobytu w więzieniu, gdzie trafił za niepodporządkowanie się zakazowi prowadzenia zgromadzeń religijnych niezatwierdzonych przez władze. Pewnie dlatego narrację prowadzi jako osoba, która znalazła się w pieczarze i tam miała sen opisujący właśnie losy Chrześcijanina.

„Wędrówka Pielgrzyma” to najbardziej znana książka tego autora, który był nie tylko angielskim pisarzem chrześcijańskim, ale przede wszystkim kaznodzieją protestanckim.

Polecam.
Brygida

PS. Książkę można nabyć w naszej zborowej księgarni.

Kategorie
kazania

Sięgając dna

Sięgając dna – Sławomir Foks – 2020-07-19

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foksa, na podstawie Księgi Jonasza rozdział 2 wygłoszone 19 lipca 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Sięgając dna – Sławomir Foks – 2020-07-19

2:1 I modlił się Jonasz do PANA, swego Boga, we wnętrznościach tej ryby;
2:2 I powiedział: Wołałem do PANA w swoim ucisku i wysłuchał mnie; z głębi piekła wołałem i wysłuchałeś mego głosu.
2:3 Rzuciłeś mnie bowiem w głębię, w sam środek morza, i ogarnęła mnie toń. Wszystkie twoje nawałnice i fale przewaliły się nade mną.
2:4 Wtedy powiedziałem: Zostałem wygnany sprzed twoich oczu, ale będę jeszcze patrzył w stronę twej świętej świątyni.
2:5 Wody ogarnęły mnie aż do duszy, przepaść mnie otoczyła, moją głowę owinęła trawa morska.
2:6 Zstąpiłem aż do posad gór, swymi ryglami ziemia zamknęła się przede mną na wieki. Ty jednak wyprowadziłeś moje życie z dołu, PANIE, mój Boże!
2:7 Gdy moja dusza we mnie omdlewała, wspomniałem na PANA, a moja modlitwa przyszła do ciebie, do twej świętej świątyni.
2:8 Ci, którzy trzymają się próżnych marności, pozbawiają się miłosierdzia;
2:9 Ale ja z głosem dziękczynienia będę ci składał ofiary, wypełnię to, co ślubowałem. Od PANA pochodzi wybawienie.
2:10 Wtedy PAN rozkazał tej rybie, a ona wypluła Jonasza na brzeg.

Księga Jonasza 2