Kategorie
kazania

Duchowe karmienie

„Duchowe karmienie” – Angelo – 2020-09-27

Kazanie biblijne brata Angelo z Włoch, na podstawie Ewangelii Marka 6:30-44 wygłoszone 27 września 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Duchowe karmienie” – Angelo – 2020-09-27

6:30 I zeszli się apostołowie u Jezusa, i opowiedzieli mu wszystko, co uczynili i czego nauczali.
6:31 I rzekł im: Wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić.
6:32 Odjechali więc w łodzi na ustronne miejsce, na osobność.
6:33 Ale widziano ich odjeżdżających i poznało ich wielu, i pieszo ze wszystkich miast tam się zbiegli, i wyprzedzili ich.
6:34 A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy.
6:35 A gdy już była późna godzina, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: Miejsce jest puste i godzina już późna;
6:36 Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia.
6:37 A On, odpowiadając, rzekł im: Dajcie wy im jeść. I powiedzieli mu: Czy mamy pójść i kupić chleba za dwieście denarów i dać im jeść?
6:38 A On rzekł do nich: Ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się, powiedzieli: Pięć i dwie ryby.
6:39 I nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie.
6:40 Usiedli więc w grupach, po stu i po pięćdziesięciu.
6:41 A On wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi; i owe dwie ryby rozdzielił między wszystkich.
6:42 I jedli wszyscy, i nasycili się.
6:43 I zebrali pełnych dwanaście koszów okruszyn i nieco z ryb.
6:44 A było tych, którzy jedli chleby, pięć tysięcy mężów.

Ewangelia Marka 6:30-44
Kategorie
książki

Zasada AHA

„Zasada AHA” – Kyle Idleman

„Zasada AHA” to książka Kyle Idlemana, która skłania do przemyśleń na temat własnego życia i zmiany postawy z egoistycznej, na bardziej ukierunkowaną na potrzeby drugiego człowieka. Autor zawarł w swojej książce trafne spostrzeżenia dotyczące ludzkiej natury, w dobitny sposób obnaża ludzkie słabości. Jednocześnie wskazuje na to, co jest konieczne, aby dokonać ważnych zmian w życiu tych, którzy są na to gotowi  i się na to zdecydują.
Autor główny nacisk kładzie na trzy elementy: przebudzenie, szczerość i działanie. Żaden z tych etapów nie może być pominięty, jeśli chcemy wieść spełnione życie, które ma wyraźny sens.
Książka jest napisana z dużym poczuciem humoru i niemałym dystansem autora do samego siebie.

Kyle Idleman we wspomnianej książce  nierzadko odwołuje się do znanej historii biblijnej o synu marnotrawnym, przez co ta biblijna przypowieść staje się czytelnikowi bliższa i bardziej zrozumiała.

Przeczytałam i polecam.
Kasia

PS. Zachęcaliśmy już do tej pory do przeczytania innych książek Idlemana: „Koniec mnie – Jezus”, „Wojna bogów” oraz „Nie poddawaj się”.

PPS. „Więcej niż fan” oraz „Wojna bogów” są dostępne w naszej księgarni zborowej w wersji drukowanej oraz w audiobooku.

Kategorie
kazania

Brat gorszego sortu

„Brat gorszego sortu” – Piotr Suchorolski – 2020-09-20

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 2:1-13 wygłoszone 20 września 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Brat gorszego sortu” -Piotr Suchorolski – 2020-09-20

2:1 Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały.
2:2 Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie,
2:3 A wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: Ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: Ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego,
2:4 To czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują?
2:5 Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa, obiecanego tym, którzy go miłują?
2:6 Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów?
2:7 Czy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane?
2:8 Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie.
2:9 Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców.
2:10 Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego.
2:11 Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu.
2:12 Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności.
2:13 Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem.

List Jakuba 2:1-13