Kategorie
kazania

Rok ostatniej szansy

„Rok ostatniej szansy” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie Ewangelii Łukasza 13:1-9 dnia 14 maja 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

13:1 W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami.
13:2 I odpowiadając, rzekł do nich: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli?
13:3 Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie.
13:4 Albo czy myślicie, że owych osiemnastu, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę?
13:5 Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie.
Podobieństwo o drzewie figowym
13:6 I powiedział to podobieństwo: Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł.
13:7 I rzekł do winogrodnika: Oto od trzech lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje?
13:8 A tamten odpowiadając, rzecze: Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem,
13:9 Może wyda owoc w przyszłości; jeśli zaś nie, wytniesz je

Ew. Łukasza 13:1-9
Kategorie
kazania

Najkrótszy werset w Biblii i lekcje dla Ciebie

„Najkrótszy werset Biblii i lekcje dla Ciebie” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie Ew. Jana 11:35, Ew. Łukasza 19:41, 22:43-44, 23:26-31, dnia 16 kwietnia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga

„Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie Ewangelii Łukasza 18:18-27, dnia 05 luty 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

18:18 I zapytał go pewien dostojnik tymi słowy: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny?
18:19 Rzekł do niego Jezus: Dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.
18:20 Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca swego i matkę swoją.
18:21 Ten zaś rzekł: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości.
18:22 A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego: Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie.
18:23 Ten zaś, usłyszawszy to, zasmucił się; był bowiem bardzo bogaty.
18:24 A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział: Jak trudno tym, którzy mają majętności, wejść do Królestwa Bożego.
18:25 Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.
18:26 A ci, którzy to usłyszeli, rzekli: Któż tedy może być zbawiony?
18:27 On zaś rzekł: Co niemożliwego jest u ludzi, możliwe jest u Boga.

Ew. Łukasza 18:18-27