Kategorie
kazania

Jezus przyszedł na prawdziwy świat!

Jezus przyszedł na prawdziwy świat! – Pierre Jutras – 2019-12-29

Kazanie biblijne Pierra Jutrasa, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Łukasza 2:1-8 – wygłoszone 29 grudnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Pierwsza świąteczna gorączka: aniołowie, pasterze i Zbawiciel

Pierwsza świąteczna gorączka: aniołowie, pasterze i Zbawiciel – Sławomir Foks – 2019-12-22

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Łukasza 2:8-20 – wygłoszone 22 grudnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Determinacja w modlitwie

Determinacja w modlitwie – Jan Muranty – 2019-10-13

Kazanie biblijne Jana Marantego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Łukasza 18:1-8 – wygłoszone 13 października 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.