Kategorie
kazania

Zachęta od więźnia – pokój, miłość, wiara i łaska dla Was

Zachęta od więźnia – pokój, miłość, wiara i łaska dla Was – Sławomir Foks – 2020-03-01

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 6:21-24 – wygłoszone 1 marca 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Tytan modlitwy potrzebuje wsparcia – modlitwa

Tytan modlitwy potrzebuje wsparcia – modlitwa – Sławomir Foks – 2020-02-02

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 6:18-20 – wygłoszone 2 lutego 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Miecz Ducha – Słowo Boże

Miecz Ducha – Słowo Boże – Sławomir Foks – 2020-01-12

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 6:17 – wygłoszone 12 stycznia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.