Kategorie
kazania

Czterech głównych wrogów człowieka

„Czterech głównych wrogów człowieka” – Jan Muranty – 2024-01-28

Kazanie biblijne, na podstawie Listu do Efezjan 2:1-6, wygłoszone 28 stycznia 2024 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:1 I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze,
2:2 W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.
2:3 Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni;
2:4 Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował,
2:5 I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście –
2:6 I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,

List do Efezjan 2:1-6
Kategorie
kazania

Nie dawajcie diabłu przystępu

„Nie dawajcie diabłu przystępu” – Jan Muranty – 2023-09-03

„Nie dawajcie diabłu przystępu” – Jan Muranty
Kazanie biblijne, na podstawie Listu do Efezjan 4:27, wygłoszone 3 września 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

4:26 Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym,
4:27 Nie dawajcie diabłu przystępu.
4:28 Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu.
4:29 Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają.
4:30 A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
4:31 Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością.
4:32 Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.

List do Efezjan 4:25-32
Kategorie
kazania

Drogocenna krew Chrystusa

„Drogocenna krew Chrystusa” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie 1 Listu Piotra 1:17-21, 18:19, Listu do Efezjan 1:7, 2:13, Listu do Rzymian 3:23-25, 5:9, Listu do Hebrajczyków 9:14, 9:22, 13:12, Listu do Kolosan 1:19-20, dnia 23 kwietnia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.