Kategorie
piosenki

Teksty na 2023-10-27

Mocno Trzyma mnie

Kiedy próby przyjdzie dzień, Ty umocnisz mnie
Kiedy wrogi wzejdzie cień, Ty umocnisz mnie
W życiu pełnym krętych dróg, byłbym całkiem sam
Lecz wybawił mnie mój Bóg, W nim nadzieję mam

Ty podniesiesz mnie,
Ty umocnisz mnie,
Twoja wielka miłość znów
Uratuje mnie

Kościół jest radością Twą, Ty umacniasz mnie
Święci dziećmi Twymi są, Ty umocnisz mnie
Nie porzucisz duszy mej, Zapłaciłeś dług
Żyje dzięki łasce Twej, To najlepsza z dróg

/ Ty podniesiesz mnie,
Ty umocnisz mnie,
Twoja Wielka miłość znów
Uratuje mnie / x2

Chrystus oddał życie swe, Ty umocnisz mnie
Tak przebłagał grzechy me, Ty umocnisz mnie
Zmartwychwstanę tak jak On, przejdę niebios próg
Przed Twój święty przyjdę Tron, będę gdzie mój Bóg

/Ty podniesiesz mnie,
Ty umocnisz mnie,
Twoja wielka miłość znów
Uratuje mnie / x2


W najciemniejszą z nocy

To miłość Twa
Zwycięża świat
Nie walczę więc już ja
Podnoszę wzrok
Odrzucam strach
I śpiewam gdy wokół mrok

Nawet kiedy błądzę
Nawet kiedy słabnę
W najciemniejszą z nocy
Ja ufam
Jezu jesteś większy
Nigdy nie zawiedziesz
Będę Cię wielbić
Ze wszystkich mych sił
I całym mym sercem

Choć wokół sztorm
Nie boję się
Bo morze zna Twój głos
Ty czekasz tam
Gdzie nie ma dna
Do Ciebie chcę iść wśród fal

Nawet kiedy błądzę
Nawet kiedy słabnę
W najciemniejszą z nocy
Ja ufam
Jezu jesteś większy
Nigdy nie zawiedziesz
Będę Cię wielbić
/ Ze wszystkich mych sił
I całym mym sercem / x2

/ Nie słucham co mówi do mnie lęk
Burza i mrok nie zniszczą mnie
Ja wierzę Ci bo prawdy głos to Ty

Ogień nie może spalić mnie
Wygram w modlitwie bitwy me
Dziś dobrze wiem
To czego chcę to Ty / x2

Nawet kiedy błądzę
Nawet kiedy słabnę
[…]

Nie słucham co mówi do mnie lęk
Burza i mrok […]


Ktoś jeszcze

Znajduję łaskę gdy nie mam sił do walki
Inne wyjście gdy nie ma żadnych drzwi
I gdy wspominam te wszystkie dni
Darowane mi to dostrzegam w nich
Że jest ktoś kto był zawsze blisko mnie

W ogniu ze mną był ktoś jeszcze stał tuż obok mnie
W morzu ze mną był ktoś jeszcze uspokoił je
I gdy nie będę już pamiętać kto mi wolność dał
Wtedy krzyż niech mi przypomni tego który za mnie zmarł

W ogniu ze mną jest ktoś jeszcze…

Cały dług został za mnie zapłacony
Żaden grzech nigdy więcej nie zwiąże mnie już
I jeśli nawet te wszystkie dni
Darowane mi skończą się już dziś
Nie pokłonię się przed tym co świat chce mi dać
….Jest ktoś kto jest zawsze blisko mnie

W ogniu ze mną jest ktoś jeszcze stoi obok mnie
W morzu ze mną jest ktoś jeszcze uspokaja je
I gdy nie będę już pamiętać kto mi życie dał
To jest ktoś kto powstał z martwych Jego życie w sobie mam
/ W ogniu ze mną jest ktoś jeszcze/ x2

/Nagle widzę blask wśród ciemności
Ciemność składa pokłon Mu
Nagle słyszę głos z wysokości
Niebo jest tak blisko już
Nagle czuję wstrząs pod stopami
Właśnie padł ostatni mur
Nic nas nie rozdziela
Nic nas nie rozdziela / x2

Jedno imię ma moc i to imię brzmi Jezus
Ten który był który jest który wciąż będzie tu
Więc niech się dzieje co tylko chce ja nie boję się bo pamiętam że
Jest ktoś kto jest zawsze blisko mnie

Wiem że w ogniu będziesz ze mną staniesz obok mnie
Wiem że w morzu będziesz ze mną uspokoisz je
I gdy nie będę już pamiętać jak wiele dałeś mi
/ Nowe bitwy mi przypomną to jak blisko jesteś Ty / x3


Wielkie Twe dzieła

Stworzeni by wielbić Cię
Przed Tobą Kłaniamy się
Wielkie Twe dzieła
Jedyny Pan Nasz i Bóg
Tyś który zwyciężył Grób
Wielkie Twe dzieła
Wielkie Twe dzieła

Nasz Panie i Zbawco pokonałeś śmierć
Ty wolność nam dałeś, Wywyższamy Cię, O tak, Wielkie Twe dzieła
W zachwycie stoimy wpatrzeni w Twą twarz
Ożywiasz nas słowem,
Twój duch wzmacnia nas
O tak, wielkie Twe dzieła

Byłeś wierny gdy w życiu był sztorm
Ponad wszystkim się wznosi Twój tron
Wielkie Twe dzieła
Spełniasz każde Twe słowo i plan
Wszystko to co obiecałeś nam
Wielkie Twe dzieła
Wielkie Twe dzieła

Nasz Panie i Zbawco pokonałeś śmierć
Ty wolność nam dałeś, Wywyższamy Cię, O tak, Wielkie Twe dzieła
W zachwycie stoimy wpatrzeni w Twą twarz
Ożywiasz nas słowem,
Twój duch wzmacnia nas
O tak, wielkie Twe dzieła

Alleluja Tyś nad wszystkim jest
Alleluja Tyś zwyciężył śmierć
Alleluja Ty nie zmieniasz się

Alleluja Tyś nad wszystkim jest
Alleluja Tyś zwyciężył śmierć
Alleluja Ty nie zmieniasz się

Nasz Panie i Zbawco pokonałeś śmierć
Ty Wolność nam dałeś, Wywyższamy Cię
O tak, wielkie Twe dzieła
W zachwycie stoimy wpatrzeni w Twą twarz
Ożywiasz nas słowem, Twój duch wzmacnia nas
O tak, wielkie Twe dzieła
O tak, wielkie Twe dzieła
O tak, wielkie Twe dzieła


Dobry jesteś Ty

Spotykasz mnie na szczytach gór
I widzisz na doliny dnie
Mój dom jest tam gdzie jesteś Ty

W natłoku myśli słyszę Cię
Pytania Twój ucisza głos
Otulasz mnie miłością swą

Oddaję lęk Ty pokój we mnie wlej
Weź ciężary biorę jarzmo Twe

To jest moja pieśń
Jak dobry jesteś Ty
Śpiewam cały dzień
Jak dobry jesteś Ty
Gdy się kończy dzień
We mnie ciągle brzmi jak dobry
Dobry jesteś Ty

Chcę z wiarą ufnie patrzeć w przód
Do końca doprowadzisz mnie
Me serce w darze składam Ci
Oddaję lęk Ty pokój we mnie wlej
Weź ciężary biorę jarzmo Twe

To jest moja pieśń […]

/ Każda moja pieśń
Ty jesteś źródłem jej
Od Ciebie jest / x2

Zabrałeś lęk i teraz pokój trwa
Ciężary wziąłeś w Tobie wolność mam

To jest moja pieśń […]

Jestem Twój, we mnie Twej rzeki nurt
Ożywia duszę i unosi mnie,
Unosi mnie
Jezu Ty, jesteś pragnieniem mym
Podnoszę ręce i
Uwielbiam Cię

To jest moja pieśń […]

O jak dobry
Dobry jesteś Ty

Kategorie
piosenki

Teksty na 2022-08-28

TY JESTEŚ DOBRY

/Ty jesteś dobry Twa łaska trwać będzie na wieki / x2


Wszystkie narody oddają Ci cześć
W każdym języku wyznają ci że

Wielbimy Cię, Alleluja, Alleluja
Wielbimy Cię Tyś dobry jest,
Wielbimy Cię, Alleluja, Alleluja
Wielbimy Cię Tyś dobry jest

/Ty jesteś dobry Twa łaska trwać będzie na wieki / x2


Wszystkie narody oddają Ci cześć
W każdym języku wyznają ci że

/ Wielbimy Cię, Alleluja, Alleluja
Wielbimy Cię Tyś dobry jest,
Wielbimy Cię, Alleluja, Alleluja
Wielbimy Cię Tyś dobry jest / x2


ŁASKA TWA SIĘGA AŻ DO NIEBIOS

/ Łaska Twa sięga aż do niebios
Wierność Twa pod obłoków cień
Twa sprawiedliwość jest jak Góry Boże
Prawo Twe niezgłębiona toń /x2

/ Wznoszę dłonie swe
By chwałę oddać Ci
W cieniu skrzydeł Twych
Dajesz pokój, siłę mi / x2

Łaska Twa sięga aż do niebios
Wierność Twa pod obłoków cień
Twa sprawiedliwość jest jak Góry Boże
Prawo Twe niezgłębiona toń

/ Wznoszę dłonie swe
By chwałę oddać Ci
W cieniu skrzydeł Twych
Dajesz pokój, siłę mi /x2

Łaska Twa sięga aż do niebios
Wierność Twa pod obłoków cień


DZIĘKI ŁASCE

Mój Odkupicielu, przebaczyłeś mi.
Niosłeś na ramionach ciężar moich win.
Nic nie mogę dodać do ofiary Twej.

To nie moja moc, nie moje starania,
to nie moja mądrość, to łaska Twa.
Najwspanialszy dar, źródło mojej siły,
dzięki łasce Twej żyję, dzięki niej.

Blisko Twego serca moje serce jest.
Dusza moja wielbi, pragnie oddać cześć.
Nic mnie nie odłączy od miłości Twej.

/ To nie moja moc, nie moje starania,
to nie moja mądrość, to łaska Twa.
Najwspanialszy dar, źródło mojej siły,
dzięki łasce Twej / x2
….żyję, dzięki niej

/ Żyję dzięki niej
Dzięki łasce Twej / x 3

/ To nie moja moc, nie moje starania,
to nie moja mądrość, to łaska Twa.
Najwspanialszy dar, źródło mojej siły,
dzięki łasce Twej / x3
….żyję, dzięki niej


NIEPOJĘTA ŁASKA

Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas
Gdy podnosi, przemienia serca
I uwalnia nas

On jest ojcem sierot
Opiekunem wdów jest dobry Bóg
Dom swój daje wszystkim opuszczonym
Zsyła deszcz obfity
Na to, co spragnione i wyczerpane jest
Dobry jest dla biednych
W łasce swej nasz Bóg
Do nas uniżył się

Niepojęta łaska…

On zna każde serce
Nie odwraca się, gdy wzywamy Go
Kocha nas pomimo
Tego, że tak niewiele możemy Mu dać

/ Niepojęta łaska… /x2


CUDOWNA BOŻA ŁASKA TWA

Cudowna Boża łaska ta
Zbawiła z grzechów mnie
Zgubiony, nędzny byłem ja
Lecz teraz cieszę się

Ta łaska wlała Boży strach
W kamienne serce me
I wtedy zobaczyłem w łzach
Żem na przepaści dnie

Lecz łaska podźwignęła mnie
I naprzód wiedzie wciąż
Przez ciemne i burzliwe dnie
Tam, gdzie Ojcowski Dom

O Boże dzięki, dzięki Ci
Za cudną łaskę Twą
Do nóg Twych padam w kornej czci
Niebiosa chwałą brzmią


NIEZMIERZONA ŁASKA

Niezmierzona łaska ta
Znała mnie, nim powstał świat
Powołała mnie, by mógł
We mnie się uwielbić Bóg

W głębi cudowności swej
Łaska Twa dostrzegła mnie
Zdjęła ciężar moich win
Abym sprawiedliwym był

Łaska Twa zbawiła mnie
spłaciła mój dług
Łaska Twa daje mi moc
bym służyć Ci mógł
Łaska Twa prowadzi mnie
aż ujrzę Twój tron
I wielbić będę Cię za łaskę Twą

To obfitość łaski Twej
Sprawia, że do Ciebie lgnę
Bym nad siebie kochać chciał
Krzyż, na którym Chrystus zmarł

Wciąż, przez wszystkie moje dni
Łaska siłę daje mi
Gdy nadejdzie życia kres
Tobie, Panie, oddam cześć

Łaska Twa zbawiła mnie
spłaciła mój dług
Łaska Twa daje mi moc
bym służyć Ci mógł
Łaska Twa prowadzi mnie
aż ujrzę Twój tron
I wielbić będę Cię za łaskę Twą

Łaska Twa zbawiła mnie
spłaciła mój dług
Łaska Twa daje mi moc
bym służyć Ci mógł
Łaska Twa prowadzi mnie
aż ujrzę Twój tron
I wielbić będę Cię za łaskę Twą
I wielbić będę Cię za łaskę Twą
I wielbić będę Cię za łaskę Twą

Kategorie
piosenki

Teksty na 2022-07-17

CZCIJMY JEZUSA CZCIJMY GO

/ Czcijmy Jezusa czcijmy Go,
oddajmy mu chwałę
Czcijmy Jezusa czcijmy go / x2

Powstał z martwych
Powstał z martwych
i On żyje na wieki już

/Powstał z martwych / x2

/Więc razem się radujmy / x3

Świętując zmartwychwstania ten dzień


TAK JAK JELEŃ

Tak jak jeleń do źródła wody
Dusza ma do ciebie lgnie
Tyś pragnieniem mojego serca
Ciebie, Panie, wielbić chcę.

Tyś mą siłą, mą tarczą jest
Na Tobie tylko polegać chcę.
Tyś pragnieniem mojego serca
Ciebie, Panie, wielbić chcę.


GODZIEN CHWAŁY

/ Godzien chwały jesteś, Panie
Wziąłeś karę za mój grzech
Ty stworzyłeś, odkupiłeś
Łaską Swą obdarzasz mnie/ x2

Święty, Święty, Święty
Jest Pan Bóg, Wszechmogący
Który był i jest i przyjdzie znów!
Ze wszystkich sił Ci śpiewam
Chwała Królowi!
Tyś sensem życia jest!
Będę Cię wielbić!

Twój majestat, Twoja świętość
W zachwycie padam u Twych stóp
Tyś drogą, prawdą, życiem
W Tobie ma siła
Bogiem wielkim Jesteś Ty!

Święty, Święty, Święty
Jest Pan Bóg, Wszechmogący
Który był i jest i przyjdzie znów!
Ze wszystkich sił Ci śpiewam
Chwała Królowi!
Tyś sensem życia jest!
Będę Cię wielbić!


JEZU PANUJ ZAWSZE W ŻYCIU MYM

/Jezu panuj zawsze w życiu mym
Jezu panuj zawsze w życiu mym
Od początku jesteś Ty
Teraz zawsze będziesz moim Bogiem
Jezu Jezu / x2

Nic już się nie liczy
Tylko w Tobie wartość mam
Jesteś najważniejszy
Wszystko inne traci sens
Panie mój

Jezu panuj zawsze w życiu mym
Jezu panuj zawsze w życiu mym
Od początku jesteś Ty
teraz zawsze będziesz moim Bogiem
Jezu Jezu

/Nic już się nie liczy
Tylko w Tobie wartość mam
Jesteś najważniejszy
Wszystko inne traci sens
Panie mój / x2

Bridge
Z głębi serc wyznajemy Jezu Jesteś Panem
chwała i cześć
Tobie chwała i cześć

Jezu panuj zawsze w życiu mym
Jezu panuj zawsze w życiu mym
Od początku jesteś Ty
teraz zawsze będziesz moim Bogiem
Jezu Jezu


NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ

/Niechaj zstąpi Duch Twój
I odnowi ziemię
Życiodajny spłynie deszcz
Na spragnione serce
Obmyj mnie i uświęć mnie
Uwielbienia niech popłynie pieśń /x2

Chwała
Jezusowi który za mnie życie dał
Chwała
Temu który pierwszy umiłował mnie
Jezus
Tylko Jezus Panem jest

/Niechaj zstąpi Duch Twój
I odnowi ziemię
Życiodajny spłynie deszcz
Na spragnione serce
Obmyj mnie i uświęć mnie
Uwielbienia niech popłynie pieśń /x2

/Chwała
Jezusowi który za mnie życie dał
Chwała
Temu który pierwszy umiłował mnie
Jezus
Tylko Jezus Panem jest/ x2


JEZUS JEST MYM PANEM

Jezus jest mym Panem, Jezus znalazł mnie,
On mnie wyrwał z tego świata,
bym Mu służyć mógł.

Tak, tak, tak, o Panie mój,
dzięki, dzięki Ci! /2x

Widzę piękno świata, czuje wolność tą,
którą Jezus mnie obdarzył,
widząc słabość mą.

Tak, tak, tak, o Panie mój,
dzięki, dzięki Ci! /2x

On mi podał rękę i wybaczył to,
co mnie wiodło na bezdroża
i przepaści dno.

Tak, tak, tak, o Panie mój,
dzięki, dzięki Ci! /2x

A jeżeli pragniesz uwolnionym być,
dołącz głos swój do mojego,
śpiewaj ze mną tak:

Tak, tak, tak, o Panie mój,
dzięki, dzięki Ci! /4x