Kategorie
kazania

Świadectwo Ducha Świętego

Świadectwo Ducha Świętego – Jan Muranty – 2020-02-23

Kazanie biblijne Jana Murantego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Dzieje Apostolskie 5:30-32 – wygłoszone 23 lutego 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
książki

Zwyciężyć Kłamcę

„Zwyciężyć Kłamcę” Stevena Furticka, to jedna z moich ulubionych książek, do której wracam gdy np. świat podważa to w co wierzę i twierdzi, że to co jeszcze niedawno było białe jest czarne i w ogóle tak jest lepiej… 
Takich prawd można doświadczyć w codziennym życiu poprzez media, ale też możemy je słyszeć od innych osób, lub nawet w swojej głowie. Skąd się biorą? To podszepty Złego – Księcia Kłamstwa! Jeśli tylko uda nam się odróżnić jego podszepty od Prawdy Bożej, to zwyciężymy tego Kłamcę, który chce nas zniszczyć – niejednokrotnie wpędzając w depresję czy niskie poczucie własnej wartości.

„Kłamca mówi, że jestem bezwartościowy i wybrakowany. 
Bóg mówi, że jestem Jego ukochanym dzieckiem w Chrystusie.”

„Znasz ten cichy głos w swojej głowie, który mówi ci, że nie jesteś wystarczająco dobry, by zrobić to, co należy i że nie masz żadnej wartości ani celu. Nie chcemy słuchać tych myśli, ale czasem to robimy, a one hamują nasz wzrost i potencjał związany z tym, do czego Bóg pragnie nas użyć na tym świecie.”

Steven Futrick opisuje konkretne przykłady kłamstw jakimi Zły nas karmi, opisuje również sposoby ich wykrywania i wyciszania, by skupić się na Bożym Głosie i podążaniu za Jego wolą.
Na końcu książki znajdują się pytania do dyskusji jako dodatkowa pomoc w demaskowaniu Kłamcy.

Przeczytałam i polecam.
Brygida

Kategorie
kazania

Zacznij od czystości

Zacznij od czystości – Krzysztof Wojciechowski – 2020-02-16

Kazanie Krzysztofa Wojciechowskiego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Kolosan 1:21-22 – wygłoszone 16 lutego 2020 w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.