Kategorie
kazania

Jezus zmartwychwstał i ma się dobrze!

„Jezus zmartwychwstał i ma się dobrze!” – Sławomir Foks – 2024-03-31

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza rozdział 28, wersety od 1 do 20, wygłoszone 31 marca 2024 roku w Pierwszym Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie, Zagórna 10.

28:1 A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób.
28:2 I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim.
28:3 A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg.
28:4 A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi.
28:5 Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego.
28:6 Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.
28:7 A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie; oto powiedziałem wam.
28:8 I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom jego.
28:9 A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione! One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon.
28:10 Wtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą.
28:11 A gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło.
28:12 Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom,
28:13 Mówiąc: Powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy.
28:14 A jeśliby o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy.
28:15 Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy.
Jezus ukazuje się jedenastu uczniom w Galilei
28:16 A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał.
28:17 I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali.
28:18 A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
28:19 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
28:20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Ewangelia Mateusza 28:1-20
Kategorie
książki

Chrześcijański dom

„Chrześcijański dom” – Shirley Rice

„Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują.” Psalm 127:1

Wydaje mi się, że Pan Bóg opiekuje się mną w przestronny sposób – widzę to między innymi przez to, że pozwala mi czytać odpowiednie książki w odpowiednim czasie. Ostatnie kilka miesięcy były dla mnie trudne pod względem mojego macierzyństwa. Książka „chrześcijański dom” pomogła mi zyskać nowe, świeże spojrzenie na rolę żony, mamy i opiekunki domowego ogniska. Książka Shirley Rice została napisana w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, jednak moim zdaniem jest dużo lepsza niż wiele współczesnych poruszających ten sam temat. „Chrześcijański dom” to seria wykładów wygłoszona przed autorkę w kościele w Norfolk w stanie Virginia. Mała grupa około dwudziestu pięciu kobiet, które spotykały się by studiować to, co Słowo Boże mówi na temat małżeństwa i wychowywania dzieci, stała się grupą ponad dwustu kobiet z wielu różnych kościołów. 

Uważam, że są to tematy, które ciągle powinny być poruszane i przypominane, byśmy mogły cieszyć się z naszych mężów i dzieci. Osobiście bardzo chętnie przyjmuję rady innych chrześcijanek i myślę, że gotowość na to powinna być w każdej z nas. Tyle czasu poświęcamy często na szkolenie się w różnych sprawach, które zazwyczaj nie mają większego znaczenia – dlaczego nie miałybyśmy uczyć się o czymś co ma wpływ na wieczność? 

W książce znajdziemy wiele przydatnych rad dotyczących małżeństwa. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób może uważać je za staroświeckie, ale prawda jest taka, że te rady są oparte na nieomylnym Słowie Bożym. Sama budując moje małżeństwo w podobny sposób doświadczam niesamowitego błogosławieństwa. 

Bardzo ciekawe i przydatne były dla mnie wskazówki dotyczące wychowywania dzieci. Wiele razy, czytając „Chrześcijański dom” zawstydziłam się, zastanawiając się czy moje dziecko widzi we mnie Jezusa. Najbardziej lubię czytać właśnie takie książki, które skłaniają do refleksji i pewnych zmian w życiu. 

Bardzo poruszył mnie ten fragment: 

<<Przychodzi mi na myśl spotkanie Jakuba z Ezawem, które odbyło się po bardzo długiej rozłące. Ezaw powiedział wtedy do Jakuba : „A ci, kim są dla ciebie?” Jakub odpowiedział : „To dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył twego sługę(…)”. Ezaw rzekł: „Ruszajmy w drogę i chodźmy”. Jakub powiedział „Wiesz, panie mój, że mam dzieci wątłe, a owce i krowy karmią młode; jeśli będę je pędził choćby dzień jeden, padnie mi cała trzoda(…). Będę szedł powoli tak jak będą szły dzieci(…)”. ( Rdz 33,5.12-14). Musimy prowadzić je delikatnie – tak, aby mogły to wytrzymać. Powinniśmy też pamiętać, że jeśli popędzimy za szybko, to zginą.” Czytając te słowa uświadomiłam sobie jak ważna dla mojego synka jest moja łagodność, uprzejmość, moja pomoc. A zarazem autorka zachęca by świadczyć  swoimi słowami i czynami o Jezusie, nie myśląc o tym, że dzieci są za małe by coś zrozumieć.

„Chrześcijański dom” to pozycja obowiązkowa dla mężatek i tych, które pragną założyć rodzinę. Zachęcam byśmy kształciły się w tym co najważniejsze.

Przeczytałam i polecam.
Ania Z.

PS. Książkę można wypożyczyć w naszej zborowej bibliotece. 

Kategorie
kazania

Nie pytaj co się stało, ale dlaczego się stało

„Nie pytaj co się stało, ale dlaczego się stało” – pastor Sasza z Ukrainy – 2024-03-24

Kazanie biblijne wygłoszone 24 marca 2024 roku w Pierwszym Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie, ul. Zagórna 10.