Kategorie
piosenki

Teksty na 2021-12-26

Pospieszcie o wierni!

Pośpieszcie, o, wierni, głośno triumfując,
By ujrzeć cudowne to Betlejem!
Ujrzeć dzieciątko, dla nas narodzone !

Ref.: Oddajmy pokłon Jemu,
Oddajmy pokłon Jemu
Oddajmy pokłon Jemu – Królowi !

O Królu światłości, Panie wojsk anielskich,
Spoczywasz we żłóbku, ubogi, mdły !
Boże prawdziwy, zrodzon od wieczności !

Ref.: Oddajmy pokłon Jemu,
Oddajmy pokłon Jemu
Oddajmy pokłon Jemu – Królowi !

Śpiewajcie Królowi, chóry archanielskie!
Śpiewajmy z zastępem zbawionych rzesz:
Chwała w niebiesiech Bogu i na ziemi !

Ref.: Oddajmy pokłon Jemu,
Oddajmy pokłon Jemu
Oddajmy pokłon Jemu – Królowi !!

Tak, Tobie, co dla nas stałeś się człowiekiem,
Jezusie, niech będzie oddana cześć!
Słowo wcielone Ojca od wieczności !

Ref.: Oddajmy pokłon Jemu,
Oddajmy pokłon Jemu
Oddajmy pokłon Jemu – Królowi !


Wznieście Bogu chwały pienia

Wznieście Bogu chwały pienia, wznieście aniołowie,
Niech o wieści wybawienia cały świat się dowie,
Wielkie, wielkie się ludzkości, miłosierdzie stało,
Boży Syn na ziemi gości, ludzkie przyjął ciało.

Sprawiedliwy Król Syjonu, niebo nam odmyka,
I zstępuje ze Swego tronu, w kształcie niewolnika,
Do nas się grzeszników się zbliża, z łaską i pociechą,
Aby nas cierpieniem krzyża, wyswobodzić z grzechu.

W stajni spoczął Syn człowieczy, jako słabe dziecię,
Jednak z nędzy On wyleczy ciebie grzeszny świecie,
Niechaj tylko Jezusowi serca się otworzą,
On zagoi, On uzdrowi rany mocą Bożą.

Skłońcie dumni swe kolana, zdóbcie się pokorą,
Bo u żłóbka tego Pana, gaśnie blask pozoru.
Kiedy możni już zaniemią, wiatr ich prochy zmiecie,
Wtedy rządzić będzie ziemią, betlejemskie dziecię.

Biedni świata prostaczkowie, o przychodźcie śmiało,
A znajdziecie w Jego Słowie, pomoc doskonałą,
Teraz w sercach naszych trony, pragnie pozakładać,
Potem w chwale uwielbiony, z nami wiecznie władać.


Gdy się Chrystus rodzi…

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi;
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel,
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.

O, niebieskie Duchy i Posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba,
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy,
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.

Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone;
Oddajcie mu pokłon Boski, On osłodzi wasze troski.
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.

A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli,
Zaraz do Betlejem spieszno pobieżeli,
I zupełnie tak zastali jak Anieli im zeznali:
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.

A stanąwszy w miejscu pełni zadumienia,
iż się Bóg tak zniżył do swego stworzenia,
Padli przed Nim na kolana i uczcili swego Pana:
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.

Wreszcie kiedy pokłon Panu już oddali,
Z wielką wesołością do swych trzód wracali,
Że się stali być godnymi Boga widzieć na tej ziemi:
„Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo”.


TA ŚWIĘTA NOC

TA ŚWIĘTA NOC, GDY GWIAZDY TAK SIĘ SKRZYŁY,
TO NARODZENIA PAŃSKIEGO JEST NOC.
ŚWIAT W GRZECHU GRZĄZŁ I POWSTAĆ NIE MIAŁ SIŁY,
AŻ PRZYSZEDŁ PAN I OKAZAŁ SWĄ MOC.
NADZIEJA NOWA ŚWIATU Z NIEBA DANA,
PRZEZ MROKI NOWA JUTRZNIA BLASKI ŚLE.

SCHYL CZOŁO SWE I PADNIJ NA KOLANA,
BO NOCY TEJ ZBAWICIEL ZRODZIŁ SIĘ.
TA ŚWIĘTA NOC, TA NOC,
TA ŚWIĘTA NOC!

Z DALEKICH STRON JUŻ MĘDRCY POSPIESZAJĄ,
W SERCACH JASNY BLASK WIARY SIĘ LŚNI.
ZA GWIAZDĄ WRAZ Z UFNOŚCIĄ POSPIESZAJĄ,
BY ODDAĆ POKŁON W POKORZE I CZCI,
BO KRÓLÓW KRÓL W UBOGIM ŻŁOBIE LEŻY,
OBIETNIC BOŻYCH TU SIĘ SPEŁNIŁ CUD.

SCHYL CZOŁO SWE I PADNIJ NA KOLANA,
BO NOCY TEJ ZBAWICIEL ZRODZIŁ SIĘ.
TA ŚWIĘTA NOC, TA NOC,
TA ŚWIĘTA NOC!


Cicha noc, święta noc (wersja protestancka)

Cicha noc ! W górze skrzy,
Mnóstwo gwiazd, wszystko śpi;
Lecz z ócz Marii odszedł dziś sen:
W świętej ciszy Wiecznego to Syn
Leży na łonie jej !
Leży na łonie jej.

Święta noc ! Dobrą wieść,
Anioł sam śpieszy nieść,
Wpierw pasterzom co strzegą swych stad,
Że Zbawiciel już przyszedł na świat,
Którym jest Chrystus Pan,
Którym jest Chrystus Pan.

Cicha noc ! Święta noc !
Chryste, Twej łaski moc,
Śmierć zwycięża, moc grzechu i cień;
Więc zabłysnął zbawienia już dzień
Nam w narodzeniu Twym,
Nam w narodzeniu Twym.


Nad Betlejem

Nad Betlejem w ciemną noc
śpiewał pieśń aniołów chór.
Ich radosny cudny głos odbijało echo gór.

Ref.: Glo-o- ria ! In excelsis Deo !
Glo-ooo- ria ! In excelsis Deo !

Pastuszkowie, jaką pieśń słyszeliście nocy tej ?
Jakaż to radosna wieść
była tam natchnieniem jej ?

Ref.: Glo-o- ria ! In excelsis Deo !
Glo-ooo- ria ! In excelsis Deo !

Do Betlejem prędko śpiesz,
zostaw stada pośród pól,
Gdyż anielska głosi wieść,
że się tam narodził Król !

Ref.: Glo-o- ria ! In excelsis Deo !
Glo-ooo- ria ! In excelsis Deo !

W twardym żłobie leży tam
Jezus, nieba, ziemi Pan !
Chiejmy Mu w pokorze wznieść
uwielbienie, chwałę, cześć !

Ref.: Glo-o- ria ! In excelsis Deo !
Glo-ooo- ria ! In excelsis Deo !


Kategorie
kazania

Gdzie On jest?

„Gdzie On jest?” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza 2:2 wygłoszone 19 grudnia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

2:2 Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon.

Ew. Mateusza 2:2
Kategorie
piosenki

Teksty na 2021-12-19

JESTEŚ DOBRY

Zawsze wierny byłeś mi
kiedy zawodziłem ja
niepojęty w miłości swej
dobrze jest z Tobą być

Darowałeś życie mi
zabrałeś winę mą i grzech
nikt nie kocha tak jak Ty
dałeś życie swe

Ref:
Bo jesteś dobry, dla mnie zawsze Twoja łaska wiecznie trwa /x2/


Ponad wszystko jesteś Ty
jednak sługą stałeś się
słyszysz każdy płacz i szept
miłosierny mój Pan

Przed świętością Twoją drże
spraw bym czyste serce miał
wobec świata chcę kochać Cię
dawać miłość Twą

Ref:
Bo jesteś dobry, dla mnie zawsze Twoja łaska wiecznie trwa /x2/

Jesteś dobry dla mnie Panie
O, jesteś dobry
Zawsze wierny, sprawiedliwy, miłosierny


CHCEMY CIEBIE WIELBIĆ

Chcemy Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy
wcześniej o poranku i gdy noc kładzie cień
Tobie chcemy śpiewać wznieść niebiańską chwałę
dając nasze życie byś je stale zmieniać mógł

Niech się wznosi dziś Twa chwała
o Panie nasz
to dla Ciebie nasze serca
otwarte są


EMMANUEL

Połączyłeś ziemię z niebem
Gdy przyszedłeś na ten świat
Wyczekana Twa obecność
Od tamtego dnia
Niesie pokój nam

Teraz naszym jest pragnieniem
Widzieć ciebie twarzą w twarz
Jezu Ty zrobiłeś wszystko
Żeby mieć nas blisko
Mieszkać pośród nas

Ref.
Emmanuel, Emmanuel
Z nami Bóg
Któż przeciwko nam
Emmanuel, Emmanuel
Uwielbiony Pan


Oddajemy Tobie pokłon
Jesteś Królem naszych serc
Przynosimy Tobie dary
Wszystkim tym co mamy
Chcemy służyć Ci
Uczyniłeś nas godnymi
By oddawać Tobie cześć
Z Aniołami pod niebiosy
Podnosimy głosy
Wielbiąc imię Twe

Ref.
/ Emmanuel, Emmanuel
Z nami Bóg
… / x2


Bridge

/ Niech zabrzmi chwała na wysokości
A pokój wypełni świat
Pokój wypełni świat
Niech w sercach zrodzi się cud miłości
Objawi się w każdym z nas
Objawi się w każdym z nas / x2

Ref.
/ Emmanuel, Emmanuel
Z nami Bóg..… / x2


KSZTAŁTUJ MOJE ŻYCIE

Tyś godzien by śpiewać Ci, i nie szczędzić słów
Godzien by wielbić Cię, szeptem moich ust
Godzien by chwalił Cię z całych sił mój duch
Tyś życiem mym, Tyś życiem mym

Jezu nad wszystko, chcę sławić imię Twe
Jezu w imieniu Twym, me zbawienie jest
Ciebie chcę chwalić dziś, z całych sił mój duch
Tyś życiem mym, Tyś życiem mym

Święty, niepojęty Panie
Kształtuj moje życie, otwórz oczy me w podziwie
i pozwól poznać Cię prawdziwie
Serce me przepełnij
Swą miłością bezgraniczną


Jezu nad wszystko chcę sławić imię Twe
Jezu w imieniu Twym me zbawienie jest
Ciebie chcę chwalić dziś, z całych sił mój duch
Tyś życiem mym, Tyś życiem mym

/ Święty, niepojęty Panie
Kształtuj moje życie, otwórz oczy me w podziwie
i pozwól poznać Cię prawdziwie
Serce me przepełnij
Swą miłością bezgraniczną / x2


Bridge
/ Chcę budować moje życie na miłości fundamencie
Zaufałem Tobie Panie, wierzę i się nie zawiodę / x2

/ Święty, niepojęty Panie
Kształtuj moje życie, otwórz oczy me w podziwie
i pozwól poznać Cię prawdziwie
Serce me przepełnij
Swą miłością bezgraniczną / x2


W CHRYSTUSIE

Nadzieję odnalazłem w Nim
On moją siłą światłem mym
On fundamentem twierdzą tą
Co zniesie najstraszniejszy grom
Miłości szczyt pokoju Bóg
Uciszy strach nasyci głód
On pocieszyciel życia sens
W Jego miłości schronię się

W Chrystusie Bóg objawił się
W bezbronnym dziecku w Betlejem
Na ziemię zszedł by zbawić nas
By przebaczenia nastał czas
Na krzyżu zmarł za każdy grzech
By uspokoić Boży gniew
Uwolnił mnie z ciężaru win
Umarłem z Nim i żyję w Nim

Zatryumfował stary wróg
Gdy w ciemnym grobie spoczął Bóg
Lecz krótko trwała Złego moc
Zmartwychwstał Pan minęła noc
Przez swoją śmierć uwolnił mnie
Umierać z Nim i żyć z Nim chcę
Przekleństwo zdjął odkupił z win
On we mnie jest ja jestem w Nim

W Nim nawet śmierć niestraszna jest
Chrystusa moc ochrania mnie
Od pierwszych chwil po życia kres
Wytycza drogi mojej bieg
Ni grzechu zło ni ludzki sąd
Nie wydrze mnie z Chrystusa rąk
A gdy mnie weźmie gdzie mój dom
Z radością pójdę tam gdzie On


NIE MA IMIENIA NAD INIĘ JEZUS

/Nie ma imienia nad imię Jezus
Tylko to imię tak piękne jest
Nie ma imienia nad imię Jezus/ x2

/Jezus jest światłem
Co rozjaśnia mrok
Jezus jest życiem
Dla duszy i serca
On jest nadzieją miłością i mocą
Jedyną drogą, prawdą jest/ x2


/Nie ma imienia nad imię Jezus
Tylko to imię tak piękne jest
Nie ma imienia nad imię Jezus/ x2

/Jezus jest światłem
Co rozjaśnia mrok
Jezus jest życiem
Dla duszy i serca
On jest nadzieją miłością i mocą
Jedyną drogą, prawdą jest/ x2


/Jezus, Jezus / X4/

/Jezus jest światłem
Co rozjaśnia mrok
Jezus jest życiem
Dla duszy i serca
On jest nadzieją miłością i mocą
Jedyną drogą, prawdą jest/ x2