O nas

Jako wspólnota „Zagórna 10” jesteśmy zwykłymi ludźmi, których życie zostało zmienione przez Ewangelię (Dobrą Nowinę o Jezusie).

Chrystus stał się naszym Panem i Zbawicielem. Zostaliśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Kochamy Boga i kochamy ludzi.

Biblia (Słowo Boże), jest dla nas jedynym autorytetem w sprawach wiary i codziennego życia.

Naszą misją jest ”znać Chrystusa i czynić Go znanym”.

Niedziela to dla nas czas świętowania, cieszenia się z tego, jaki jest Bóg, co zrobił dla nas Chrystus i co czyni w nas i wokół nas Duch Święty.

Dzieje Apostolskie 4:12

„I nie ma w nikim innym zbawienia (jak tylko w Chrystusie), albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.”

Nasze wartości

Z Chrystusem żyjemy
O Chrystusie mówimy
Chrystusowi służymy
Do Chrystusa prowadzimy

Nasza misja

„Znać Chrystusa i czynić Go znanym”

Nasze powołanie

Czcić Chrystusa
Służyć Chrystusowi
Świadczyć o Chrystusie
Czynić innych uczniami Chrystusa

4 sfery naszego życia

BÓG
Rodzina
Kościół
Świat