Kategorie
kazania

Posłuszeństwo przywództwu

Posłuszeństwo przywództwu – Hal Hays – 2020-01-26

Kazanie biblijne Hala Haysa, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Hebrajczyków 13:17 – wygłoszone 26 stycznia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
książki

50 powodów dla których umarł Jezus

„Ostateczna odpowiedź na pytanie: Kto zabił Jezusa? brzmi – Bóg. To szokująca myśl. Jezus był Jego Synem! Ale całe nauczanie Biblii prowadzi nas do tego wniosku”.

John Piper w swojej książce „ 50 powodów dla których umarł Jezus” przypomina, że chociaż to ludzie zabili Chrystusa to było to zaplanowane przez Wszechmogącego Boga. Parafrazując słowa z Księgi Rodzaju: „oni mieli złe powody, ale Bóg miał dobry”.

Gdy zastanawiamy się dlaczego Jezus umarł to najczęściej przychodzą nam do głowy podstawowe prawdy takie jak: aby oczyścić nas z grzechów lub aby dać nam życie wieczne.

Autor na podstawie Biblii zebrał 50 powodów, dla których Jezus przyszedł, by umrzeć. Myślę, że nad wieloma z tych powodów nigdy się nie zastanawialiśmy, dlatego zachęcam do przeczytania.

Ania

Kategorie
kazania

Cóż stoi na przeszkodzie?

Cóż stoi na przeszkodzie? – Sławomir Foks – 2020-01-19

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Dzieje Apostolskie 8:26-40 – wygłoszone 19 stycznia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.