Kategorie
kazania

Działanie Ducha Świętego przed powrotem Jezusa Chrystusa

„Działanie Ducha Świętego przed powrotem Jezusa Chrystusa” – Henryk Dedo – 2021-04-11

Kazanie biblijne na podstawie Księgi Joela 3:1-2 oraz Ewangelii Mateusza 24:14 wygłoszone 11 kwietnia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

3:1 A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia.
3:2 Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha.

Księga Joela 3:1-2

24:14 I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Ewangelia Mateusza 24:14
Kategorie
kazania

Proroctwa biblijne

„Proroctwa biblijne” – Henryk Dedo – 2021-03-07

Kazanie biblijne na podstawie Księgi Izajasza 46:9-13 wygłoszone 7 marca 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Proroctwa biblijne” – Henryk Dedo – 2021-03-07

46:9 Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja.
46:10 Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.
46:11 Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.
46:12 Słuchajcie mnie, wy, ludzie zwątpiałego serca, którzy jesteście dalecy od sprawiedliwości.
46:13 Przybliżyłem moją sprawiedliwość, już nie jest daleko, a moje zbawienie nie odwlecze się. I udzielę na Syjonie zbawienia Izraelowi, chwale mojej.

Księga Izajasza 46:9-13
Kategorie
kazania

Znaki nowego życia 2

„Znaki nowego życia 2” – Henryk Dedo – 2021-02-07

Kazanie biblijne na podstawie 1 Listu Jana wygłoszone 7 lutego 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.