Kategorie
kazania

Właściwa pieśń po niewłaściwej stronie

„Właściwa pieśń po niewłaściwej stronie” – Henryk Dedo – 2021-05-02

Kazanie biblijne na podstawie 2 Księgi Mojżeszowej wygłoszone 2 maja 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

14:11 A do Mojżesza rzekli: Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu?
14:12 Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc: Zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni.

2 Mojżeszowa 14:11-12

14:31 Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę jego Mojżesza.

2 Mojżeszowa 14:31

15:1 Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy następującą pieśńPanu: Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał: Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze!
15:2 Pan jest mocą i pieśnią moją, i stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam; On Bogiem ojca mojego, przeto go wysławiam.

2 Mojżeszowa 15:1-2

15:14 Usłyszały to narody i zadrżały; dreszcz przejął mieszkańców Filistei.
15:15 Wtedy przerazili się książęta Edomu, drżenie ogarnęło władców Moabu, struchleli wszyscy mieszkańcy Kanaanu.

2 Mojżeszowa 15:14-15

15:22 Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali trzy dni po pustyni, a nie znaleźli wody.
15:23 I przybyli do miejscowości Mara, i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka; dlatego nazwano tę miejscowość Mara.
15:24 Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: Co będziemy pić?

2 Mojżeszowa 15:22-24

16:2 Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi.

2 Mojżeszowa 16:2

16:8 I rzekł Mojżesz dalej: Gdy Pan da wam wieczorem mięso do jedzenia, a rano chleb do nasycenia się, bo Pan usłyszał szemranie wasze, które podnosiliście przeciwko niemu, to czym my jesteśmy? Szemranie wasze zwraca się nie przeciwko nam, lecz przeciwko Panu.

2 Mojżeszowa 16:8
Kategorie
kazania

Działanie Ducha Świętego przed powrotem Jezusa Chrystusa

„Działanie Ducha Świętego przed powrotem Jezusa Chrystusa” – Henryk Dedo – 2021-04-11

Kazanie biblijne na podstawie Księgi Joela 3:1-2 oraz Ewangelii Mateusza 24:14 wygłoszone 11 kwietnia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Działanie Ducha Świętego przed powrotem Jezusa Chrystusa” – Henryk Dedo – 2021-04-11

3:1 A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia.
3:2 Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha.

Księga Joela 3:1-2

24:14 I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Ewangelia Mateusza 24:14
Kategorie
kazania

Proroctwa biblijne

„Proroctwa biblijne” – Henryk Dedo – 2021-03-07

Kazanie biblijne na podstawie Księgi Izajasza 46:9-13 wygłoszone 7 marca 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Proroctwa biblijne” – Henryk Dedo – 2021-03-07

46:9 Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja.
46:10 Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.
46:11 Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.
46:12 Słuchajcie mnie, wy, ludzie zwątpiałego serca, którzy jesteście dalecy od sprawiedliwości.
46:13 Przybliżyłem moją sprawiedliwość, już nie jest daleko, a moje zbawienie nie odwlecze się. I udzielę na Syjonie zbawienia Izraelowi, chwale mojej.

Księga Izajasza 46:9-13