Kategorie
kazania

Nie zmarnuj swojej szansy

„Nie zmarnuj swojej szansy” – Henryk Dedo – 2024-02-04

Kazanie biblijne, na podstawie Ewangelii Marka 10:46-52, wygłoszone 4 lutego 2024 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

10:46 I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze.
10:47 Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!
10:48 I gromiło go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!
10:49 Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię.
10:50 A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa.
10:51 A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: Mistrzu, abym przejrzał.
10:52 Tedy mu rzekł Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok, i szedł za nim drogą.

Ewangelia Marka 10:46-52
Kategorie
kazania

Dyscyplina – dobra nowina, której nie chcesz usłyszeć

„Dyscyplina – dobra nowina której nie chcesz usłyszeć” – Henryk Dedo – 2023-11-19

Kazanie biblijne wygłoszone 19 listopada 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Jak mam żyć?

„Jak mam żyć?” – Henryk Dedo – 2023-09-17

Świadectwo życia Roberta Greń – kowala z reportaży Fundacji Głos Ewangelii: „Kowal cudzego szczęścia” i „Kowal cudzego szczęścia – 5 lat później

oraz

kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie Ewangelii Łukasza 10:25, wygłoszone 17 września 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

10:25 A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego?
10:26 On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz?
10:27 A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego.
10:28 Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył.

Ewangelia Łukasza 10:25-28