Kategorie
kazania

Dlaczego Bóg milczy?

„Dlaczego Bóg milczy?” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 05 marca 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Panie dokąd chcesz mnie posłać?

„Panie dokąd chcesz mnie posłać?” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie Księgi Jonasza 1:1-3, dnia 12 luty 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Kościół a ewangelizacja

„Kościół a ewangelizacja” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 29 stycznia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.