Kategorie
kazania

Pamiętaj o wdzięczności

„Pamiętaj o wdzięczności” – Sławomir Foks – 2020-10-11

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Łukasza 17:11-19 wygłoszone 11 października 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Pamiętaj o wdzięczności” – Sławomir Foks – 2020-10-11

17:11 A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. 
17:12 Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. 
17:13 I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami. 
17:14 A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. 
17:15 Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. 
17:16 I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. 
17:17 A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? 
17:18 Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? 
17:19 I rzekł mu: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię.

Ewangelia Łukasza 17:11-19
Kategorie
kazania

Prawdziwa i fałszywa pobożność

„Prawdziwa i fałszywa pobożność” – Sławomir Foks – 2020-09-13

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 1:26-27 wygłoszone 13 września 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Prawdziwa i fałszywa pobożność” – Sławomir Foks – 2020-09-13

1:26 Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna.
1:27 Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat.

List Jakuba 1:26-27
Kategorie
kazania

Wielki gniew z powodu Bożej dobroci i łaski

„Wielki gniew z powodu Bożej dobroci i łaski” – Sławomir Foks – 2020-08-23

Kazanie biblijne na podstawie Księgi Jonasza rozdział 4 ze Starego Testamentu, wygłoszone 23 sierpnia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Wielki gniew z powodu Bożej dobroci i łaski” – Sławomir Foks – 2020-08-23

4:1 Jonaszowi bardzo się to nie podobało, tak że się rozgniewał.
4:2 I modlił się do Pana, mówiąc: Ach, Panie! Czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu; wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia.
4:3 Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć aniżeli żyć.
4:4 A Pan odpowiedział: Czy to słuszne, tak się gniewać?
4:5 Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta; i zrobił sobie tam szałas, i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście.
4:6 A Pan, Bóg, wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego.
4:7 Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, tak że usechł.
4:8 A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, tak że omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: Lepiej mi umrzeć niż żyć.
4:9 Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: Czy to słuszne, tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: Słusznie jestem zagniewany, i to na śmierć.
4:10 A Pan rzekł: Ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś; wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął,
4:11 A Ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła?

Księga Jonasza 4:1-11