Kategorie
kazania

Papierek lakmusowy Zbawienia

„Papierek lakmusowy Zbawienia” – Sławomir Foks – 2024-02-18

Kazanie biblijne, na podstawie Pierwszego Listu Jana 4:12-16, wygłoszone 18 lutego 2024 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, Pierwszy Zbór w Warszawie ul. Zagórna 10.

4:12 Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości.
4:13 Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.
4:14 A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.
4:15 Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
4:16 A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

1 List Jana 4:12-16
Kategorie
kazania

Dlaczego kochać? Test miłości – cd.

„Dlaczego kochać? Test miłości – cd.” – Sławomir Foks – 2024-02-11

„Dlaczego kochać? Test miłości – cd.” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne, na podstawie Pierwszego Listu Jana 4:7-11, wygłoszone 11 lutego 2024 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan Pierwszy Zbór w Warszawie, ul. Zagórna 10.

4:7 Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.

4:8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.

4:9 W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.

4:10 Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

4:11 Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować.

1 J 4:7-11

Kategorie
kazania

Trwanie w grzechu – dzieci Boże kontra dzieci diabelskie

„Trwanie w grzechu – dzieci Boże kontra dzieci diabelskie” – Sławomir Foks – 2023-11-05

Kazanie biblijne z SERII 1 List Jana: 1J 3:4-10, wygłoszone 5 listopada 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

3:4 Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu.
3:5 A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.
3:6 Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
3:7 Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy.
3:8 Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.
3:9 Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.
3:10 Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.

1 List Jana 3:4-10