Kategorie
kazania

Papierek lakmusowy Zbawienia

„Papierek lakmusowy Zbawienia” – Sławomir Foks – 2024-02-18

Kazanie biblijne, na podstawie Pierwszego Listu Jana 4:12-16, wygłoszone 18 lutego 2024 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, Pierwszy Zbór w Warszawie ul. Zagórna 10.

4:12 Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości.
4:13 Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.
4:14 A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.
4:15 Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
4:16 A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

1 List Jana 4:12-16
Kategorie
kazania

Dlaczego kochać? Test miłości – cd.

„Dlaczego kochać? Test miłości – cd.” – Sławomir Foks – 2024-02-11

„Dlaczego kochać? Test miłości – cd.” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne, na podstawie Pierwszego Listu Jana 4:7-11, wygłoszone 11 lutego 2024 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan Pierwszy Zbór w Warszawie, ul. Zagórna 10.

4:7 Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.

4:8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.

4:9 W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.

4:10 Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

4:11 Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować.

1 J 4:7-11

Kategorie
kazania

Nie zmarnuj swojej szansy

„Nie zmarnuj swojej szansy” – Henryk Dedo – 2024-02-04

Kazanie biblijne, na podstawie Ewangelii Marka 10:46-52, wygłoszone 4 lutego 2024 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

10:46 I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze.
10:47 Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!
10:48 I gromiło go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!
10:49 Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię.
10:50 A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa.
10:51 A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: Mistrzu, abym przejrzał.
10:52 Tedy mu rzekł Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok, i szedł za nim drogą.

Ewangelia Marka 10:46-52