Kategorie
kazania

Dobra wiadomość, ale przemilczana

„Dobra wiadomość, ale przemilczana” – misjonarz Johnny – 2023-08-27

Kazanie biblijne wygłoszone 27 sierpnia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Tłumaczenie: Andrzej Machauf.

Kategorie
kazania

Miłość, której nienawidzi Bóg!

„Miłość, której nienawidzi Bóg!” – Sławomir Foks – 2023-08-20

Kazanie biblijne z SERII: „1 List Jana – test społeczności”, wygłoszone na podstawie 1 Listu Jana 2:15-17, dnia 20 sierpnia 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:15 Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
2:16 Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata.
2:17 I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.

1 List Jana 2:15-17
Kategorie
kazania

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości” – Henryk Dedo – 2023-08-13

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza 5:1-12, wygłoszone13 sierpnia 2023 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

5:1 Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie.

5:2 I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc:

5:3 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

5:4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

5:5 Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

5:6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

5:7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

5:8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

5:9 Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.

5:10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

5:11 Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

5:12 Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Ewangelia Mateusza 5:1-12