Kategorie
kazania

Pamiętaj o wdzięczności

„Pamiętaj o wdzięczności” – Sławomir Foks – 2020-10-11

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Łukasza 17:11-19 wygłoszone 11 października 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Pamiętaj o wdzięczności” – Sławomir Foks – 2020-10-11

17:11 A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. 
17:12 Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. 
17:13 I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami. 
17:14 A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. 
17:15 Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. 
17:16 I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. 
17:17 A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? 
17:18 Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? 
17:19 I rzekł mu: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię.

Ewangelia Łukasza 17:11-19
Kategorie
kazania

Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus?

„Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus” – Henryk Dedo – 2020-10-04

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Łukasza rozdział 11, wersety od 28 do 32, wygłoszone 4 października 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus” – Henryk Dedo – 2020-10-04

11:28 On zaś odpowiedział: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. 
11:29 A gdy ludzie się gromadzili, zaczął mówić: Pokolenie to jest złe. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku proroka Jonasza.
11:30 Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie i Syn Człowieczy dla tego pokolenia.
11:31 Królowa z południa stanie na sądzie z ludźmi tego pokolenia i potępi ich, bo przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tu ktoś więcej niż Salomon. 
11:32 Ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, ponieważ pokutowali na skutek głoszenia Jonasza, a oto tu ktoś więcej niż Jonasz. 

Ewangelia Łukasza 11:28-32

Kategorie
kazania

Duchowe karmienie

„Duchowe karmienie” – Angelo – 2020-09-27

Kazanie biblijne brata Angelo z Włoch, na podstawie Ewangelii Marka 6:30-44 wygłoszone 27 września 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Duchowe karmienie” – Angelo – 2020-09-27

6:30 I zeszli się apostołowie u Jezusa, i opowiedzieli mu wszystko, co uczynili i czego nauczali.
6:31 I rzekł im: Wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić.
6:32 Odjechali więc w łodzi na ustronne miejsce, na osobność.
6:33 Ale widziano ich odjeżdżających i poznało ich wielu, i pieszo ze wszystkich miast tam się zbiegli, i wyprzedzili ich.
6:34 A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy.
6:35 A gdy już była późna godzina, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: Miejsce jest puste i godzina już późna;
6:36 Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia.
6:37 A On, odpowiadając, rzekł im: Dajcie wy im jeść. I powiedzieli mu: Czy mamy pójść i kupić chleba za dwieście denarów i dać im jeść?
6:38 A On rzekł do nich: Ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się, powiedzieli: Pięć i dwie ryby.
6:39 I nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie.
6:40 Usiedli więc w grupach, po stu i po pięćdziesięciu.
6:41 A On wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi; i owe dwie ryby rozdzielił między wszystkich.
6:42 I jedli wszyscy, i nasycili się.
6:43 I zebrali pełnych dwanaście koszów okruszyn i nieco z ryb.
6:44 A było tych, którzy jedli chleby, pięć tysięcy mężów.

Ewangelia Marka 6:30-44