Kategorie
kazania

Tego co w górze szukajcie

„Tego, co w górze szukajcie” – Daniel Modnicki

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 12 marca 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Dlaczego Bóg milczy?

„Dlaczego Bóg milczy?” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 05 marca 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy

„Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Galacjan 6:2, wygłoszone dnia 26 luty 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

6:2 Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.

Galacjan 6:2