Kategorie
kazania

Jak mogę utrzymać przyjaźń z Jezusem?

„Jak mogę utrzymać przyjaźń z Jezusem?” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Jana 15:14-17 wygłoszone 25 września 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

15:14 Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję.
15:15 Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.
Nienawiść świata do Jezusa i jego uczniów
15:17 To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.

Ewangelia Jana 15:14-17