Kategorie
kazania

Etapy duchowego wzrostu

„Etapy duchowego wzrostu” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie 1 Listu Jana 2:12-14, dnia 02 lipca 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:12 Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego.
2:13 Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego.
2:14 Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego.

1 Jana 2:12-14
Kategorie
kazania

Żyjąc miłością

„Żyjąc miłością” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie 1 Listu Jana 2:7-11, dnia 25 czerwca 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:7 Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku; a tym przykazaniem dawnym jest to Słowo, które słyszeliście.
2:8 A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.
2:9 Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal.
2:10 Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia.
2:11 Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi, i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy.

1 List Jana 2:7-11
Kategorie
kazania

Dlaczego mam być ochrzczony?

„Dlaczego mam być ochrzczony?” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone 18 czerwca 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.