Kategorie
kazania

Pocieszajcie się nawzajem

„Pocieszajcie się nawzajem” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 19 marca 2023 roku, na podstawie 1 Listu do Tesaloniczan 4:18 i 5:11, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

4:18 Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.

5:11 Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.

1 List do Tesaloniczan 4:18 i 5:11