Kategorie
kazania

Dobra wiadomość, ale przemilczana

„Dobra wiadomość, ale przemilczana” – misjonarz Johnny – 2023-08-27

Kazanie biblijne wygłoszone 27 sierpnia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Tłumaczenie: Andrzej Machauf.

Kategorie
kazania

W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy

„W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy” – Paweł Doroba – 2023-07-30

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 30 lipca 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Kościół a ewangelizacja

„Kościół a ewangelizacja” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 29 stycznia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.