Kategorie
kazania

Apostolski przykład służby Pawła

„Apostolski przykład służby Pawła” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Dziejów Apostolskich 20:17-27 wygłoszone 3 października 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

20:17 A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru.
20:18 A gdy stawili się u niego, rzekł im: Wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami,
20:19 I jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów,
20:20 Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach,
20:21 Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jezusa.
20:22 I oto teraz, zniewolony przez Ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka,
20:23 Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski.
20:24 Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej.
20:25 A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże.
20:26 Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi;
20:27 Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej.

Dzieje Apostolskie 20:17-27
Kategorie
kazania

Znaki nowego życia – miłość i służba

„Znaki nowego życia – miłość i służba” – Henryk Dedo – 2021-01-03

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie Listu do Galacjan 5:13 i 1 Listu do Koryntian 13:4-8 wygłoszone 3 stycznia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Znaki nowego zycia – miłość i służba” – Henryk Dedo – 2021-01-03

5:13 Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.

List do Galacjan 5:13

13:4 Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się,
13:5 Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego,
13:6 Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy;
13:7 Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.
13:8 Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.

1 List do Koryntian 13:4-8

Kategorie
kazania

Uwolnieni, aby służyć

„Uwolnieni, aby służyć” – Henryk Dedo – 2020-12-06

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Galacjan 5:13 wygłoszone 6 grudnia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie.

„Uwolnieni, aby służyć” – Henryk Dedo – 2020-12-06

5:13 Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.

List do Galacjan 5:13