Pieśni na niedzielę

JESTEM Z TOBĄ

Odpoczywam tu, blisko twoich stóp
Czuje się bezpiecznie, ze mną mój Bóg
Od pierwszego tchnienia, aż dokonam biegu
Nie zapomnisz nigdy mnie

Jak, Boże, odpłacić Ci mam za niezawodny dar
Nowe życie?
Ty winy zabrałeś na krzyż, cierpiałeś zamiast mnie
Bym z Tobą był

Odpoczywam tu, blisko twoich stóp
Czuje się bezpiecznie, ze mną mój Bóg
Od pierwszego tchnienia, aż dokonam biegu
Nie zapomnisz nigdy mnie

// Jak, Boże, odpłacić Ci mam za niezawodny dar
Nowe życie?
Ty winy zabrałeś na krzyż, cierpiałeś zamiast mnie
Bym z Tobą był // x2

Ooo
// W sercu mam radość – jestem z Tobą
Wieczną nadzieję – jestem z Tobą // x2

Jak, Boże, odpłacić Ci mam za niezawodny dar
Nowe życie?
Ty winy zabrałeś na krzyż, cierpiałeś zamiast mnie
Bym z Tobą był


LEPSZY JEDEN DZIEŃ

Jak miłe są przybytki Twe, Panie Zastępów
Ma dusza tęskni do przedsionków Twych
Tam serce me spokojne jest, Panie Wszechmocny
Spod skrzydeł Twych pieśń chwały śpiewać chcę

Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych
Lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym
Lepszy jeden dzień w przedsionkach, niż
Gdzie indziej tysiąc

// I tylko tego pragnę dziś – odnaleźć Ciebie
Tam, gdzie Twa moc i chwały Twojej blask // x2

Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych
Lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym
Lepszy jeden dzień w przedsionkach, niż
Gdzie indziej tysiąc

Me serce woła dziś: Tyś skałą, tarczą mi
Radośnie śpiewam chwały pieśń
O Panie, proszę, weź i mocno przytul mnie
Chcę blisko Ciebie być
Chcę blisko Ciebie być
Chcę blisko Ciebie być

Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych
Lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym
Lepszy jeden dzień w przedsionkach, niż
Gdzie indziej tysiąc


RADOŚĆ DZIŚ MAM, PAN MI JĄ DAŁ

W niej jest ma siła, będę w niej trwał
Pan jest pasterzem mym, nie boję się
Ta radość mą siłą jest

// Ta radość jest 
Ta radość jest
Ta radość mą siłą jest // x2

Radość dziś mam, Pan mi ją dał
Chwiać się nie będę, w wierze chcę stać
Łaska i pokój otaczają mnie
Ta radość mą siłą jest

// Ta radość jest 
Ta radość jest
Ta radość mą siłą jest // x2

Radość dziś mam, Pan mi ją dał
On moje życie w dłoni Swej ma
Bóg jest mą mocą, On ochroni mnie
Ta radość mą siłą jest

// Ta radość jest 
Ta radość jest
Ta radość mą siłą jest // x4


SŁOWO TWE

Stoję tu, w Twej obecności
Przed obliczem świętym Twym
Twoje Słowo daje łaskę
Daje siłę, by wolnym być
Stoję tu, w Twej obecności
Przed obliczem świętym Twym
Twoje Słowo daje łaskę
Daje siłę, by wolnym być

Słowo Twe
Uzdrawiające Słowo
Jezu, Twe Słowo uwalnia mnie
Słowo Twe
Uzdrawiające Słowo
Jezu, Twe Słowo uwalnia mnie

Stoję tu, w Twej obecności
Przed obliczem świętym Twym
Twoje Słowo daje łaskę
Daje siłę, by wolnym być
Stoję tu, w Twej obecności
Przed obliczem świętym Twym
Twoje Słowo daje łaskę
Daje siłę, by wolnym być

Słowo Twe
Uzdrawiające Słowo
Jezu, Twe Słowo uwalnia mnie
Słowo Twe
Uzdrawiające Słowo
Jezu, Twe Słowo uwalnia mnie


JEST ŹRÓDŁO

Jest źródło, skąd na grzeszny świat
Przeczysta spływa krew
By zatrzeć grzechu każdy ślad
Przejednać Boży gniew

I dla mnie płynie krwi tej zdrój
I mnie uzdrawia on
Bo za mnie także Zbawca mój
Męczeński poniósł zgon

I łotr na krzyżu ujrzał zdrój
I w nim się czystym stał
W Chrystusie raj odnalazł swój
I tam otrzymał dział

I dla mnie płynie krwi tej zdrój
I mnie uzdrawia on
Bo za mnie także Zbawca mój
Męczeński poniósł zgon

Baranku Boży, Twoja krew
I dziś odnawia świat
Moc Ducha ześlij na nas znów
Tak jak za dawnych lat

I dla mnie płynie krwi tej zdrój
I mnie uzdrawia on
Bo za mnie także Zbawca mój
Męczeński poniósł zgon

Jam niegdyś także w grzechach żył
Lecz Pan wybawił mnie
Do śmierci, póki starczy sił
Radośnie śpiewać chcę

I dla mnie płynie krwi tej zdrój
I mnie uzdrawia on
Bo za mnie także Zbawca mój
Męczeński poniósł zgon


JEZUS NAJWYŻSZEJ GODZIEN CHWAŁY

Jezus, najwyższej godzien chwały
Jezus, najwyższej godzien czci
Jego imię jest ponad wszystko
Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go
I my w pokorze chcemy Go uwielbiać
Na imię Jezus każdy skłoni się
I wszelki język wyzna
Że to Chrystus Boży Syn
Panie nasz, najwyższy przyjmij hołd

Wszelka władza i moc, i majestat
Są w rękach Twych
Są w rękach Twych
Tak, władza i moc, i majestat
Są w rękach Twych
Są w rękach Twych
Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn

Jezus, najwyższej godzien chwały
Jezus, najwyższej godzien czci
Jego imię jest ponad wszystko
Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go
I my w pokorze chcemy Go uwielbiać
Na imię Jezus każdy skłoni się
I wszelki język wyzna
Że to Chrystus Boży Syn
Panie nasz, najwyższy przyjmij hołd

Wszelka władza i moc, i majestat
Są w rękach Twych
Są w rękach Twych
Tak, władza i moc, i majestat
Są w rękach Twych
Są w rękach Twych
Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn
(na końcu: // Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn // x2)


TAK JESTEŚ GODZIEN

/ Tak, jesteś godzien
Chwały i mocy
Błogosławieństwa i czci
Wszystkie narody
Całe stworzenie
Złoży pokłon
Przed tronem Twym / x2

Każdy język wyzna, że Jesteś Panem panów
Na Twój widok zegnie się
Każde kolano
Niebo, ziemia odda Ci hołd
Twe Królestwo od wieków już na wieki trwa

Tak, jesteś godzien
Chwały i mocy
Błogosławieństwa i czci
Wszystkie narody
Całe stworzenie
Złoży pokłon przed tronem Twym

Każdy język wyzna, że Jesteś Panem panów
Na Twój widok zegnie się
Każde kolano
Niebo, ziemia odda Ci hołd
Twe Królestwo od wieków już na wieki trwa

Królestwo Chrystusa Zwycięża świat
Brzmi triumfalna pieśń
Na tronie zasiada Odwieczny Pan
Wszyscy oddają Mu cześć!

Każdy język wyzna, że Jesteś Panem panów
Na Twój widok zegnie się
Każde kolano
Niebo, ziemia odda Ci hołd
Twe Królestwo od wieków już na wieki trwa