Kategorie
kazania

Planowanie bez Boga

„Planowanie bez Boga” – Sławomir Foks – 2020-12-27

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 4:13-17 wygłoszone 27 grudnia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Planowanie bez Boga” – Sławomir Foks – 2020-12-27

4:13 A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski,
4:14 Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika.
4:15 Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo.
4:16 Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi; wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła.
4:17 Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.

List Jakuba 4:13-17