Kategorie
kazania

Wy im dajcie jeść

Wy im dajcie jeść – Henryk Dedo – 2020-06-07

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie Ewangelii Mateusza 14:5-33 wygłoszone 7 czerwca 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Wy im dajcie jeść – Henryk Dedo – 2020-06-07