Kategorie
kazania

Czy jesteś człowiekiem wierzącym?

Czy jesteś człowiekiem wiary? – Sławomir Foks – 2021-02-21

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foksa, na podstawie Listu do Hebrajczyków 11:1-3.6 oraz 12:1-3 wygłoszone 21 lutego 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Czy jesteś człowiekiem wiary?
Kategorie
kazania

Choroba i uzdrowienie

Choroba i uzdrowienie – Sławomir Foks – 2020-06-28

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foksa, wygłoszone 28 czerwca 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Choroba i uzdrowienie – Sławomir Foks – 2020-06-28

Kategorie
kazania

Glosolalia – biblijny i współczesny dar (charyzmat) mówienia językami

Glosolalia – biblijny i współczesny dar (charyzmat) mówienia językami – pastor Sławomir Foks – 2020-06-21

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foksa, wygłoszone 21 czerwca 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Glosolalia – biblijny i współczesny dar (charyzmat) mówienia językami – pastor Sławomir Foks – 2020-06-21