Kategorie
kazania

Dramat życia

„Dramat życia” – Henryk Dedo – 2020-11-15

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Jana 8:34-36 i Listu do Rzymian 6:22, wygłoszone 15 listopada 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Dramat życia” – Henryk Dedo – 2020-11-15

8:34 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.
8:35 A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze.
8:36 Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

Ewangelia Jana 8:34-36

6:22 Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny.

List do Rzymian 6:22