Kategorie
kazania

Pamiętaj o Jezusie Chrystusie

Pamiętaj o Jezusie Chrystusie – John Brand – 2019-04-28

Kazanie biblijne Johna Branda, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – 2 List do Tymoteusza 2:8 – wygłoszone 28 kwietnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.