Kategorie
książki

Kim jestem?

„Kim jestem?”- Josh McDowell

Nadążając za koncepcją autora wyżej wymienionej książki – człowiek jest istotą doskonałą, ponieważ właśnie takim widzi go Bóg, takim Bóg stworzył człowieka (na Swój obraz i podobieństwo).
Niekiedy z pewnych powodów nasza relacja z Jezusem nie jest kompletna – to znaczy, że nie posiada ona mocnych i trwałych fundamentów jakimi są: silna wiara w Stwórcę, w prawdę zawartą w Piśmie Świętym, trwanie w modlitwie i kontakt z dojrzałymi duchowo chrześcijanami. W przypadku, gdy choć jeden z tych elementów zawiedzie czy też go pominiemy, nasze  życie zaczyna się powoli rozsypywać jak „domek z kart”.

Powinnyśmy nauczyć się patrzeć na siebie i innych w Boży sposób i pilnować ścieżek Pana, a wtedy wszystko zacznie się układać według Bożego planu dla nas. Być może również dla osób z naszego bliższego i dalszego otoczenia. Bo w „Bożych oczach” jesteśmy przecież kompletni, kochani, godni zaufania oraz cenni.

Przeczytałam i polecam
Kasia

PS. Tak wiele osób ma zakłamany obraz siebie samych, uważają się za gorszych od innych, że są nic nie warci. Lecz nie można porównywać się z innymi, bo każdy z nas jest inny, niepowtarzalny. Dla każdego z nas Bóg przygotował indywidualny i idealny plan. A przecież wystarczy wsłuchać się w głos Boga, który mówi: kocham Cię takim jaki jesteś, bo jesteś moim dzieckiem. Więc kiedy już zrozumiesz, że jesteś dzieckiem Króla, Pana Panów, Boga Wszechmocnego – to możesz góry przenosić!
PPS. Książka jest dostępna do zakupu w naszej zborowej księgarni.