Kategorie
książki

Pełnia sprawiedliwości

„Pełnia sprawiedliwości” – sprawiedliwość płynąca z Bożej łaski – Timothy Keller

Dzisiejszą recenzję rozpocznę od zacytowania jej fragmentu: „…Bóg biblii jest inny. Nie każe wszystkim składać tych samych ofiar, bo bogatym byłoby wtedy łatwiej go zadowolić. Przeciwnie – zaleca, aby każdy przyniósł taką ofiarę na jaką go stać, a jeśli tylko ma czyste serce dostąpi Bożej łaski. Powiem więcej – łaska jest kluczem do wszystkiego. To nie obfitość naszych dobrych uczynków zapewnia nam zbawienie, ale hojność Bożej łaski i miłosierdzia. Z tego względu Bóg w równym stopniu przyjmuje tak bogatych jak i biednych. To Boża szczodrość, darmowy dostęp do Jego zbawienia kładzie podwaliny pod społeczeństwo sprawiedliwe dla wszystkich. Nawet w pozornie nużących zasadach składania ofiar można zauważyć, że Bóg troszczy się o ubogich, a Jego prawa uwzględniają potrzeby ludzi znajdujących się w trudnym położeniu. Boże zainteresowanie sprawiedliwością przenika każdą dziedzinę życia Izraela, powinno więc przenikać także nasze życie.”

Ten cytat uważam za wspaniałą zachętę do zbadania tematu sprawiedliwości razem z autorem. Timothy Keller to amerykański apologeta chrześcijański, autor, mówca, założyciel i pastor Redeemer Church w Nowym Jorku, współpracujący z wieloma chrześcijańskimi organizacjami, prowadzący wiele wspólnot i kościołów, współzałożyciel Gospel Coalition. W swoim studium o sprawiedliwości bardzo dogłębnie i wielokierunkowo zabrał się do tematu sięgając do dorobku chrześcijańskiego, filozofii i obserwacji nurtów społeczno-politycznych. Jego dzieło, bo tak pozwolę sobie określić „Pełnię Sprawiedliwości”, to bardzo solidny i obiektywny dyskurs na ten temat, który śmiało może przeczytać każdy, nawet sceptycznie podchodzący do tematu wiary, ale interesujący się tematem sprawiedliwości społecznej, czytelnik. Jeżeli spojrzeć na ten temat z perspektywy osoby wierzącej, to na pewno każdy z nas zadawał sobie pytanie: co mogę jeszcze zrobić, jak wpłynąć na otaczającą rzeczywistość? Kiedy mam dawać, dzielić się i jak hojnie, gdzie jest granica, kiedy powinienem powiedzieć stop? Czy da się wyrównać niesprawiedliwość społeczną na tym świecie, jak uniknąć nadużyć w tym względzie? W naszej głowie mogą pojawić się miliony pytań, wątpliwości, będziemy mieć też różną postawę, ale dążąc do sprawiedliwości w życiu i żyjąc z pragnieniem naśladowania Chrystusa, temat ten nie ominie nikogo z nas. Co więcej, jak udowadnia autor – temat ten dotyczy każdej stworzonej na obraz Boży osoby – także niewierzącej autorytetowi biblii. Książka bardzo poszerza horyzonty, przedstawia szeroką perspektywę, skłania do analizy i prowadzi do budujących i pełnych zachęty wniosków. To wręcz intrygujące jak można zawrzeć tak wiele punktów widzenia i z szacunkiem przeanalizować tak trudny temat. Jestem pełna podziwu dla autora, jego mądrości i rzetelności i zachęcam do lektury.

Na koniec jako przedsmak tej czytelniczej uczty zacytują jeszcze szerszy fragment razem z zamieszczonym w książce cytatem z 1 Księgi Kronik 29-11-14:

„Twoja jest Panie wielkość, moc , sława, majestat i chwała, bo wszystko co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje […] Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą, Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku twoim siła i moc, i ręką Twoją, wywyższasz i utwierdzasz wszystko […] Czym że ja jestem i czym jest lud mój, żebyśmy Ci mogli ofiarować dobrowolnie te rzeczy? Albowiem od Ciebie to wszystko pochodzi i co z ręki Twojej mamy, dajemy Tobie.

Ponieważ Dawid rozumiał, że wszystko, co mamy jest darem od Boga, nie traktował swojego majątku jako swoją wyłączną własność. Badacz starego testamentu Bruce Waltke po przestudiowaniu znaczenia pokrewnych słów mishpat i tzadeqah – doszedł do wniosku, że w starym Testamencie:

Sprawiedliwy (mishpat) jest gotowy narazić się na stratę, jeśli miałaby na tym zyskać cała społeczność, a nieprawy jest gotowy narazić na stratę społeczność, żeby samemu odnieść korzyść.

Podsumowując człowiek sprawiedliwy postrzega swoje pieniądze w pewnym sensie jako własność całej otaczającej go wspólnoty ludzkiej, a niesprawiedliwy uznaje, że jego pieniądze należą tylko i wyłącznie do niego – sam je zarobił i tylko dlatego je posiada. W świetle naszych rozważań widać, że taki pogląd jest bardzo naiwny, co więcej sprzeczny z Biblią.”

Z tym przedsmakiem Was pozostawiam i życzę dobrego dnia.

Ola C.

PS. Księgarnia Z10 cały czas funkcjonuje. Lista większości dostępnych książek znajduje się na stronie https://z10.pl/o-nas/sluzby/ksiegarnia-z10/

PPS. Recenzje innych dobrych chrześcijańskich pozycji można przeczytać na https://z10.pl/nauczanie/ksiazki/