Kategorie
kazania

Prawdziwa i fałszywa pobożność

„Prawdziwa i fałszywa pobożność” – Sławomir Foks – 2020-09-13

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 1:26-27 wygłoszone 13 września 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Prawdziwa i fałszywa pobożność” – Sławomir Foks – 2020-09-13

1:26 Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna.
1:27 Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat.

List Jakuba 1:26-27