Kategorie
książki

Wędrówka Pielgrzyma

„Wędrówka Pielgrzyma” – John Bunyan

„Wędrówka Pielgrzyma” to XVII-wieczna alegoryczna opowieść o duchowych doświadczeniach człowieka, który pod wpływem czytania Pisma Świętego przemienia się w Chrześcijanina. Jest w niej opisana wędrówka człowieka w pielgrzymce z Miasta Zagłady na Górę Syjon. Szlak wiedzie Wąską Drogą i przez Ciasną Bramę. Ta podróż nie jest łatwa, czyha na wędrowca wiele trudnych i bardzo trudnych sytuacji.

Chrześcijanin na swej drodze spotyka wiele osób o sporo mówiących imionach: Ewangelista, Rozpustna, Gaduła, Zmienny, Ufny, Wierny, Chwiejny, Ślepy itp.

Powieść ta składa się z dwóch części (drugą część autor napisał kilka lat po pierwszej). W pierwszej części opisana jest wędrówka Chrześcijanina, jego samotne zmagania jako osoby, która nawraca się pierwsza wśród rodziny i najbliższych znajomych. W drugiej części znajdziemy losy żony Chrześcijanina, która podąża Wąską Drogą razem z dziećmi i służącą.

Pomimo, że książka została napisana parę wieków temu, to cały czas jest aktualna i skłania do refleksji nad własnym życiem i swoją pielgrzymką do Nowego Jeruzalem.

John Bunyan napisał tą, jak i inne książki chrześcijańskie podczas swojego dwunastoletniego pobytu w więzieniu, gdzie trafił za niepodporządkowanie się zakazowi prowadzenia zgromadzeń religijnych niezatwierdzonych przez władze. Pewnie dlatego narrację prowadzi jako osoba, która znalazła się w pieczarze i tam miała sen opisujący właśnie losy Chrześcijanina.

„Wędrówka Pielgrzyma” to najbardziej znana książka tego autora, który był nie tylko angielskim pisarzem chrześcijańskim, ale przede wszystkim kaznodzieją protestanckim.

Polecam.
Brygida

PS. Książkę można nabyć w naszej zborowej księgarni.