Kategorie
kazania

Cud zaopatrzenia

Cud zaopatrzenia – Sławomir Foks – 2020-04-26

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie drugiego rozdziału Księgi Rut, wygłoszone 26 kwietnia 2020 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Cud zaopatrzenia – Sławomir Foks – 2020-04-26